Harvian tilinpäätöstiedote 2020: Liikevaihdon ja kannattavuuden merkittävä kasvu jatkui poikkeuksellisen kysynnän tukemana

Pörssitiedotteet | 11.02.2021

Harvia Oyj tilinpäätöstiedote 11.2.2021 klo 9.00


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2020. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.


Katsauskauden pääkohdat

Loka–joulukuu 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 70,0 % ja oli 35,2 milj. euroa (20,7). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 76,7 % ja oli 36,6 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 39,1 %.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 8,8 milj. euroon (4,2) ja oli 24,9 % (20,1) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 9,0 milj. euroon (24,6 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (3,9) eli 24,7 % (18,9) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 10,3 milj. euroa (7,0).

Tammi–joulukuu 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 47,3 % ja oli 109,1 milj. euroa (74,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 49,9 % ja oli 111,1 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 28,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 24,4 milj. euroa (13,9) eli 22,4 % (18,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 78,5 % ja oli 24,8 milj. euroa (22,3 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 22,4 milj. euroa (13,3) eli 20,5 % (18,0) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 28,7 milj. euroa (15,2).
 • Nettovelka oli 31,9 milj. euroa (28,3). Velkaantumisaste oli 1,1 (1,7).
 • Harvia saattoi 30.4.2020 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti enemmistön saksalaisesta EOS Groupista. EOS Groupin luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin kaupan päätöshetkestä alkaen.
 • Omavaraisuusaste oli 42,0 % (56,6). Harvia nosti katsauskaudella uutta pitkäaikaista lainaa 20,0 milj. euroa EOS Groupin yritysoston rahoitukseen.
 • Hallituksen voitonjakoehdotus on 0,39 euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä. Lisäksi maksetaan 0,12 euron juhlaosinko Harvian 70-vuotisjuhlan kunniaksi.
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluiden jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.


Avainluvut

Milj. euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos, % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos, %
Liikevaihto 35,2 20,7 70,0 % 109,1 74,1 47,3 %
Käyttökate 9,9 4,7 110,0 % 26,7 16,4 62,5 %
% liikevaihdosta 28,0 % 22,7 %   24,5 % 22,2 %  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 0,2 -76,1 % 2,1 0,6 274,9 %
Oikaistu käyttökate ** 9,9 5,0 100,7 % 28,8 17,0 69,4 %
% liikevaihdosta 28,2 % 23,9 %   26,4 % 22,9 %  
Liikevoitto 8,7 3,9 122,1 % 22,4 13,3 67,9 %
% liikevaihdosta 24,7 % 18,9 %   20,5 % 18,0 %  
Oikaistu liikevoitto ** 8,8 4,2 110,3 % 24,4 13,9 76,2 %
% liikevaihdosta 24,9 % 20,1 %   22,4 % 18,7 %  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,31 0,16 98,4 % 0,83 0,51 61,3 %
Operatiivinen vapaa kassavirta 10,3 7,0 47,2 % 28,7 15,2 89,1 %
Kassavirtasuhde 104,1 % 141,9 %   99,7 % 89,3 %  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -0,4 117,8 % -2,6 -1,8 42,1 %
Nettovelka 31,9 28,3 12,7 % 31,9 28,3 12,7 %
Velkaantumisaste 1,1 1,7   1,1 1,7  
Nettokäyttöpääoma 18,0 16,8 6,6 % 18,0 16,8 6,6 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 73,3 % 38,2 %   73,3 % 38,2 %  
Omavaraisuusaste 42,0 % 56,6 %   42,0 % 56,6 %  
Henkilöstö kauden lopussa 617*** 395 56,2 % 617*** 395 56,2 %

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää EOS Groupin henkilöstön, joka 31.12.2020 oli 160 henkilöä.


Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia konsernin nettotuloksesta.


Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Juuri hienompaa suoritusta ei voi toivoa työn merkeissä vietettyyn Harvian 70-vuotisjuhlavuoteen: Harvian liiketoiminnan vauhti kiihtyi edelleen loppuvuotta kohti, ja koko vuodesta tuli poikkeuksellisen vahva. Harvia on myynnillisesti saavuttanut jaetun johtoaseman ja noussut alan suurimman toimijan rinnalle.

