Harvia Oyj: Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2018

Pörssitiedotteet | 16.08.2018

Harvia Oyj Puolivuosikatsaus 16.8.2018 klo 9.00

Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2018

Vakaa kasvu toisella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 15,3 miljoonaa euroa (14,4)
 • Oikaistu liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,3) eli 16,0 % (16,2) liikevaihdosta
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (1,7)

Tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 31,8 miljoonaa euroa (30,8)
 • Oikaistu liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,5) eli 17,8 % (17,9) liikevaihdosta
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (2,0)
 • Nettovelka laski 58 % ja oli 31,0 miljoonaa euroa (73,7). Velkaantumisaste oli 2,4 (6,0)
 • Osakeannin seurauksena omavaraisuusaste kohosi 54,9 %:iin (16,5)

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 Muutos % 1-6/2018 1-6/2017 Muutos % 2017
Liikevaihto 15,3 14,4 6,3 % 31,8 30,8 3,1 % 60,1
Käyttökate 3,0 2,7 10,8 % 5,4 6,2 -12,9 % 11,2
% liikevaihdosta 19,4 % 18,6 %   16,9 % 20,0 %   18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,0 0,1 -74,0 % 1,3 0,3 349,8 % 1,4
Oikaistu käyttökate ** 3,0 2,8 6,4 % 6,7 6,5 3,6 % 12,6
% liikevaihdosta 19,6 % 19,6 %   21,1 % 21,0 %   21,0 %
Liikevoitto 2,4 2,2 10,0 % 4,3 5,2 -16,9 % 9,3
% liikevaihdosta 15,7 % 15,2 %   13,6 % 16,9 %   15,4 %
Oikaistu liikevoitto ** 2,4 2,3 4,7 % 5,7 5,5 2,6 % 10,7
% liikevaihdosta 16,0 % 16,2 %   17,8 % 17,9 %   17,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,08 0,07 28,0 % 0,22 0,22 1,2 % 0,30
Operatiivinen vapaa kassavirta 0,4 1,7 -78,9 % 2,3 2,0 18,8 % 9,0
Kassavirtasuhde 11,8 % 59,4 %   34,9 % 30,5 %   71,6 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,3 -32,0 % -0,8 -0,5 63,8 % -1,2
Nettovelka 31,0 73,7 -58,0 % 31,0 73,7 -58,0 % 73,0
Velkaantumisaste 2,4 6,0   2,4 6,0   5,8
Nettokäyttöpääoma 20,4 17,6 16,2 % 20,4 17,6 16,2 % 17,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 30,8 % 34,6 %   30,8 % 34,6 %   32,7 %
Omavaraisuusaste 54,9 % 16,5 %   54,9 % 16,5 %   16,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 381 384 -0,8 % 381 384 -0,8 % 365
               
* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.          

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x-2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 2.3.2018 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3,5 miljoonan euron osingonjaosta vuoden 2017 jakokelpoisista varoista. Hallituksen tarkoituksena on päättää osingonmaksusta valtuutuksen perusteella syksyllä 2018.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian kehitys jatkui vakaana tammi-kesäkuussa 2018. Harvian kokonaisvaltaisen sauna- ja spa -tuotevalikoiman myynti parani toisella vuosineljänneksellä poikkeuksellisen lämpimästä kesästä huolimatta 6,3 prosenttia, mihin olen hyvin tyytyväinen. Saavutimme katsauskaudella 31,8 miljoonan euron liikevaihdon, joka ylittää 3,1 prosentilla viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdon. Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella etenkin Suomessa sekä muissa EU-maissa.

Oikaistu liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä edellisvuodesta ja oli 2,4 miljoonaa euroa eli 16,0 (16,2) prosenttia liikevaihdosta. Saunamyynnin kasvu ja puun hinnannousu painoivat liikevoittoprosenttia hieman edellisvuodesta. Tammi-kesäkuun oikaistu liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa eli 17,8 prosenttia liikevaihdosta.

Maaliskuussa toteutunut listautuminen vahvisti pääomarakennetta, mikä tukee valmiuksiamme lujittaa Harvian johtavaa asemaa kansainvälisenä sauna- ja spa-tuotteiden toimittajana. Rahoitusrakenteen vahvistuminen näkyy myös matalampina rahoituskuluina.

Lanseerasimme katsauskaudella markkinoille hybridisaunan, joita esiteltiin Porin Asuntomessuilla. Hybridisaunassa yhdistyvät infrapunasaunan sekä perinteisen sähkösaunan ominaisuudet ja hyödyt. Tämä on hyvä osoitus siitä, miten uusi teknologia mahdollistaa saunomisen monipuolistumisen ja uudistumisen. Asuntomessuilla esittelimme myös osan korkeamman hintaluokan Sentio by Harvia -tuotteistamme, jotka tulevat myyntiin toisella vuosipuoliskolla.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimme markkinoille uusia korkeamman hintaluokan kiuastuotteita, kuten edistyksellisen seinälle asennettavan Harvia The Wall -kiukaan sekä näyttävät Harvia Glow -designkiukaat. Höyrygeneraattoreissa lanseerasimme uuden kuluttajakäyttöön kehitetyn Harvia HGD -generaattorin, jonka uudet innovaatiot parantavat toiminnallisuutta ja toimintavarmuutta entisestään. Nämä uudet tuotteet ovat hyviä esimerkkejä Harvian vahvasta tuotekehitysosaamisesta sekä tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen saumattomasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. 

Sauna- ja spa-alan one stop shop -strategian jalkautus jatkui katsauskaudella suunnitellusti. Strategiamme mukainen keskiostoksen kasvattaminen jatkui ja näkyi mm. infrapunasaunojen, höyrygeneraattoreiden sekä varaosamyynnin kasvun myönteisenä kehityksenä. Samalla sekä perinteisten saunojen että höyrysaunojen myynti kehittyi hyvin. Sähkökiukaiden myynti koki hyvän kasvun toisella neljänneksellä. Puulämmitteisten kiukaiden kauppa lähti kotimaassa ja naapurimarkkinoilla kehittymään hyvin toisella vuosineljänneksellä. Venäjän paikallinen tiukka kilpailu ja oman uudistetun paikallisen Harvia Venäjä -malliston viivästyminen parhaasta sesongista johtivat siihen, että jäimme puulämmitteisissä kiukaissa alkuvuonna hieman edellisvuodesta. Ohjauskeskusten myynnissä näkyi katsauskaudella Saksan kahden suuren asiakkaan private label -toimitusten lopetus ja Venäjän edullisempien ohjauskeskusten toimitusten siirtymä lähemmäksi syksyn myyntisesonkia.

Maantieteellinen laajeneminen eteni katsauskaudella suunnitellusti.  EU-maissa jakelua on laajennettu suunnitelman mukaisesti. Venäjällä jatkettiin alueellisten kaupunkikeskusten jakelun laajentamista. Ruotsin jälleenmyyjien myymäläuudistukset ovat edenneet suunnitellusti ja Harvia shop in shop -ratkaisu löytyy nyt kuudesta myymälästä.

Tuottavuuden parantaminen jatkui suunnitellusti kaikilla tehtailla. Kiinan tehtaan tuotevalikoiman uudistaminen ja laajentaminen etenee, ja se tuo jatkossa lisämahdollisuuksia niin kiukaissa kuin höyrygeneraattoreissakin.

Jatkamme loppuvuoden 2018 aikana strategiamme toteuttamista painopisteinämme edelleen keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden parantaminen.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää suomenkielisen tulosjulkistustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään torstaina 16.8.2018 klo 11.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Harvia Oyj:n pääkonttorissa ja tehtaalla Muuramessa (osoite: Teollisuustie 1-7, Muurame).

Harvia järjestää myös suoran englanninkielisen audiocast-tilaisuuden tänään klo 13.00 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa https://harvia.videosync.fi/2018-q2-results.

Konferenssiin voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

 • Suomi: +358 9 817 104 95
 • Iso-Britannia: +44 203 194 055 2
 • Ruotsi: +46 856 642 702
 • Yhdysvallat: +1 855 716 159 7

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Harvia Oyj


Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 505 774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 405 050 440

Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista1. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja2 ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille ja kuluttajille. Harvian tuotevalikoima kattaa kaikki kolme saunatyyppiä: perinteisen saunan, höyrysaunan ja infrapunasaunan. Yhtiö tuotevalikoima sisältää tuotteita saunan kiukaista ja komponenteista lähtien kokonaiseen saunatoimitukseen.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa.

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.
² Harvia brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=171) suomalaisille kuluttajille sekä vastaavassa kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

Lue lisää www.harvia.fi