Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021

Pörssitiedotteet | 04.11.2021

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 4.11.2021 klo 9.00


Harvia Q3: Vahva kasvu ja erinomainen kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 65,1 % ja oli 46,2 milj. euroa (28,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 65,4 % ja oli 46,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 42,5 %, minkä lisäksi yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,8 milj. euroon (6,1) ja oli 25,5 % (21,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,6 milj. euroon (25,2 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 11,6 milj. euroa (6,0) eli 25,1 % (21,4) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,4 milj. euroa (7,9) ja kassavirtasuhde oli 32,9 % (106,9 %). 2,5 milj. euron (1,0) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 6,6 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta kolmannella neljänneksellä.
 • Harvia Oyj allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Sauna-Eurox on yksi maailman suurimmista turvallisten ja kestävien kiuaskivien valmistajista. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy. Yhtiöiden luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 31.8.2021 alkaen.

Tammi–syyskuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 79,6 % ja oli 132,6 milj. euroa (73,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 83,0 % ja oli 135,2 milj. euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 53,9 %. Myös yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 36,1 milj. euroon (15,7) ja oli 27,2 % (21,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 37,0 milj. euroon (27,3 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 35,5 milj. euroa (13,7) eli 26,8 % (18,5) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 16,6 milj. euroa (18,3). 8,0 milj. euron (1,7) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 15,8 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta. Harvia rahoitti tammi–syyskuussa 2021 tehdyt yritysostot kassavaroistaan.
 • Nettovelka oli 38,9 milj. euroa (36,3). Velkaantumisaste oli 0,8 (1,5).
 • Omavaraisuusaste oli 41,4 % (42,2).
 • Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti. Yhtiön luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 28.5.2021 alkaen. Harvia allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy. Yhtiöiden luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 31.8.2021 alkaen.
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluidensa jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos 1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos 1-12/
2020
Liikevaihto 46,2 28,0 65,1 % 132,6 73,9 79,6 % 109,1
Käyttökate 13,3 7,3 82,4 % 39,8 16,8 136,7 % 26,7
% liikevaihdosta 28,7 % 26,0 %   30,0 % 22,8 %   24,5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,2 0,1 66,7 % 0,6 2,0 -70,4 % 2,1
Oikaistu käyttökate ** 13,4 7,4 82,1 % 40,4 18,8 114,6 % 28,8
% liikevaihdosta 29,1 % 26,4 %   30,5 % 25,5 %   26,4 %
Liikevoitto 11,6 6,0 93,6 % 35,5 13,7 160,0 % 22,4
% liikevaihdosta 25,1 % 21,4 %   26,8 % 18,5 %   20,5 %
Oikaistu liikevoitto ** 11,8 6,1 93,1 % 36,1 15,7 130,5 % 24,4
% liikevaihdosta 25,5 % 21,8 %   27,2 % 21,2 %   22,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,44 0,22 104,2 % 1,37 0,52 165,3 % 0,83
Operatiivinen vapaa kassavirta 4,4 7,9 -43,9 % 16,6 18,3 -9,4 % 28,7
Kassavirtasuhde 32,9 % 106,9 %   41,1 % 97,4 %   99,7 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,5 -1,0 136,1 % -8,0 -1,7 364,8 % -2,6
Nettovelka 38,9 36,3 7,2 % 38,9 36,3 7,2 % 31,9
Velkaantumisaste 0,8 1,5   0,8 1,5   1,1
Nettokäyttöpääoma 36,7 19,7 85,7 % 36,7 19,7 85,7 % 18,0
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 112,4 % 54,9 %   112,4 % 54,9 %   73,3 %
Omavaraisuusaste 41,4 % 42,2 %   41,4 % 42,2 %   42,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 810*** 587 38,0 % 810*** 587 38,0 % 617


* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää Kiramin ja Sauna-Euroxin henkilöstöt, jotka olivat 30.9.2021 yhteensä 70 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia konsernin nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Olen erittäin ylpeä Harvian tiimin suorituksesta. Liikevaihdon vahva kasvu ja erinomainen kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä osoittavat selvästi yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa toteutettujen suunnitelmien toimivuuden. Haluankin esittää nöyrimmät kiitokseni kaikille loistavasta työpanoksesta toimitusketjun osalta poikkeuksellisessa ympäristössä. Upeaa työtä – kiitos!

Kysyntä on ollut hyvää kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla päämarkkinoillamme. Vahva suoritus viittaa siihen, että   Harvia on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan. Liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 65,1 prosenttia (18,2 miljoonaa euroa). Kasvusta orgaanista oli hienot 42,5 prosenttia, ja muun kasvun taustalla olivat viimeaikaiset yritysostomme.

Olemme todella iloisia, että oikaistu liikevoittomme oli erinomaisella tasolla eli 11,8 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuoden kolmannen neljänneksen 6,1 miljoonasta eurosta. Myös suhteellinen kannattavuutemme oli hyvällä tasolla eli 25,5 prosenttia.

Kaikki tuotantoyksikkömme ovat suoriutuneet hyvin ja niiden käyttöaste on ollut erinomainen. Harvian toimitusketjussa on tehty erinomaista ennakoivaa työtä, ja raaka-aineiden ja elektroniikan saatavuuteen sekä logistiikkaan ja nouseviin hintoihin liittyvistä haasteista huolimatta olemme kyenneet jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti. Olemme tarkoituksella kasvattaneet kriittisimpien materiaalien ja komponenttien varastoja, mikä on ollut oikea ratkaisu. Saunojen saatavuus on tuottanut ja tuottaa edelleen haasteita Euroopassa ja toimitusajat ovat vieläkin normaalia pidempiä. Hintojen nousu näyttää jatkuvan, mutta olemme työstäneet sitä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Keski-Eurooppaan ja Saksaan kohdistamamme toimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä, mikä näkyy selvästi niiden luvuissa. Hiljattain ostamamme EOS Group ja etenkin EOS:n tiimi on tehnyt vahvaa tulosta premium- ja ammattilaistuotteissa. Myynti on kehittynyt erittäin hyvin myös Skandinavian markkinassa, jossa olemme kyenneet haastamaan paikallisen markkinajohtajan. Yhdysvallat jatkoi hyvällä kasvu-uralla, mutta jäi kuitenkin hieman Harvian kokonaiskasvusta. Tämä johtui kuuman kesäkauden normaalisti alhaisemmasta saunamyynnistä sekä toimenpiteistä, jotka liittyivät Yhdysvaltain toimintojen siirtämiseen uuteen, lisäkapasiteettia ja -toimintakykyjä tarjoavaan tehtaaseen Länsi-Virginian Lewisburgiin. Globaalisti kasvu oli hyvää kaikissa tuoteryhmissä. Erityisen vahvaa se oli saunojen ja kylpytynnyrien kategoriassa, jossa myynti kasvoi 147 prosenttia eli 7,4 miljoonaa euroa.

Hiljattain ostamamme kylpytynnyrivalmistaja Kirami kasvattaa selvästi ”takapihan paratiisi” -tarjontaamme ja on tehnyt hyvää tulosta. Integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti ja erittäin hyvässä hengessä. Markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut pulaa kestävistä, laadukkaista ja turvallisista kiuaskivistä, minkä vuoksi ostimme alan johtavan kiuaskivien valmistajan Sauna-Euroxin. Voimavarojen yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät koko toimialaa.

Operatiivinen toimintamme jatkui vahvana, ja käynnissä olevat suuret investointihankkeet ovat pysyneet aikataulussa ja budjetissa. Jo aiemmin päätettyjen investointien lisäksi olemme tehneet päätökset Romanian tehtaan laajennuksesta sekä Saksan Driedorfissa sijaitsevan EOS-tehtaan konekapasiteetin kasvattamisesta. Koko vuoden 2021 investoinnit ovat noin 10–11 miljoonaa euroa. Harvian operatiivinen kassavirtasuhde on säilynyt hyvänä, mutta investoinnit ja nettokäyttöpääoman kasvu heikensivät sitä merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä.

Loppuvuoden aikana keskitymme edelleen vahvasti strategiamme kulmakiviin – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiivisuus on yleisesti säilynyt korkeana. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla orgaanisesti sekä yritysostojen kautta.

Näkemyksemme markkinan kehityksestä on ennallaan, ja arvioimme markkinan historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan jonkin aikaa. Arvioimme kuitenkin edelleen, että osa tästä kasvusta on niin sanottua aikaistettua kysyntää eikä sen uskota vaikuttavan sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuennusteeseen.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 4.11.2021 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2021-q3-results/.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 8171 0310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 38829315#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite