Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2018

Pörssitiedotteet | 14.11.2018

Harvia Oyj osavuosikatsaus 14.11.2018 klo 9.00

Vakaa kehitys jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä-syyskuu 2018

  • Liikevaihto kasvoi 6,1 % ja oli 14,0 miljoonaa euroa (13,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 7,9 %, 14,2 miljoonaan euroon.
  • Oikaistu liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,3) eli 16,7 % (17,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 4,1 % ja oli 2,4 miljoonaa euroa (17,1 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,6 miljoonaa euroa (2,1).

Tammi-syyskuu 2018

  • Liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 45,7 miljoonaa euroa (44,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 5,5 %, 46,4 miljoonaan euroon.
  • Oikaistu liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (7,9) eli 17,5 % (17,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 7,1 %, ja oli 8,4 miljoonaa euroa (18,1 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 5,0 miljoonaa euroa (4,1)
  • Nettovelka laski 59 % ja oli 29,7 miljoonaa euroa (72,4). Velkaantumisaste oli 2,3 (5,9)
  • Osakeannin seurauksena omavaraisuusaste kohosi 57,5 %:iin (17,0)

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/2018 7-9/2017 Muutos 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 2017
Liikevaihto 14,0 13,2 6,1 % 45,7 44,0 4,0 % 60,1
Käyttökate 2,8 2,8 1,9 % 8,2 9,0 -8,3 % 11,2
% liikevaihdosta 20,3 % 21,1 %   18,0 % 20,4 %   18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 0,0 32,3 % 1,4 0,3 311,3 % 1,4
Oikaistu käyttökate ** 2,9 2,8 2,4 % 9,6 9,3 3,2 % 12,6
% liikevaihdosta 20,7 % 21,4 %   21,0 % 21,1 %   21,0 %
Liikevoitto 2,3 2,3 -0,6 % 6,6 7,5 -11,9 % 9,3
% liikevaihdosta 16,4 % 17,5 %   14,5 % 17,1 %   15,4 %
Oikaistu liikevoitto ** 2,3 2,3 0,0 % 8,0 7,9 1,8 % 10,7
% liikevaihdosta 16,7 % 17,8 %   17,5 % 17,9 %   17,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,09 0,08 3,1 % 0,30 0,30 0,3 % 0,30
Operatiivinen vapaa kassavirta 2,6 2,1 25,5 % 5,0 4,1 22,2 % 9,0
Kassavirtasuhde 90,4 % 73,7 %   51,6 % 43,6 %   71,6 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,3 16,9 % -1,2 -0,8 45,9 % -1,2
Nettovelka 29,7 72,4 -59,0 % 29,7 72,4 -59,0 % 73,0
Velkaantumisaste 2,3 5,9   2,3 5,9   5,8
Nettokäyttöpääoma 20,8 16,8 24,1 % 20,8 16,8 24,1 % 17,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 30,9 % 35,0 %   30,9 % 35,0 %   32,7 %
Omavaraisuusaste 57,5 % 17,0 %   57,5 % 17,0 %   16,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 376 367 2,5 % 376 367 2,5 % 365
               
* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.          

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x-2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Harvia Oyj:n hallitus päätti 10.10.2018 varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa. Osinko maksettiin 19.10.2018.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Poikkeuksellisen kuuma ja helteinen kesä toi haasteita sauna- ja spa-kysyntään kaikilla avainmarkkinoillamme. Tästä ja epäsuotuisista valuuttakursseista huolimatta onnistuimme myynnissä erittäin hyvin, ja Harvian liikevaihto kehittyi positiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Kotimaassa, Skandinaviassa, Venäjällä ja muilla markkinoilla kasvu oli selvästi markkinaa nopeampaa, ja kokonaisuutena saavutimme 6,1 prosentin liikevaihdon kasvun. 

