Ennakkotietoja Harvian toisen vuosineljänneksen 2022 taloudellisesta kehityksestä: Aikaistettu kysyntä ohi – liikevaihto ja kannattavuus alle ennätyksellisen Q2/2021

Pörssitiedotteet | 19.07.2022
Pörssitiedote | 19.07.2022 Harvia Oyj, Sisäpiiritieto, 19.07.2022, klo 17.30 EEST


Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Harviaan suoraan ja epäsuorasti. Suora vaikutus liittyy Venäjään, Ukrainaan ja niiden läheisiin markkinoihin. Epäsuora vaikutus on nähtävissä korkeissa raaka-aineiden hinnoissa, inflaatiossa ja alentuneessa kuluttajaluottamuksessa. Tämä on madaltanut alemman hintaluokan saunojen ja kiukaiden kysyntää Keski-Euroopassa. Kokonaisten saunojen myynti pysyi vakaana erityisesti ylemmässä hintaluokassa ja vastaavasti myös ammattiasiakkaille suunnatuissa kiukaissa ja komponenteissa. Aikaisemmin kokemamme aikaistettu kysyntä, joka liittyi COVID-19:n aikaiseen kodin kunnostamisinnon voimakkaaseen kasvuun, on loppunut.


Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä Harvian liikevaihto ja kannattavuus laskivat verrattuna ennätyksellisen korkeaan toiseen vuosineljännekseen vuonna 2021. Venäjän vaikutuksen lisäksi pääsyy epäsuotuisaan kehitykseen on Keski-Euroopan laskenut myynti. Myyntimix painottui lisäksi voimakkaasti alemman myyntikatteen tuoteryhmiin. Venäjään liittyvien myyntisaatavien hidas kierto johti kasvaneeseen Venäjän myyntisaamisten alaskirjausvaraukseen.


Samaan aikaan tietoisuus saunasta sekä saunan suosio ja käyttö on kasvanut useilla markkinoilla. Harvian johto arvio, että yritys on jatkanut markkinaosuutensa kasvattamista kaikilla markkinoilla ja sen tuotteiden kysynnän kasvu jatkuu vahvana erityisesti ammattilaisille suunnatuissa premium-tuotteissa. Vaikka aikaistetun kysynnän vaihe näyttää loppuneen, sauna- ja spa-tuotteiden yleisyyden kasvu jatkuu. Lisäksi korvauskysynnän oletetaan pysyvän vakaana. Yrityksen johto arvioi, että nykyinen markkinatilanne ei vaikuta pitkän aikavälin odotuksiin sauna ja spa -markkinan kasvusta tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.


Harvian toisen vuosineljänneksen 2022 avainluvut ovat alustavien laskelmien mukaan (luvut ovat tilintarkastamattomia):
Q2/2022
  • Liikevaihto laski 2 prosenttia noin 46,0 miljoonaan euroon (46,8)
  • Orgaanisen liikevaihdon lasku oli 9 prosenttia
  • Liiketulos laski noin 8,7 miljoonaan euroon (12,9)
  • Oikaistu liiketulos laski noin 8,8 miljoonaan euroon (13,2)
H1/2022
  • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia noin 96,8 miljoonaan euroon (86,5)
  • Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 3 prosenttia
  • Liiketulos laski noin 20,8 miljoonaan euroon (23,9)
  • Oikaistu liiketulos laski noin 20,9 miljoonaan euroon (24,4)
Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa 11.8.2022. Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tulosta tarkemmin ennen puolivuosikatsauksen julkistamista. Tulospäivänä yhtiö järjestää normaalin käytäntönsä mukaisesti verkon kautta seurattavissa olevan infotilaisuuden, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440


Harvia lyhyesti
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.