Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020

Pörssitiedotteet | 28.04.2020

Harvia Oyj osavuosikatsaus 28.4.2020 klo 9.00

Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020

Kannattava kasvu jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/

Katsauskauden pääkohdat

Tammi–maaliskuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 20,4 milj. euroa (19,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 4,8 % ja oli 20,2 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,2 milj. euroon (4,0) ja oli 20,6 % (20,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 4,1 milj. euroon (20,4 % liikevaihdosta).
  • Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (3,8) eli 15,3 % (19,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (15,0 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 5,9 milj. euroa (1,7).
  • Nettovelka oli 24,3 milj. euroa (31,6). Velkaantumisaste oli 1,4 (2,3).
  • Omavaraisuusaste kohosi 57,1 %:iin (55,7).
  • Harvia julkisti maaliskuussa allekirjoittaneensa sopimuksen saksalaisen EOS Groupin enemmistön ostamisesta.
  • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluiden jatkuvuuden koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemian vaikutukset Harvian liiketoimintaan ja sen tulokseen olivat katsauskaudella vähäiset.

Avainluvut

Milj. euroa1-3/20201-3/2019Muutos, %2019
Liikevaihto20,419,35,6 %74,1
Käyttökate3,94,6-14,6 %16,4
% liikevaihdosta19,3 %23,9 % 22,2 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *1,10,1766,2 %0,6
Oikaistu käyttökate **5,04,76,2 %17,0
% liikevaihdosta24,7 %24,5 % 22,9 %
Liikevoitto3,13,8-19,2 %13,3
% liikevaihdosta15,3 %19,9 % 18,0 %
Oikaistu liikevoitto **4,24,05,8 %13,9
% liikevaihdosta20,6 %20,6 % 18,7 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)0,130,14-8,7 %0,51
Operatiivinen vapaa kassavirta5,91,7243,9 %15,2
Kassavirtasuhde117,4 %36,3 % 89,3 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,3-0,5-33,9 %-1,8
Nettovelka24,331,6-23,1 %28,3
Velkaantumisaste1,42,3 1,7
Nettokäyttöpääoma15,220,2-24,4 %16,8
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)37,7 %30,9 % 38,2 %
Omavaraisuusaste57,1 %55,7 % 56,6 %
Henkilöstö kauden lopussa3993902,3 %395

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes oli maaliskuussa Suomeen rantautuneen koronavirusepidemian tuomista haasteista huolimatta varsin vahva. Liikevaihdon kasvu ylitti 5 prosentin kasvutavoitteemme ja oikaistu liikevoitto parani 5,8 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuus pysyi erittäin hyvänä ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 20,6 prosenttia. Kassavirtamme kehittyi myös erittäin suotuisasti.

Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä Saksassa. Strategiamme mukaiset keskiostoksen kasvattaminen sekä jakelun laajentaminen ovat tuoneet erittäin hyvää kasvua erityisesti muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Kotimaan kokonaismyynti oli vakaa; kiuas-myyntimme oli vahvaa, mutta saunamyynnissä emme onnistuneet kasvattamaan osuuttamme. Keski-Euroopan tilanne vaihtelee markkinoittain. Olemme erittäin tyytyväisiä hyvään Saksan kehitykseen. Samanaikaisesti Italia, Espanja, Ranska sekä Benelux-maat ovat kärsineet koronanvirusepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Venäjän markkinaan vaikutti ruplan merkittävä heikkeneminen, mikä heijastui tuontituotteiden ostovoimaan, sekä maaliskuun lopun koronaviruksesta johtuva niin sanottu lockdown-tila, joka pysäytti hetkeksi viranomaistoimintoja ja vaikeutti maahantuontia. Arabimaiden koronatilanne ja epävarmuus heijastui myös Harvian myyntiin.

Liikevaihdon kasvu oli erittäin hyvää saunojen tuoteryhmässä, jossa kasvua oli 34,2 prosenttia. Myös kiukaiden liikevaihto kehittyi vakaasti. Höyrygeneraattoreiden ja ohjauskeskusten myyntiin vaikutti arabimaiden, Aasian ja Venäjän markkinan tilanne. Yhdysvaltojen markkinan kysyntä jatkui erittäin hyvänä sekä Almost Heaven Saunas (AHS) saunoissa, että Harvian kiukaissa ja komponenteissa.

Strategiamme kolmas kulmakivi, tuottavuuden tehostaminen jäi jossain määrin vahvan ja ammattimaisen koronaan varautumisen ja vapaaehtoisten karanteenien varjoon. Tästä huolimatta tuottavuus säilyi kuitenkin erittäin hyvällä tasolla, vaikka emme kyenneet tekemään tällä jaksolla merkittävää parannusta. Yhteistyön ja henkilöstön sitoutumisen ansiosta Harvia on säilyttänyt toimintakykynsä koronavirusepidemian aikana lähes normaalina.

Maaliskuussa allekirjoitettu saksalaisen sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtajan EOS Groupin enemmistöosuuden hankinta on Harvialle strategisesti merkittävä askel. Yhdessä olemme vahvempia ja samalla nousemme globaalisti johtavaksi toimijaksi ammatti- ja premiumtuotteiden kategoriassa. Yritysosto vahvistaa asemaamme entisestään erityisesti Keski-Euroopassa ja avaa uusia mahdollisuuksia Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Kauppa arvioidaan saatavan päätöksen huhtikuun lopussa, minkä jälkeen integraatio voidaan aloittaa suunnitellusti.

Koronatilanteen vuoksi turvallisuuteen ja terveyteen on panostettu vahvasti ja se on tuottanut hyvää tulosta. Kiinan tehtaamme käynnistyi alkuvuonna varsin nopeasti ja on kyennyt toimimaan täydellä kapasiteetilla. Harvian toimintamaissa tehdyillä erityisjärjestelyillä on ollut hieman hidastava vaikutus tuotannon valmistumiseen. Näistä järjestelyistä huolimatta olemme kyenneet toimittamaan asiakastilaukset vain pienellä viiveellä. Suurin osa tavarantoimittajistamme ja yhteistyö-kumppaneistamme on kyennyt toimimaan hyvin lähellä normaalia ja ainoastaan muutamista komponenteista on ollut ajoittaista puutetta. Harvian henkilöstö on tiedostanut tilanteen vakavuuden ja osoittanut haastavassa tilanteessa poikkeuksellista ja yrittäjämäistä otetta, turvallisuudesta tinkimättä. Tämän ansiosta olemme voineet auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme selviytymään haastavasta tilanteesta. Erinomaisen hieno suoritus koko tiimiltä. Nöyrä kiitos!

Mikään yhtiö, markkina tai ilmiö ei ole koronalle immuuni. Suhteellisen suuren korvausliiketoiminnan osuuden ansiosta näyttää siltä, että sauna- ja spa-markkina ei ole kaikkein herkimpiä koronavirusepidemialle. Avainasiakkaamme ovat pääosin palaamassa vaiheittain uuteen normaaliin ja sauna- ja spa-markkinassa kysyntä on jatkunut keskimäärin hyvänä koronavirustilanteesta huolimatta. Jatkamme nöyrästi, mutta erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme sitä keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Samalla seuraamme markkinaa ja sen muuttuvia vaatimuksia entistäkin herkemmällä otteella ja olemme tarvittaessa nopeita ja ketteriä tekemään tarvittavat toimenpiteet. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.  

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 28.4.2020 klo 11.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa esiintyvät Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja talousjohtaja Ari Vesterinen. Webcast-lähetys on seurattavissa osoitteessa https://harvia.videosync.fi/2020-q1-results.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/ tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358981710310 
Ruotsi: +46 856642651 
Iso-Britannia: +44 3333000804 
Yhdysvallat: +1 6319131422

PIN 47829199#

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite