Harvia käynnistää muutosneuvottelut

Uutiset | 11.10.2022
Harvia on päättänyt käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutosneuvotteluiden taustalla on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävakaus, Euroopan taantunut taloustilanne, sekä energian hintapaine ja sen vaikutukset kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Näiden syiden yhteisvaikutuksen takia Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia ja muita henkilöstöresursseja.

Harvian arvion perusteella henkilöstön vähennystarve Harvia Finland Oy:ssä olisi noin 20 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi sopeuttamista suunnitellaan toteutettavan mahdollisesti myös yli 90 päivän lomautuksin ja vuosilomajärjestelyin Harvia Finland Oy:ssä, Velha Oy:ssä ja Harvia Group Oy:ssä.

Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 210 henkilöä Suomessa. Harvia-konsernin palveluksessa on yhteensä noin 810 henkilöä.