Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2019

Pörssitiedotteet | 07.05.2019

Harvia Oyj osavuosikatsaus 7.5.2019 klo 9.00

Kannattavan kasvun vuosineljännes

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Tammi–maaliskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 19,3 milj. euroa (16,5). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 16,6 % ja oli 19,2 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 7,5 %.
  • Oikaistu liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (3,2) eli 20,6 % (19,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 20,4 % ja oli 3,9 milj. euroa (20,1 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 1,7 milj. euroa (2,0).
  • Nettovelka oli 31,6 milj. euroa (29,8). Velkaantumisaste oli 2,3 (2,4).
  • Omavaraisuusaste kohosi 55,7 %:iin (53,4).

Avainluvut

Milj. euroa1-3/20191-3/2018Muutos, %2018
Liikevaihto19,316,516,9 %61,9
Käyttökate *4,62,489,9 %11,5
% liikevaihdosta23,9 %14,7 % 18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät **0,11,3-90,2 %1,5
Oikaistu käyttökate ***4,73,727,6 %13,0
% liikevaihdosta24,5 %22,5 % 21,0 %
Liikevoitto3,81,999,1 %9,4
% liikevaihdosta19,9 %11,7 % 15,1 %
Oikaistu liikevoitto ***4,03,223,5 %10,9
% liikevaihdosta20,6 %19,5 % 17,5 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)****0,140,16-11,0 %0,41
Operatiivinen vapaa kassavirta1,72,0-13,8 %10,0
Kassavirtasuhde36,3 %53,6 % 77,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,5-0,6-21,7 %-1,6
Nettovelka *31,629,85,9 %30,3
Velkaantumisaste2,32,4 2,3
Nettokäyttöpääoma20,218,210,9 %17,5
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)30,9 %31,7 % 31,6 %
Omavaraisuusaste55,7 %53,4 % 56,3 %
Henkilöstö kauden lopussa3903705,4 %400

* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksesta käyttökate parani 149 tuhatta euroa ja konsernin nettovelka kasvoi 2,9 milj. euroa maaliskuun 2019 lopussa.

** Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

*** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

**** Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu osakekohtainen tulos tammi–maaliskuulta 2018 oli 0,09 euroa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sauna- ja spa-alan kysyntä jatkui vakaana, ja strategian systemaattisen jalkauttamisen ansiosta paransimme kilpailukykyämme. Vuoden ensimmäinen vuosineljännes on sauna- ja spa-markkinassa tärkeä ja viime vuodelta vastassamme oli Harvian kaikkien aikojen vahvin vuosineljännes. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi merkittävästi (16,9 %) edellisvuodesta ja oli 19,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli hyvällä tasolla (7,5 %), minkä lisäksi osa kasvusta saavutettiin viime vuoden lopussa Yhdysvalloissa hankitun Almost Heaven Saunas -liiketoiminnan (AHS) ansiosta.

Liikevaihto kasvoi etenkin kiukaissa, joissa sekä sähkökiukaiden että erityisesti puukiukaiden kasvu oli vahvaa. Uusilla edistyksellisillä tuotteilla oli suotuisa vaikutus myynnin kehitykseen. Sähkökiukaissa Glow, Cilindro Plus, The Wall sekä Sentio by Harvia -tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Puukiuastuoteryhmässä yksi suurimmista tuotteistamme, Harvia Pro 20, sai kaivatun päivityksen ja maaliskuussa aloitimme uudistetun version toimitukset asiakkaille. Merkittävää kasvua saavutettiin myös saunojen tuoteryhmässä, jossa AHS -kaupan positiivinen vaikutus on huomattava.

Pääosalla avainmarkkinoistamme kysyntä ja Harvian menestys oli hyvää. Vuoden vaihteessa tapahtunut Saksan markkinan kysynnän lasku ei kuitenkaan palautunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä heijastui sekä sähkökiukaiden että erityisesti ohjauskeskusten toimituksiin.

Toiminnan tuloksellisuus jatkui vakaana ja vahvana. Harvian kannattavuus parani selkeästi edellisvuodesta ja konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 4,0 milj. euroon (3,2). Kasvanut myyntivolyymi, suotuisa tuotevalikoima sekä tuottavuuden jatkuva parantaminen vaikuttivat suotuisasti tulokseemme.  Oikaistu liikevoittoprosentti oli 20,6 % parantuen selvästi vertailukaudesta (19,5 %). Panostuksia tuottavuuden parantamiseen jatkettiin edelleen, mistä esimerkkinä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt edistykselliset koneinvestoinnit.

Vuoden 2018 lopussa ostetun yhdysvaltalaisen Almost Heaven Saunasin haltuunotto on edennyt suunnitellusti. Olemme muun muassa uudistaneet AHS:n mallistoa ja hinnoittelua sekä parantaneet hankintojen ehtoja. Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi merkittävästi Almost Heaven Saunas -liiketoimintakaupan myötä. Tämän lisäksi kasvu Pohjois-Amerikan muissa asiakkaissa oli poikkeuksellisen vahvaa.

Ensimmäinen vuosineljänneksemme oli vahva ja Harvian tiimi sekä avainasiakkaamme ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Jatkamme strategian jalkautusta määrätietoisesti ja keskitymme keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi Harvia tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään tiistaina 7.5.2019 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Klaus K:n Wintti-kokoustilassa (osoite: Bulevardi 2-4, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q1-results/.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 8 5664 2651
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
Yhdysvallat: +1 631 913 14 22
PIN: 92568850#

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Liite