Harvia päättänyt Venäjän liiketoiminnan keskeyttämisestä johtuvat muutosneuvottelut

Uutiset | 15.06.2022
Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden taustalla oli Harvian Venäjän liiketoiminnan keskeyttäminen Ukrainan sodan seurauksena sekä yleisen epävarmuuden kasvaminen, joista syistä Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia ja muita henkilöstöresursseja.

Neuvotteluiden tuloksena Harvia on vahvistanut vähentämistarpeeksi yhdeksän vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi sopeuttamista toteutetaan enintään 90 päivän lomautuksin ja vuosilomajärjestelyin Harvia Finland Oy:ssä, Velha Oy:ssä ja Harvia Group Oy:ssä.

Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 230 henkilöä Suomessa. Harvia-konsernin palveluksessa on yhteensä noin 830 henkilöä.