Harvia Oyj: Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Pörssitiedotteet | 05.12.2022

Harvia Oyj, Pörssitiedote, Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso, 5.12.2022 klo 9:45


Harvia Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 2.12.2022 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2022-2024.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Ansaintajaksolla 2022-2024 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 16 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun, vastuullisuustavoitteisiin sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2022-2024 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 73 600 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2022-2024 maksetaan keväällä 2025.

Harvia Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.com


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com