Harvia aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Pörssitiedotteet | 24.11.2020

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 24.11.2020 klo 18:40


Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 24.11.2020 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000, joka vastaa 0,27 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 2,0 milj. euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 25.11.2020 ja lopetetaan viimeistään 8.4.2021.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 2.4.2020 hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen (n. 5,0 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Harvia Oyj:llä on yhteensä 18 694 236 osaketta. Tällä hetkellä Harvia Oyj ei omista omia osakkeitaan.


Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi