Harvia käynnistää muutosneuvottelut Venäjän liiketoiminnan keskeyttämisestä johtuen

Uutiset | 25.05.2022
Harvia on päättänyt käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden taustalla on Harvian Venäjän liiketoiminnan keskeyttäminen Ukrainan sodan seurauksena sekä yleisen epävarmuuden kasvaminen, joista syistä Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia ja muita henkilöstöresursseja.

Harvian arvion perusteella henkilöstön vähennystarve Harvia Finland Oy:ssä olisi alle 10 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi sopeuttamista suunnitellaan toteutettavan enintään 90 päivän lomautuksin ja vuosilomajärjestelyin Harvia Finland Oy:ssä, Velha Oy:ssä ja Harvia Group Oy:ssä.

Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 230 henkilöä Suomessa. Harvia-konsernin palveluksessa on yhteensä noin 830 henkilöä.