Toimitusjohtajan katsaus

KANNATTAVA KASVU JATKUI

Harvian vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes oli maaliskuussa Suomeen rantautuneen koronavirusepidemian tuomista haasteista huolimatta varsin vahva. Liikevaihdon kasvu ylitti 5 prosentin kasvutavoitteemme ja oikaistu liikevoitto parani 5,8 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuus pysyi erittäin hyvänä ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 20,6 prosenttia. Kassavirtamme kehittyi myös erittäin suotuisasti.

Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä Saksassa. Strategiamme mukaiset keskiostoksen kasvattaminen sekä jakelun laajentaminen ovat tuoneet erittäin hyvää kasvua erityisesti muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Kotimaan kokonaismyynti oli vakaa; kiuas-myyntimme oli vahvaa, mutta saunamyynnissä emme onnistuneet kasvattamaan osuuttamme. Keski-Euroopan tilanne vaihtelee markkinoittain. Olemme erittäin tyytyväisiä hyvään Saksan kehitykseen. Samanaikaisesti Italia, Espanja, Ranska sekä Benelux-maat ovat kärsineet koronanvirusepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Venäjän markkinaan vaikutti ruplan merkittävä heikkeneminen, mikä heijastui tuontituotteiden ostovoimaan, sekä maaliskuun lopun koronaviruksesta johtuva niin sanottu lockdown-tila, joka pysäytti hetkeksi viranomaistoimintoja ja vaikeutti maahantuontia. Arabimaiden koronatilanne ja epävarmuus heijastui myös Harvian myyntiin.

Liikevaihdon kasvu oli erittäin hyvää saunojen tuoteryhmässä, jossa kasvua oli 34,2 prosenttia. Myös kiukaiden liikevaihto kehittyi vakaasti. Höyrygeneraattoreiden ja ohjauskeskusten myyntiin vaikutti arabimaiden, Aasian ja Venäjän markkinan tilanne. Yhdysvaltojen markkinan kysyntä jatkui erittäin hyvänä sekä Almost Heaven Saunas (AHS) saunoissa, että Harvian kiukaissa ja komponenteissa.

Strategiamme kolmas kulmakivi, tuottavuuden tehostaminen jäi jossain määrin vahvan ja ammattimaisen koronaan varautumisen ja vapaaehtoisten karanteenien varjoon. Tästä huolimatta tuottavuus säilyi kuitenkin erittäin hyvällä tasolla, vaikka emme kyenneet tekemään tällä jaksolla merkittävää parannusta. Yhteistyön ja henkilöstön sitoutumisen ansiosta Harvia on säilyttänyt toimintakykynsä koronavirusepidemian aikana lähes normaalina.

Maaliskuussa allekirjoitettu saksalaisen sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtajan EOS Groupin enemmistöosuuden hankinta on Harvialle strategisesti merkittävä askel. Yhdessä olemme vahvempia ja samalla nousemme globaalisti johtavaksi toimijaksi ammatti- ja premiumtuotteiden kategoriassa. Yritysosto vahvistaa asemaamme entisestään erityisesti Keski-Euroopassa ja avaa uusia mahdollisuuksia Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Kauppa arvioidaan saatavan päätöksen huhtikuun lopussa, minkä jälkeen integraatio voidaan aloittaa suunnitellusti.

Koronatilanteen vuoksi turvallisuuteen ja terveyteen on panostettu vahvasti ja se on tuottanut hyvää tulosta. Kiinan tehtaamme käynnistyi alkuvuonna varsin nopeasti ja on kyennyt toimimaan täydellä kapasiteetilla. Harvian toimintamaissa tehdyillä erityisjärjestelyillä on ollut hieman hidastava vaikutus tuotannon valmistumiseen. Näistä järjestelyistä huolimatta olemme kyenneet toimittamaan asiakastilaukset vain pienellä viiveellä. Suurin osa tavarantoimittajistamme ja yhteistyö-kumppaneistamme on kyennyt toimimaan hyvin lähellä normaalia ja ainoastaan muutamista komponenteista on ollut ajoittaista puutetta. Harvian henkilöstö on tiedostanut tilanteen vakavuuden ja osoittanut haastavassa tilanteessa poikkeuksellista ja yrittäjämäistä otetta, turvallisuudesta tinkimättä. Tämän ansiosta olemme voineet auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme selviytymään haastavasta tilanteesta. Erinomaisen hieno suoritus koko tiimiltä. Nöyrä kiitos!

Mikään yhtiö, markkina tai ilmiö ei ole koronalle immuuni. Suhteellisen suuren korvausliiketoiminnan osuuden ansiosta näyttää siltä, että sauna- ja spa-markkina ei ole kaikkein herkimpiä koronavirusepidemialle. Avainasiakkaamme ovat pääosin palaamassa vaiheittain uuteen normaaliin ja sauna- ja spa-markkinassa kysyntä on jatkunut keskimäärin hyvänä koronavirustilanteesta huolimatta. Jatkamme nöyrästi, mutta erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme sitä keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Samalla seuraamme markkinaa ja sen muuttuvia vaatimuksia entistäkin herkemmällä otteella ja olemme tarvittaessa nopeita ja ketteriä tekemään tarvittavat toimenpiteet. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen