Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019

Pörssitiedotteet | 16.08.2019

Harvia Oyj puolivuosikatsaus 16.8.2019 klo 9.00

Kannattavaa kasvu jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 11,4 % ja oli 17,0 milj. euroa (15,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 11,0 % ja oli 16,9 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (2,4) eli 16,5 % (16,0) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 9,4 % ja oli 2,7 milj. euroa (15,8 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,2 milj. euroa (0,4).

Tammi–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 14,3 % ja oli 36,3 milj. euroa (31,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 13,9 % ja oli 36,2 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (5,7) eli 18,7 % (17,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 15,6 % ja oli 6,5 milj. euroa (18,1 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,9 milj. euroa (2,3).
  • Nettovelka oli 33,9 milj. euroa (31,0). Velkaantumisaste oli 2,3 (2,4).
  • Omavaraisuusaste kohosi 56,0 %:iin (54,9).

Avainluvut

Milj. euroa4-6/20194-6/2018Muutos, %1-6/20191-6/2018Muutos,%2018
Liikevaihto17,015,311,4 %36,331,814,3 %61,9
Käyttökate *3,53,017,2 %8,15,449,9 %11,5
% liikevaihdosta20,4 %19,4 % 22,2 %16,9 % 18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät **0,10,0230,5 %0,31,3-80,8 %1,5
Oikaistu käyttökate ***3,63,019,9 %8,36,724,2 %13,0
% liikevaihdosta21,1 %19,6 % 22,9 %21,1 % 21,0 %
Liikevoitto2,72,411,5 %6,54,350,5 %9,4
% liikevaihdosta15,8 %15,7 % 18,0 %13,6 % 15,1 %
Oikaistu liikevoitto ***2,82,414,9 %6,85,719,8 %10,9
% liikevaihdosta16,5 %16,0 % 18,7 %17,8 % 17,5 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)****0,100,0822,6 %0,240,2210,1 %0,41
Operatiivinen vapaa kassavirta2,20,4532,3 %3,92,368,6 %10,0
Kassavirtasuhde62,2 %11,8 % 47,4 %34,9 % 77,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,6-0,2151,3 %-1,1-0,828,2 %-1,6
Nettovelka *33,931,09,4 %33,931,09,4 %30,3
Velkaantumisaste2,32,4 2,32,4 2,3
Nettokäyttöpääoma20,520,40,3 %20,520,40,3 %17,5
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)30,6 %30,8 % 30,6 %30,8 % 31,6 %
Omavaraisuusaste56,0 %54,9 % 56,0 %54,9 % 56,3 %
Henkilöstö kauden lopussa4043816,0 %4043816,0 %400

* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksesta käyttökate parani tammi−kesäkuussa 289 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelka oli 2,7 milj. euroa kesäkuun 2019 lopussa.

** Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

*** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

**** Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu osakekohtainen tulos tammi−kesäkuulta 2018 oli 0,17 euroa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian kasvu ja kannattavuus jatkui vahvana ja vakaana tammi−kesäkuussa 2019. Katsastuskaudella saavutimme 36,3 miljoonan euron liikevaihdon, joka ylittää 14,3 prosentilla vertailukauden liikevaihdon. Liikevaihto kehittyi positiivisesti myös toisella vuosineljänneksellä.

Katsastuskaudella liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa saunojen tuoteryhmässä, jossa kasvua oli 90,4 prosenttia. Myös kiukaiden kasvu ylitti viiden prosentin kasvutavoitteen, ja kasvua saavutettiin sekä sähkö- että puukiukaissa. Ohjauskeskuksissa alkuvuoden heikko kysyntä parani ja ylitimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavan ajanjakson tason. Muiden tuoteryhmien kysyntä pysyi tasaisena.

Liikevaihdon kehitys oli pääsääntöisesti hyvää kaikilla avainmarkkinoillamme. Yhdysvaltojen markkina jatkoi vahvaa kasvuaan, ja samalla vahvistimme asemaamme Pohjoismaissa, Ranskassa, Benelux-maissa sekä UK:ssa. Saksan liikevaihdon kehitys toisella vuosineljänneksellä oli hyvää, ja haastavan alkuvuoden jälkeen onnistuimme kääntämään myynnin kolmen prosentin  kasvuun. Kotimaassa erittäin vahva ensimmäinen vuosineljännes kasvatti tilapäisesti asiakkaidemme varastotasoja ja toinen vuosineljännes normalisoi tilanteen. Venäjän markkina on ollut poikkeuksellisen herkkä, ja vahva alkuvuosi kääntyi kesää kohti hieman alavireiseksi.

Liiketoiminnan kannattavuus pysyi vahvana, ja katsastuskauden oikaistu liikevoitto kasvoi ja oli 6,8 miljoonaa euroa eli 18,7 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2018 lopussa ostetun yhdysvaltalaisen Almost Heaven Saunasin integraatio eteni suunnitellusti, ja toiminta on tuloksellista. Samalla AHS:n mallistoa on uudistettu, asiakaskuntaa ja jakelua laajennettu ja tuotantoa sekä logistiikkaa virtaviivaistettu.

Harvian vuoden 2019 ensimmäinen vuosipuolisko on vahva osoitus hyvästä yhteistyöstä, ja olen erittäin tyytyväinen Harvian tiimin ja avainasiakkaidemme panokseen. Loppuvuoden 2019 aikana jatkamme strategiamme jalkautusta määrätietoisesti keskittyen keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteeliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi Harvia tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään perjantaina 16.8.2019 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Itämerikeskuksessa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q2-results.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Liite