Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Pörssitiedotteet | 13.12.2022

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 13.12.2022 klo 16:00


Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle Harvia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten määrän korottamista enintään yhdellä jäsenellä nykyisestä viidestä kuuteen.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen ja Heiner Olbrich. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Markus Lengauer ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sanna Suvanto-Harsaae on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Harvia Oyj:n hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Markus Lengauer, s. 1965, toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena ja liikkeenjohdon konsulttina. Hän on toiminut Uponor Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Lengauer on lisäksi toiminut Oras Groupin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019. Lengauer toimi Oras Groupin toimitusjohtajana vuosina 2017−2018. Lengauer on toiminut yksityisenä LVI-alan konsulttina vuodesta 2013, Rettig ICC:n toimitusjohtajana 2004−2013, itävaltalaisen Vogel & Noot Wärmetechnik AG:n toimitusjohtajana 1999−2004 sekä konsulttina McKinsey & Companyssä 1997−1999.   

Lengauer on Itävallan kansalainen ja koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori.

Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että Lengauer vahvistaa hallituksen osaamista yrityskauppojen integroinnista, teollisesta toiminnasta ja vaihtoehtoisista jakeluteistä. Hänellä on myös laaja kansainvälinen kokemus kylpyhuonealan tuotteista ja niiden jakelusta.  

Catharina Stackelberg-Hammarén, s. 1970, on Marketing Clinic Oy:n perustaja ja hallituksen jäsen. Stackelberg-Hammarén on toiminut Marketing Clinic Oy:n toimitusjohtajana 2004−2019 ja päätoimisena hallituksen puheenjohtajana 2019-2022, tällä hetkellä hän toimii yrityksen senior advisorina ja hallituksen jäsenä. Aiemmin hän on toiminut useissa tehtävissä Coca-Cola-konsernissa, kuten Coca-Cola Finlandin toimitusjohtajana 2003−2004 sekä 2000−2002, Coca-Cola AB:n toimitusjohtajana 2002−2003, Coca-Cola Nordic & Baltic -divisioonan markkinointijohtajana vuonna 2000 sekä Coca-Cola Finlandin kuluttajamarkkinointipäällikkönä 1996−2000.

Stackelberg-Hammarénin keskeisimpiä luottamustehtäviä ovat: Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 ja hallituksen jäsen vuodesta 2009, Kojamo Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2021, Purmo Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2021, Scan Securities AB:n hallituksen jäsen vuodesta 1996, Royal Unibrew A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 sekä Knowit Insight Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Stackelberg-Hammarén on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että Stackelberg-Hammarén vahvistaa hallituksen osaamista markkinoinnista, brändien rakentamisesta ja kehittämisestä sekä strategisesta suunnittelusta.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa vastaavat yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen. Ehdotuksen mukaisesti hallituksessa olisi kaksi naisjäsentä ja neljä miesjäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 4 500 euroa sekä varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 1 300 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 750 euroa kuukaudessa. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin vuoden 2022 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa uutena, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä noin 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja noin 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.−31.3.2023 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2023 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Tarkastusvaliokunnan palkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Onvest Oy:n hallituksen jäsen Juho Lipsanen ja jäseninä WestStar Oy:n COO Jarno Käyhkö, Tiipeti Oy:n osakas Timo Harvia ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman. Lisäksi Harvian hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Harvian vuoden 2023 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.


Lisätietoja:

Juho Lipsanen, Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 706 6030

Ari Vesterinen, Harvia Oyj:n talousjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 040 505 0440


Harvia lyhyesti:

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com