Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2022

Pörssitiedotteet | 11.08.2022

Harvia Oyj, Puolivuosikatsaus 11.8.2022 klo 9.00

 

Strategian toteuttaminen kasvatti markkinaosuutta, normalisoituva kysyntä ja Ukrainan sota vaikuttivat myyntiin ja kannattavuuteen

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti–kesäkuu 2022:

 • Liikevaihto laski 1,7 % ja oli 46,0 milj. euroa (46,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto laski 5,4 % ja oli 44,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihto heikkeni 9,3 % vuoden 2021 huhti–kesäkuuhun verrattuna.
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 35,6 milj. euroa (36,7) eli 77,4 % (78,4).
 • Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (12,9) eli 19,0 % (27,5) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 8,8 milj. euroa (13,2) eli 19,1 % (28,3) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 8,2 milj. euroa (18,5 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,1 milj. euroa (4,0) ja kassavirtasuhde oli 19,8 % (27,6). Nettokäyttöpääoman kasvu heikensi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.

Tammi–kesäkuu 2022:

 • Liikevaihto kasvoi 12,0 % ja oli 96,8 milj. euroa (86,5). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 9,1 % ja oli 94,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3,2 %.
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 74,8 milj. euroa (68,1) eli 77,2 % (78,8).
 • Liikevoitto oli 20,8 milj. euroa (23,9) eli 21,5 % (27,7) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 20,9 milj. euroa (24,4) eli 21,6 % (28,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 19,9 milj. euroa (21,1 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 9,1 milj. euroa (12,2) ja kassavirtasuhde oli 37,5 % (45,2). Nettokäyttöpääoman kasvu heikensi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.
 • Nettovelka oli 47,2 milj. euroa (38,4). Velkaantumisaste oli 0,9 (0,9).
 • Omavaraisuusaste oli 44,4 % (39,3).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,93).

Avainluvut

Milj. euroa4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,%1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,%1-12/
2021
Liikevaihto46,046,8-1,7 %96,886,512,0 %179,1
Käyttökate10,414,3-27,4 %24,126,6-9,3 %52,5
% liikevaihdosta22,5 %30,5 % 24,9 %30,7 % 29,3 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *0,10,3-80,8 %0,10,4-83,3 %0,6
Oikaistu käyttökate **10,414,6-28,6 %24,127,0-10,5 %53,1
% liikevaihdosta22,7 %31,2 % 24,9 %31,2 % 29,7 %
Liikevoitto8,712,9-32,3 %20,823,9-13,1 %46,6
% liikevaihdosta19,0 %27,5 % 21,5 %27,7 % 26,0 %
Oikaistu liikevoitto **8,813,2-33,5 %20,924,4-14,3 %47,3
% liikevaihdosta19,1 %28,3 % 21,6 %28,2 % 26,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)0,400,49-18,2 %0,890,93-3,5 %1,80
Operatiivinen vapaa kassavirta2,14,0-48,7 %9,112,2-25,7 %20,4
Kassavirtasuhde19,8 %27,6 % 37,5 %45,2 % 38,5 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1,2-4,1-71,3 %-2,1-5,5-61,8 %-11,8
Nettovelka47,238,422,9 %47,238,422,9 %43,8
Velkaantumisaste0,90,9 0,90,9 0,8
Nettokäyttöpääoma55,829,589,0 %55,829,589,0 %41,9
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)80,9 %103,4 % 80,9 %103,4 % 112,6 %
Omavaraisuusaste44,4 %39,3 % 44,4 %39,3 % 42,4 %
Henkilöstö kauden lopussa821822-0,1 %821822-0,1 %824

 

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina koki poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Aikaistetun kysynnän loppumisella ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan syntyneet suorat ja epäsuorat vaikutukset tuntuivat sekä liikevaihdossa että kannattavuudessa. Saunan tunnettuus, suosio ja käyttö jatkoivat kasvuaan, mutta Harvian pandemian aikana nauttima aikaistettu kysyntä päättyi ja olemme palaamassa normaalimpaan markkinadynamiikkaan.

On tärkeää, että strategiamme systemaattisen implementoinnin seurauksena Harvia on jatkanut markkinaosuutensa kasvattamista. Sauna on kansainvälistä liiketoimintaa, ja olemme hyvin tyytyväisiä vahvaan suoritukseen Yhdysvalloissa, Skandinaviassa ja muilla markinoilla, joissa Aasia, Japani ja arabimarkkinat sekä useat pienet markkinat jatkoivat vahvaa kehitystä. Strategiset investointimme USA:ssa ovat onnistuneet, ja hyvä suorituksemme jatkui niin saunamyynnissä kuin operaatioissakin. Harvian tiimi ja kumppanimme ovat tehneet kokonaisuutena hyvää työtä hyvin haastavassa ympäristössä. 

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Harvian liikevaihto oli 46,0 milj. euroa laskien 1,7 % vuoden 2021 ennätyksellisestä toisesta neljänneksestä.

Epäsuotuisaan myynnin kehitykseen vaikutti erityisesti markkinan hidastuminen Saksassa sekä sen naapurimarkkinoilla. Suurin syy tähän oli hidastunut kysyntä suurimmissa verkkokauppa-asiakkaissamme, joiden tarjooma on hyvin keskittynyt alemman hintaluokan tuotteisiin. Samaan aikaan premium-markkina on vahva, ja ammattiasiakkaat ovat palanneet vahvasti takaisin.

Harvia on keskeyttänyt liiketoimintansa Venäjällä, ja EOS Russia on saattamassa loppuun vahvaa käynnissä olevien ja ennakkoon maksettujen projektien kantaansa. Suunnitelman mukaisesti aiemmin Venäjään kohdistetut myyntiponnistelut suunnattiin menestyksekkäästi muille markkina-alueille.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 8,7 milj. euroa jääden viime vuoden ennätyksellisestä 12,9 milj. eurosta. Odotuksia alhaisemman myynnin lisäksi suhteellinen kannattavuutemme heikkeni epäsuotuisan myyntimixin takia. Strategisesti tärkeä saunojen myynti sujui erittäin hyvin verrattuna kiukaiden ja komponenttien myyntiin. Saunoissa saavuttamamme absoluuttinen kate on hyvä, mutta suhteellinen kate huomattavasti matalampi kuin kiukaissa ja komponenteissa. Tämän lisäksi Venäjään liittyvien myyntisaatavien hidas kierto johti kasvaneeseen myyntisaamisten alaskirjausvaraukseen. Toimenpiteemme materiaalien hyvän saatavuuden ja korkean palvelutason turvaamiseksi nykyolosuhteissa näkyivät kasvaneessa nettokäyttöpääomassa. Tämä heikensi kassavirtasuhdettamme.

Vain harvat kustannuserät ovat välttyneet maailmanlaajuisesti korkean inflaation vaikutuksilta, ja jotkin perusraaka-aineisiin ja etenkin logistiikkaan liittyvät kustannukset rikkoivat jälleen ennätyksiä. Olemme toimineet ripeästi ja systemaattisesti tehdessämme täysimääräiset muutokset hinnoitteluumme, mutta näiden koko vaikutus tulee näkymään vuoden toisella puoliskolla. Olemme asettaneet toimenpiteitä kustannuksien ja käyttöpääoman kasvun kompensoimiseksi ja olemme äärimmäisen valppaita lisäämään niitä tarpeen tullen. Hyvät varmuusvarastomme ja operatiivinen suunnittelumme ovat pitäneet asiakaspalvelumme erittäin hyvällä tasolla, vaikkakaan saatavuushaasteet eivät ole kokonaan ohitse.

Muuttuva markkinaympäristö ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen vahvasti strategiamme kulmakiviin: maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuutemme parantamiseen. Aiomme edelleen hakea kasvumahdollisuuksia myös yrityskauppojen avulla. Innovaatioportfoliomme jatkaa erinomaisten tuotteiden tuomista markkinoille suunnitelmien mukaisesti.

Sauna- ja spa-markkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa taloudellisesti haastavina aikoina, ja saunan tunnettuuden sekä koko sauna- ja spa-markkinan myönteiset pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät ennallaan.

 

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 11.8.2022 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2022-q2-results/.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 71569480#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440

 

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

 

Liite