Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023

Pörssitiedotteet | 04.05.2023

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 4.5.2023 klo 9.00


Harvia Q1 2023: Vahva kannattavuus vaihtelevassa markkinaympäristössä

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Tammi–maaliskuu 2023:

  • Liikevaihto laski 18,6 % ja oli 41,4 milj. euroa (50,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 19,4 % ja oli 41,0 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -16,2 %. Harvia saavutti vertailukaudella vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimman yhden vuosineljänneksen liikevaihtonsa.
  • Kansainvälinen liiketoiminta oli 31,7 milj. euroa (39,1) eli 76,5 % (77,0) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (12,1) eli 22,2 % (23,8) liikevaihdosta.
  • Oikaistu liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (12,1) eli 22,4 % (23,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (22,5 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 11,6 milj. euroa (7,0) ja kassavirtasuhde oli 107,6 % (51,0).
  • Nettovelka oli 45,8 milj. euroa (41,3). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,1 (0,8).
  • Omavaraisuusaste oli 49,3 % (43,7).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,50).
  • Harvia Oyj:n hallitus nimitti 28.3.2023 Harvian toimitusjohtajaksi Matias Järnefeltin. Järnefelt aloittaa tehtävässään 1.6.2023.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos,% 1-12/2022
Liikevaihto 41,4 50,8 -18,6 % 172,4
Käyttökate 10,7 13,7 -21,5 % 41,2
% liikevaihdosta 26,0 % 27,0 %   23,9 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 0,0 2258,2 % 1,8
Oikaistu käyttökate ** 10,8 13,7 -21,0 % 42,9
% liikevaihdosta 26,2 % 27,0 %   24,9 %
Liikevoitto 9,2 12,1 -23,9 % 34,7
% liikevaihdosta 22,2 % 23,8 %   20,1 %
Oikaistu liikevoitto ** 9,3 12,1 -23,2 % 36,5
% liikevaihdosta 22,4 % 23,8 %   21,1 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,34 0,50 -32,6 % 1,45
Operatiivinen vapaa kassavirta 11,6 7,0 66,8 % 34,0
Kassavirtasuhde 107,6 % 51,0 %   79,1 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3 -0,9 -68,7 % -3,6
Nettovelka 45,8 41,3 10,9 % 54,5
Velkaantumisaste 1,1 0,8   1,3
Nettokäyttöpääoma 43,6 47,8 -8,9 % 45,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 49,3 % 102,8 %   54,5 %
Omavaraisuusaste 49,3 % 43,7 %   47,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 624 834 -25,2 % 633

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian päämarkkinoiden epäyhtenäisen kysynnän vuoksi ensimmäinen vuosineljännes oli haastava. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkea inflaatio, kohonneet energian hinnat ja tavanomaista selvästi alempi kuluttajaluottamus vaikuttivat myyntiimme. Harvian kannattavuus ja kassavirta olivat kuitenkin hyvällä tasolla. Tämän lisäksi Harvia jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme oli 41,4 miljoonaa euroa. Laskua vuoden takaiseen kaikkien aikojen parhaaseen neljännekseemme oli 18,6 %.

Maantieteelliset markkinat kehittyivät hyvin epäyhtenäisesti. Kysyntä Euroopassa ja etenkin saksankielisissä DACH-maissa oli kokonaisuudessaan yhä vaatimatonta markkinan pysyessä melko haasteellisena. Tämä vaikutti sekä kiukaiden että saunojen myyntiin ja aiempaa huomattavasti kattavammin myös premium-, luksus- sekä ammattilaissegmenteissä. Puukiukaiden myynti sai yhä tukea kuluttajien vaihtoehtoisiin energialähteisiin liittyvistä painotuksista. Keskieurooppalaiset verkkokauppa-asiakkaamme ovat tehneet toimenpiteitä liiketoimintansa elvyttämiseksi, mutta markkinassa ei näy merkittävää parannusta verkkokauppojen tarjooman tai yleisemmin alemman hintaluokan tuotteiden kysynnässä. Poistuminen Venäjältä kokonaan vaikutti myynnin ja kannattavuuden lukuihimme negatiivisesti. Muut Pohjoismaat ja Suomi suoriutuivat hyvin huolimatta haastavista markkinaolosuhteista.

Toisin kuin Euroopassa, muilla markkinoilla kehitys jatkui positiivisena. Pohjois-Amerikka, mukaan lukien Yhdysvallat ja Kanada, Aasia ja monet muut uudemmat saunamarkkinat kehittyivät hyvin positiivisesti ja nousujohteisesti. Vaiheittain avautuvat Aasian markkinat tarjoavat meille lisää kasvumahdollisuuksia. Harvian pyrkimys saada lisää jalansijaa ja haastaa markkinajohtaja Japanin sauna- ja spa-markkinalla otti merkittävän askeleen eteenpäin maaliskuussa, kun Harvia ja Bergman allekirjoittivat aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta myöhemmin tänä vuonna.

Harvian suoritus ensimmäisellä neljänneksellä oli kannattavuuden osalta hyvä, sillä saavutimme 9,3 miljoonan euron oikaistun liikevoiton, mikä on 22,4 % liikevaihdosta. Tämä on vain hieman alle vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen, jolloin saavutimme 23,8 % oikaistun liikevoiton kaikkien aikojen suurimmalla myynnillä. Toimenpiteemme tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä tarkka täsmähinnoittelu tuottivat hyvää tulosta. Tavoitteemme on edelleen saavuttaa yli 20 %:n oikaistu liikevoitto jopa tässä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Ponnistelumme nettokäyttöpääoman sopeuttamiseksi etenkin varastotasojen osalta onnistuivat myös hyvin, ja saavutimme huomattavan 10,4 miljoonan euron vähennyksen varastojen arvossa viime vuoteen verrattuna. Kaikki nämä toimet vaikuttivat myönteisesti operatiiviseen vapaaseen kassavirtaan, joka oli terveellä 11,6 miljoonan euron tasolla.

Harvian tiimi on jälleen osoittanut ihailtavaa sitoutumista ja venynyt hienosti pitäen asiakkaamme tyytyväisenä sekä onnistuen säilyttämään vahvan kannattavuuden poikkeuksellisen vaativissa markkinaolosuhteissa. Haluankin välittää lämpimät ja vilpittömät kiitokseni koko Harvian henkilöstölle sekä pitkäaikaisille kumppaneillemme. Olemme edelleen sopeuttaneet ketterästi resurssejamme ja kustannusrakennettamme vaihtelevassa kysyntätilanteessa. Tämän lisäksi olemme optimoineet kustannuksia sekä sopeuttaneet toimintaamme useissa toimintamaissa ja tuotantoyksiköissä. Saksan ja muiden DACH-maiden kysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana vielä jonkin aikaa, ja tästä johtuen olemme tehostaneet ponnisteluja hyvän markkinakasvun alueilla, ja erityisesti uusilla kehittyvillä saunamarkkinoilla. Olemme lisäksi aloittaneet uusia myynti- ja markkinointitoimenpiteitä vahvistaaksemme asemaamme premium- ja ammattilaisliiketoiminnassa.

Vaikka markkinaympäristö jatkuu haastavana, se ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Liiketoiminnan orgaanisen kasvun lisäksi jatkamme strategisten mahdollisuuksien tutkimista yrityskauppojen suhteen. Innovaatiotyömme jatkaa erinomaisten tuotteiden tuomista markkinoille. Sauna- ja spa-markkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen, että Harvian hallitus on nimittänyt Matias Järnefeltin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hänen johdollaan ja visiollaan Harvia jatkaa asemansa vahvistamista globaalin sauna- ja spa-alan johtavana toimijana. Toivotamme Matiaksen lämpimästi tervetulleeksi Harvian tiimiin.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 4.5.2023 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/q1-2023-result.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009974. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumerot ja tunnuksen puhelinkonferenssiin.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite