Harvia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Pörssitiedotteet | 23.04.2018

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2018 KLO 15.00

Harvia Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CapMan Buyout X Fund A L.P.:n ("CapMan Fund A") suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 17,37 prosenttia ja CapMan Fund A:n omistusosuus rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan.  

Muutos johtui CapMan Fund A:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Danske Bank") Yhtiön listautumisannin yhteydessä 22.3.2018 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti CapMan Fund A on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 1 085 268 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Danske Bank on ilmoittanut CapMan Fund A:lle 20.4.2018 käyttävänsä osittain Yhtiön 8.3.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä kuvatun optionsa ostaa CapMan Fund A:lta osakkeita enintään se määrä, joka vastaa Danske Bankin CapMan Fund A:lta lainaamia osakkeita ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Danske Bank ostaa CapMan Fund A:lta 1 014 281 osaketta optionsa nojalla ja samassa yhteydessä palauttaa CapMan Fund A:lle osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa osakkeet. Tämän seurauksena CapMan Fund A:n suora omistus Yhtiöstä on 3 247 590 osaketta ja ääntä (vastaten 17,37 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) ja CapMan Fund A:n omistus rahoitusvälineiden kautta laskee nollaan eli alle 5 prosentin rajan.

CapMan Fund A.:n kokonaisosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista
ja äänistä
% osakkeista ja
äänistä
rahoitus-
välineiden
kautta
Yhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön
osakkeiden
ja äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen
jälkeen
17,37% - 17,37% 18 694 236
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
17,12% 5,85% 22,98% 18 549 879

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:


A: Osakkeet ja äänet

  Osakkeiden ja
äänten
lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Osakesarja /
osakelaji
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000306873 3 247 590 - 17,37% -
A YHTEENSÄ 3 247 590 - 17,37% -

HARVIA OYJ

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.