Harvia Oyj: Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Pörssitiedotteet | 05.07.2021

Harvia Oyj, Pörssitiedote, Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso, 5.7.2021 klo 9:00


Harvia Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 2.7.2021 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2021-2023.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Ansaintajaksolla 2021-2023 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun, vastuullisuustavoitteisiin sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2021-2023 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 33 500 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021-2023 maksetaan keväällä 2024.

Harvia Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
tel. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi


Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com