Hallinnointi

Tervetuloa Harvian Hallinnointi-sivuille. Tähän osioon on koottu Harvian hallintoon ja ohjausjärjestelmään liittyvät tiedot, kuten menettelytavat ja toimintaperiaatteet. Osiossa on myös johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Harvian hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä, Harvian hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksiä, Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi).

Lue lisää Harvian hallinnoinnista ja palkitsemisesta:

Selvitys Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Palkitsemisraportti 2023