Katsauskaudella saavutimme 45,7 miljoonan euron liikevaihdon, joka ylittää 4,0 prosentilla viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdon. Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella etenkin Suomessa, vaikka puukiuasmarkkina ei kesähelteistä johtuen noussut täysin odotetulle tavanomaiselle tasolleen. Skandinaviassa ja Venäjällä kiuas- ja komponenttikauppa kasvoi tarkennetun valikoiman ja uutuustuotteiden ansiosta. Saksassa ja ohjauskeskusten myynnissä näkyy edelleen lopetetut kaksi private label -asiakkuutta.

Kuuman kesän luomista haasteista ja epäsuotuisista valuuttakursseista huolimatta oikaistu käyttökate saavutti kolmannella vuosineljänneksellä 2,9 miljoonan euron tason (2,8). Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla 2,3 miljoonaa euroa eli 16,7 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. Saunamyynnin kasvu, liikevaihdon tuotejako ja valuuttakurssit vaikuttivat liikevoittoprosenttiin. Uusiin tuotteisiin kohdistuneet panostukset sekä muut investoinnit nostivat katsauskauden poistoja edellisvuodesta. Tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa eli 17,5 prosenttia liikevaihdosta. Kassavirta jatkui vakaana.

SENTIO by Harvia -avainvalikoima esiteltiin Suomessa Habitare-messuilla ja tuotteet tulevat loppuvuonna ammattiasiakkaidemme valikoimiin.  The Wall -tuoteperhe kasvaa suunnitellusti, ja saimme valmiiksi höyrystävän The Wall -kombikiukaan sekä suuremman teholuokan mallit, jotka lanseerataan myöhemmin tänä vuonna. Suositusta Harvia Cilindro -pilarikiukaasta valmistui näyttävä valaistulla ohjauksella ja lapsilukolla varustettu Cilindro plus -malli, joka tulee loppuvuoden aikana myyntiin avainmarkkinoilla.

Sauna- ja spa-alan one stop shop -strategian jalkautuksessa etenimme suunnitellusti. Maantieteellinen laajeneminen eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti.  Skandinaviassa Ruotsin jakelu ja mallisto on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Skandinavian myyntijohtajan ja johtoryhmän jäsenen rekrytointi saatiin päätökseen, ja marraskuussa saamme lisää myyntivoimaa tukemaan kannattavaa kasvua Skandinaviassa. EU-markkinassa jakelu on vahvistunut suunnitellusti, ja alkavaan saunasesonkiin olemme entistä valmiimpia. Venäjällä olemme alueellisen laajennuksen lisäksi parantaneet jakeluamme sekä tuotevalikoimaamme Moskovassa ja Pietarissa. Harvian kokonaisvaltainen Sauna ja Spa valikoima uutuuksineen on vahvasti esillä loppuvuoden alan merkittävissä tapahtumissa, kuten Interbad-messuilla Stuttgartissa ja Piscine-messuilla Lyonissa.

Kokonaisuutena olemme hyvin valmistautuneet alkavaan syksyn saunasesonkiin ja jatkamme systemaattisesti strategiamme toteuttamista painopisteinämme keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden parantaminen.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään keskiviikkona 14.11.2018 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Hotelli Kämpin Eino Leino -kabinetissa (osoite: Pohjoisesplanadi 29, Helsinki).

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2018-q3-results.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 800 523 163
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Tilaisuuden lopuksi esiintyjille on mahdollista esittää kysymyksiä suomeksi tai englanniksi. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.


Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista1. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja2 ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille ja kuluttajille. Harvian tuotevalikoima kattaa kaikki kolme saunatyyppiä: perinteisen saunan, höyrysaunan ja infrapunasaunan. Yhtiö tuotevalikoima sisältää tuotteita saunan kiukaista ja komponenteista lähtien kokonaiseen saunatoimitukseen.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa.

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.
² Harvia brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=171) suomalaisille kuluttajille sekä vastaavassa kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

Lue lisää www.harvia.fi