Vuoden viimeinen neljännes oli myynnin osalta erittäin vahva: liikevaihto kasvoi 70,0 prosenttia 35,2 miljoonaan euroon,  orgaanisen liikevaihdon kasvun ollessa 39,1 prosenttia. Samalla nousimme koko vuoden osalta yli 100 miljoonan euron luokkaan, kun koko vuoden liikevaihdoksi kirjattiin 109,1 miljoonaa euroa.

Mikä tärkeintä, Harvian tiimi kumppaneineen on pysynyt terveenä ja toimintakykyisenä. Ilman merkittävää panostusta hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä huolellista yhteistyötä ei tämä olisi ollut mahdollista. Varsin perinteisellä teollisuuden alalla tehty hyppäys koko toimitusketjun tehokkuudessa on myös erinomaisen vahva näyttö osaamisesta ja ketteryydestä. Tilauskanta oli loppuvuodesta poikkeuksellisen vahva ja normaaleista toimitusajoista on jouduttu venymään, mutta sujuvan yhteistyön ansiosta asiakastyytyväisyys säilyi perinteisellä hyvällä tasolla. Huikean hieno joukkuesuoritus, josta kaikille mukana olleille kuuluu erittäin lämmin kiitos!

Liikevaihdon kasvu oli vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvää lähes kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuoteryhmissä. Poikkeuksen tekevät ainoastaan Etelä-Eurooppa, Aasia ja arabimaat, jotka ovat kärsineet selvästi voimakkaimmin COVID-19-pandemian vaikutuksista. Sama vaikutus näkyy myös höyrygeneraattoreiden liiketoiminnassa, jossa jäimme koko vuoden tasolla edellisvuodesta.

EOS-integraatio on edennyt hyvin pandemian mukanaan tuomista matkustusrajoituksista huolimatta, ja olemme varsin tarkkaan suunnitellussa aikataulussa. Keskiostoksen kasvattaminen on edennyt suotuisasti, mistä erittäin hyvänä esimerkkinä on saunaliiketoiminnan vahva kasvu sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen kiuas- ja komponenttiliiketoiminta on kehittynyt hyvin, ja lisäksi Almost Heaven Saunas -saunaliiketoiminta ja erityisesti sen oma verkkokauppa ovat menestyneet erinomaisesti. Kotimaan kasvu on ollut hyvää ja Harvia on parantanut markkina-asemaansa.

Osoituksena saavutuksistamme ja erityisesti henkilöstömme osaavasta työpanoksesta Suomessa vastaanotimme marraskuussa Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Se on vuosittain suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja yhteisöille ansiokkaasta kansantaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäneestä toiminnasta myönnettävä tunnustus.

Pohjoismaissa olemme edelleen haastaja, mutta asemamme on vahvistunut merkittävästi. Saksan markkina on kääntynyt vahvaan kasvuun ja sekä Harvian Keski-Euroopan myynti että EOS:n menestys premium- ja ammattikanavassa ovat olleet erittäin hyviä. Sauna- ja spa-markkina on kokonaisuudessaan saanut tukea hyvinvointi- ja terveystrendeistä.

Liiketoiminnan tuloksellisuus jatkui erittäin hyvänä ja onnistuimme parantamaan kannattavuutta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (liikevoittoprosentti 24,7 %) ja koko vuoden liikevoitto oli hienot 22,4 miljoonaa euroa (20,5 %). Vaikka sauna- ja spa-markkina on kokonaisuudessaan ollut suotuisten trendien ansiosta kasvussa, arvoimme kuitenkin, että osa tästä kysynnästä on edelleen ns. aikaistettua kysyntää, joka pandemian laantuessa tasaantuu keskipitkällä aikavälillä ainakin osittain.

Vuonna 2020 tehdyt investoinnit saatiin pääsääntöisesti käynnistettyä suunnitelmien mukaisesti. Yhdysvaltojen konetoimituksissa on ollut viivästystä ja ne asennetaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinan kysyntä on kuitenkin niin vahvaa, että olemme nopeuttaneet lisäinvestointien kartoitusta erityisesti Yhdysvalloissa AHS:n tehtaalle ja Harvian Muuramen tehtaalle.

Jatkamme myös vuonna 2021 erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiviteetti lisääntyi vuoden 2020 aikana. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.


Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 11.2.2021 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2020-q4-results

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 28065566#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.


Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite