Harvian tilinpäätöstiedote 2019: Vahva ja kannattava kasvu jatkui

Pörssitiedotteet | 11.02.2020

Harvia Oyj tilinpäätöstiedote 11.2.2020 klo 9.00


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2019. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Loka-joulukuu 2019:

  • Liikevaihto kasvoi 27,8 % ja oli 20,7 miljoonaa euroa (16,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 27,0 % ja oli 20,6 milj. euroa (16,5).
  • Oikaistu liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (2,9) eli 20,1 % (17,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 4,0 milj. euroon (19,6 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,0 milj. euroa (5,1).

Tammi-joulukuu 2019:

  • Liikevaihto kasvoi 19,6 % ja oli 74,1 milj. euroa (61,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 19,0 % ja oli 73,7 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 13,9 milj. euroa (10,9) eli 18,7 % (17,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 13,3 milj. euroon (18,0 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,2 milj. euroa (10,0).
  • Nettovelka oli 28,3 milj. euroa (30,3). Velkaantumisaste oli 1,7 (2,3).
  • Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden päättyessä 56,6 % (56,3).
  • Hallituksen voitonjakoehdotus 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä.

Avainluvut

Milj. euroa10-12/201910-12/2018Muutos, %1-12/20191-12/2018Muutos, %
Liikevaihto20,716,227,8 %74,161,919,6 %
Käyttökate *4,73,341,8 %16,411,542,5 %
% liikevaihdosta22,7 %20,5 % 22,2 %18,6 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät **0,20,1147,9 %0,61,5-62,6 %
Oikaistu käyttökate ***5,03,444,9 %17,013,030,6 %
% liikevaihdosta23,9 %21,1 % 22,9 %21,0 % 
Liikevoitto3,92,842,3 %13,39,442,1 %
% liikevaihdosta18,9 %17,0 % 18,0 %15,1 % 
Oikaistu liikevoitto ***4,22,946,0 %13,910,927,9 %
% liikevaihdosta20,1 %17,6 % 18,7 %17,5 % 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)****0,160,1149,9 %0,510,4126,3 %
Operatiivinen vapaa kassavirta7,05,138,7 %15,210,051,4 %
Kassavirtasuhde141,9 %148,2 % 89,3 %77,0 % 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,4-0,4-10,4 %-1,8-1,611,8 %
Nettovelka *28,330,3-6,5 %28,330,3-6,5 %
Velkaantumisaste1,72,3 1,72,3 
Nettokäyttöpääoma16,817,5-3,8 %16,817,5-3,8 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)38,2 %31,6 % 38,2 %31,6 % 
Omavaraisuusaste56,6 %56,3 % 56,6 %56,3 % 
Henkilöstö kauden lopussa395400-1,3 %395400,0-1,3 %

* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksesta käyttökate parani tammi−joulukuussa 580 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelka oli 2,7 milj. euroa joulukuun 2019 lopussa.

** Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

*** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

**** Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu osakekohtainen tulos tammi−joulukuulta 2018 oli 0,36 euroa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian kasvu oli tilikaudella 2019 vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja lähes kaikilla avainmarkkinoillamme. Saavutimme 74,1 miljoonan euron liikevaihdon, jossa kasvua vertailukauteen oli 19,6 prosenttia. Kasvu oli erityisen vahvaa viimeisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihto kasvoi 20,7 miljoonaan euroon, mikä oli 27,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Matkamme kokonaisvaltaiseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi etenee hyvin. Tilikauden liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa muissa Pohjoismaissa, Suomessa, Pohjois-Amerikassa sekä muilla markkinoilla, kuten esimerkiksi Ranskassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa, Puolassa sekä Arabimaissa. Kaikki tuoteryhmämme olivat kasvussa, mutta saunatuoteryhmän kasvu kiihtyi entisestään Yhdysvaltojen ja Keski-Euroopan ansiosta. Saunoissa kasvua kertyi viimeisellä vuosineljänneksellä hienot 124 prosenttia. Saunojen ohella  kiuastuoteryhmän menestys sekä ammatti- että kuluttajakanavissa oli varsin vahvaa, ja kirjasimme viimeisellä vuosineljänneksellä 18,2 prosentin kasvun. Tämän lisäksi höyrygeneraattorien menekki oli suotuisaa, ja kasvua kertyi 31,6 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Harvian henkilöstö on yhdessä avainasiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tehnyt erinomaista työtä. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että olemme vahvan kasvun lisäksi onnistuneet parantamaan liiketoimintamme kannattavuutta. Vuonna 2019 oikaistua liikevoittoa kertyi 13,9 miljoonaa euroa (10,9). Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto kasvoi 46,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 4,2 milj. euroa (2,9). Suhteellinen kannattavuutemme on myös kehittynyt myönteiseen suuntaan.

Kotimaan kysyntä jatkui vakaana, ja vahvistimme asemaamme sekä ammatti- että kuluttajamarkkinalla. Hiljattain lanseeraamamme uutuudet on otettu markkinalla hyvin vastaan. Muissa Pohjoismaissa olemme onnistuneet yhdessä kumppaneidemme kanssa parantamaan jakelumme laatua ja määrää. Tämä näkyykin varsin suoraan myös hyvänä myynnin kasvuna. Keski-Euroopan markkina kehittyi suunnitellusti, vaikka Saksan markkina ei ole päässyt täysin normaaliin kasvuvauhtiin, mikä heijastuu Saksan myyntilukujen lisäksi osin myös ohjauskeskuksiin. Venäjän markkina jatkoi suhteellisen vakaana, mutta markkinan herkkyys jatkui läpi koko vuoden. Yhdysvaltojen markkinan kysyntä kiihtyi loppuvuotta kohden kiukaissa ja komponenteissa sekä erityisesti saunoissa. Saunamarkkinassa olemme täydentäneet Almost Heaven Saunas -mallistoamme sekä laajentaneet jakeluamme.

Tuottavuuden jatkuva parantaminen eteni tilikaudella suunnitellusti kaikissa tehtaissamme. Erityisen hyvin olemme onnistuneet kehittämään tuottavuutta Suomessa Muuramen kiuastehtaalla sekä Kiinan Guangzhoun tehtaalla. Yhdysvaltojen liiketoimintojen integraatio on edennyt suunniteltua nopeammin, ja Renickin tehtaalla on tehty toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi. 

Vuosi 2019 on erinomainen esimerkki siitä miten määrätietoinen ja systemaattinen yhteistyö avainasiakkaidemme, strategisten kumppaniemme ja Harvian tiimin kanssa toimii. Olemme yhdessä kehittäneet sauna- ja spa-markkinaa ja samalla olemme erittäin hyvin valmistautuneet rakentamaan sauna- ja spa-markkinaa tulevina vuosina vielä seuraavalle tasolle: pyrimme tuomaan nopeasti ja ketterästi markkinaan uusia lisäarvoa ja hyvinvointia luovia innovaatioita ja konsepteja tukemaan sauna- ja spa-markkinan globaalia kasvua. Kestävä kehitys on Harviassa ollut jo pitkään osa normaalia arkirutiinia. Tuotteemme on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. Kuluvana vuonna olemme onnistuneet tekemään valintoja, jotka parantavat kestävää kehitystä entisestään. Olemme muun muassa priorisoineet raaka-aine- ja materiaalivalinnoissamme kierrätyksen osuutta. Esimerkkinä mm. ruostumaton teräs, jossa pääkumppanimme tuote on yli 80 %:sti kierrätettyä. Muovia on korvattu ja tullaan korvaamaan kierrätyskuidulla. Palamisen tehokkuuteen ja puhtauteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja tulevan kevään aikana siitä kuullaankin lisää. Nöyrästi, mutta erittäin määrätietoisesti pidämme katseen tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja jatkamme strategian toteuttamista: keskitymme keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.  Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 11.2.2020 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q4-results/register

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Liite