Toimitusjohtajan katsaus

Matkamme kokonaisvaltaiseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi etenee hyvin.

Tapio Pajuharju, CEO

VAHVA JA KANNATTAVA KASVU JATKUI

Harvian kasvu oli tilikaudella 2019 vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja lähes kaikilla avainmarkkinoillamme. Saavutimme 74,1 miljoonan euron liikevaihdon, jossa kasvua vertailukauteen oli 19,6 prosenttia. Kasvu oli erityisen vahvaa viimeisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihto kasvoi 20,7 miljoonaan euroon, mikä oli 27,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Matkamme kokonaisvaltaiseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi etenee hyvin. Tilikauden liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Suomessa, Pohjois-Amerikassa sekä muilla markkinoilla, kuten esimerkiksi Ranskassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa, Puolassa sekä Arabimaissa. Kaikki tuoteryhmämme olivat kasvussa, mutta saunatuoteryhmän kasvu kiihtyi entisestään Yhdysvaltojen ja Keski-Euroopan ansiosta. Saunoissa kasvua kertyi viimeisellä vuosineljänneksellä hienot 124 prosenttia. Saunojen ohella  kiuastuoteryhmän menestys sekä ammatti- että kuluttajakanavissa oli varsin vahvaa, ja kirjasimme viimeisellä vuosineljänneksellä 18,2 prosentin kasvun. Tämän lisäksi höyrygeneraattorien menekki oli suotuisaa, ja kasvua kertyi 31,6 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Harvian henkilöstö on yhdessä avainasiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tehnyt erinomaista työtä. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että olemme vahvan kasvun lisäksi onnistuneet parantamaan liiketoimintamme kannattavuutta. Vuonna 2019 oikaistua liikevoittoa kertyi 13,9 miljoonaa euroa (10,9). Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto kasvoi 46,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 4,2 milj. euroa (2,9). Suhteellinen kannattavuutemme on myös kehittynyt myönteiseen suuntaan.

Kotimaan kysyntä jatkui vakaana, ja vahvistimme asemaamme sekä ammatti- että kuluttajamarkkinalla. Hiljattain lanseeraamamme uutuudet on otettu markkinalla hyvin vastaan. Muissa Pohjoismaissa olemme onnistuneet yhdessä kumppaneidemme kanssa parantamaan jakelumme laatua ja määrää. Tämä näkyykin varsin suoraan myös hyvänä myynnin kasvuna. Keski-Euroopan markkina kehittyi suunnitellusti, vaikka Saksan markkina ei ole päässyt täysin normaaliin kasvuvauhtiin, mikä heijastuu Saksan myyntilukujen lisäksi osin myös ohjauskeskuksiin. Venäjän markkina jatkoi suhteellisen vakaana, mutta markkinan herkkyys jatkui läpi koko vuoden. Yhdysvaltojen markkinan kysyntä kiihtyi loppuvuotta kohden kiukaissa ja komponenteissa sekä erityisesti saunoissa. Saunamarkkinassa olemme täydentäneet Almost Heaven Saunas -mallistoamme sekä laajentaneet jakeluamme.

Tuottavuuden jatkuva parantaminen eteni tilikaudella suunnitellusti kaikissa tehtaissamme. Erityisen hyvin olemme onnistuneet kehittämään tuottavuutta Suomessa Muuramen kiuastehtaalla sekä Kiinan Guangzhoun tehtaalla. Yhdysvaltojen liiketoimintojen integraatio on edennyt suunniteltua nopeammin, ja Renickin tehtaalla on tehty toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi.

Vuosi 2019 on erinomainen esimerkki siitä miten määrätietoinen ja systemaattinen yhteistyö avainasiakkaidemme, strategisten kumppaniemme ja Harvian tiimin kanssa toimii. Olemme yhdessä kehittäneet sauna- ja spa-markkinaa ja samalla olemme erittäin hyvin valmistautuneet rakentamaan sauna- ja spa-markkinaa tulevina vuosina vielä seuraavalle tasolle: pyrimme tuomaan nopeasti ja ketterästi markkinaan uusia lisäarvoa ja hyvinvointia luovia innovaatioita ja konsepteja tukemaan sauna- ja spa-markkinan globaalia kasvua. Kestävä kehitys on Harviassa ollut jo pitkään osa normaalia arkirutiinia. Tuotteemme on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. Kuluvana vuonna olemme onnistuneet tekemään valintoja, jotka parantavat kestävää kehitystä entisestään. Olemme muun muassa priorisoineet raaka-aine- ja materiaalivalinnoissamme kierrätyksen osuutta. Esimerkkinä mm. ruostumaton teräs, jossa pääkumppanimme tuote on yli 80 %:sti kierrätettyä. Muovia on korvattu ja tullaan korvaamaan kierrätyskuidulla. Palamisen tehokkuuteen ja puhtauteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja tulevan kevään aikana siitä kuullaankin lisää. Nöyrästi, mutta erittäin määrätietoisesti pidämme katseen tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja jatkamme strategian toteuttamista: keskitymme keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.  Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen