1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Harvia
 • Kotipaikka: Muurame, Suomi
 • Osoite: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame
 • Y-tunnus: 0176654-2

2. Tietosuojasta vastaava henkilö

 • Nimi: Valtteri Lundqvist
 • Yhteystiedot: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, data.protection(a)harvia.fi

3. Rekisterin nimi

Harvia asiakasrekisteri

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilö on rekisteröitynyt Harvian asiakkaaksi, tilannut Harvian uutiskirjeen, ostanut Harvian tuotteita tai osallistunut Harvian järjestämään tilaisuuteen tai kilpailuun.

Rekisterin käyttötarkoitus on Harvian asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokauppatilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Harvian toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Harvian omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Mikäli et halua saada viestintää tai markkinointia palvelun kautta, olethan yhteydessä palveluntarjoajan sähköpostiin osoitteessa data.protection(a)harvia.fi.

Harvia saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Harvian asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista (verkkokauppa)
 • Tiedot asiakkaan tuotteista, rekisteröinneistä sekä yhteydenpidosta Harvian asiakaspalveluun

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lainsäädännön vaatiessa
 • Palveluntarjoajalle Palvelun teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten
 • Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilyttäminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.  

10. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa, korjata ja päivittää itseänsä koskevat tiedot. Jos rekisteröity ei halua omia tietojaan Harvian asiakasrekisteriin, hän voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Yllä mainitut pyynnöt voi osoittaa Harvian tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.