Harvia Oyj: Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Pörssitiedotteet | 17.12.2019

Harvia Oyj:n hallitus päätti johdon Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 17.12.2019 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2019-2021.

LTI-ohjelman käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 21.5.2018. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Ansaintajaksolla 2019-2021 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 13 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2019-2021 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2019-2021 maksetaan keväällä 2022.

Harvia Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi