Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2022

Pörssitiedotteet | 05.05.2022

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 5.5.2022 klo 9.00


Harvia Q1: Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus saunamyynnin vauhdittamana


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Tammi–maaliskuu 2022:

  • Liikevaihto kasvoi 28,2 % ja oli 50,8 milj. euroa (39,6). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 26,3 % ja oli 50,0 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 18,1 %, minkä lisäksi yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa.
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 39,1 milj. euroa (31,4) eli 77,0 % (79,2).
  • Liikevoitto oli 12,1 milj. euroa (11,0) eli 23,8 % (27,9) liikevaihdosta.
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 12,1 milj. euroon (11,1) ja oli 23,8 % (28,1) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,7 milj. euroon (23,4 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,0 milj. euroa (8,1) ja kassavirtasuhde oli 51,0 % (66,0). Nettokäyttöpääoman kasvu heikensi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.
  • Nettovelka oli 41,3 milj. euroa (26,9). Velkaantumisaste oli 0,8 (0,7).
  • Omavaraisuusaste oli 43,7 % (44,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,44).

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto 50,8 39,6 28,2 % 179,1
Käyttökate 13,7 12,3 11,7 % 52,5
% liikevaihdosta 27,0 % 31,0 %   29,3 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,0 0,1 -95,2 % 0,6
Oikaistu käyttökate ** 13,7 12,3 11,0 % 53,1
% liikevaihdosta 27,0 % 31,1 %   29,7 %
Liikevoitto 12,1 11,0 9,4 % 46,6
% liikevaihdosta 23,8 % 27,9 %   26,0 %
Oikaistu liikevoitto ** 12,1 11,1 8,7 % 47,3
% liikevaihdosta 23,8 % 28,1 %   26,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,50 0,44 13,0 % 1,80
Operatiivinen vapaa kassavirta 7,0 8,1 -14,3 % 20,4
Kassavirtasuhde 51,0 % 66,0 %   38,5 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -1,5 -35,1 % -11,8
Nettovelka 41,3 26,9 53,9 % 43,8
Velkaantumisaste 0,8 0,7   0,8
Nettokäyttöpääoma 47,8 21,0 127,9 % 41,9
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 102,8 % 91,0 %   112,6 %
Omavaraisuusaste 43,7 % 44,2 %   42,4 %
Henkilöstö kauden lopussa 834*** 686 21,6 % 824***


* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää Kiramin ja Sauna-Euroxin henkilöstöt, jotka olivat 31.3.2022 yhteensä 69 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Ensimmäinen vuosineljännes on historiallisesti ollut hyvä sauna- ja spa-alalla. Tämä kävi toteen myös vuonna 2022, kun saavutimme kaikkien aikojen korkeimman yhden vuosineljänneksen liikevaihdon ja kannattavuutemme oli vakaalla tasolla. Tulos oli jälleen erinomainen, ja haluan vilpittömästi kiittää kaikkia mukana olleita.

Aiempaa hieman haastavammasta ympäristöstä huolimatta onnistuimme kasvamaan markkinassa sekä kasvattamaan liikevaihtoa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 28,2 % eli 11,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Meillä on vahva ote markkinasta, ja olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme ja vahvistaneet asemaamme entisestään.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä erittäin vahvasti Suomessa, muiden maiden markkina-alueella, muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa olemme onnistuneet ennakkomyynnissä, ja Yhdysvaltojen sauna- ja kiuasvalikoima on hyvässä iskussa. Väkevän alun jälkeen Venäjän myynti laski rajusti, kun keskeytimme liiketoimintamme Venäjällä maaliskuun alussa. Keski-Euroopassa ja Saksassa kasvu hidastui edellisvuodesta, sillä markkinassa oli jonkin verran pehmeyttä etenkin paikallisten verkkokauppojen alemman hintaluokan tuotteiden myynnissä.

Tämä heijastui myös kiukaiden liikevaihtoon, joka oli vain hieman edellisvuotta suurempi. Saunoissa hyvä suorittaminen jatkui ja myynnin kasvu katsauskaudella oli vahvaa. Myös höyrygeneraattoreiden myynti jatkoi vakaata kasvua.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa eli 1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Saunojen osuus myyntimixistä kasvoi ja kustannukset nousivat, minkä seurauksena oikaistun liikevoiton mukainen suhteellinen kannattavuus laski 23,8 prosenttiin (28,1) liikevaihdosta. Toimitusketjun lisääntyneen epävakaisuuden vuoksi kasvatimme edelleen kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden varastoja. Tämä kasvatti myös yhtiömme nettokäyttöpääomaa ja vaikutti kassavirtasuhteeseen.

Kuluneen vuoden aikana olemme oppineet toimimaan erittäin epävakaassa ja korkean inflaation toimitusympäristössä. Tästä kokemuksesta huolimatta kohtasimme ensimmäisellä neljänneksellä uusia muuttujia, joita kukaan meistä ei osannut ennustaa ja joihin kukaan ei osannut varautua. Ukrainan sodan lisäksi perusraaka-aineiden, kuten teräksen ja puutavaran, hinnannousut ja saatavuusongelmat kasvoivat poikkeuksellisen suuriksi. Hyvän varautumisen ja runsaiden varastojen ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme lähes normaaliin tapaan. Vaikka meillä on varsin hyvä tilanne useimpien raaka-aineiden ja komponenttien suhteen, tiettyjen teräslaatujen ja puutavaran saatavuus ja hinnat aiheuttavat huolta.

Olemme panostaneet huomattavasti saatavuusongelmien sekä raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousun vaikutusten korjaamiseksi. Tilanteen epävakaus ja poikkeuksellisen laaja mittakaava ovat kuitenkin tehneet lähes mahdottomaksi torjua vaikutukset kokonaan. Olemme reagoineet tilanteeseen, ja toimenpiteet näkyvät hinnoittelussamme pienellä viiveellä. Liiketoiminnan keskeyttäminen Venäjällä on tehnyt Harvian alkuperäisiin liiketoimintasuunnitelmiin selvän särön. Aiomme vähentää sen vaikutusta keskittymällä entistä enemmän muihin markkinoihin ja tehostamalla jakelua nykyisillä markkinoilla. Kysyntä vaikuttaa olevan normaalilla tasolla, mutta seuraamme kuluttajien luottamuksen kehittymistä erittäin tiiviisti ja olemme lisänneet herkkyyttä ja ketteryyttä toiminnassamme. Kasvatamme markkinaa ja parannamme kannattavuuttamme vaiheittain aiemman suunnitelman mukaisesti. Innovaatioportfoliomme on vahva ja uusien markkinoiden avaukset etenevät lupaavasti.

Tämän lisäksi keskitymme edelleen vahvasti strategiamme kulmakiviin – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinassa yrityskauppoja tehdään edelleen aktiivisesti. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 5.5.2022 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/results-q1-2022

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 15901936#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite