Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön strategisten, taloudellisten sekä toimintaan ja käytäntöihin liittyvien tavoitteiden toteutuminen sekä lakien ja määräysten noudattaminen konsernissa. Sisäinen valvonta on Harvia-konsernissa olennainen osa liiketoiminnan johtamista ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Konsernissa pyritään järjestämään sisäinen valvonta tehokkaasti, jotta poikkeamat tavoitteista havaitaan mahdollisimman aikaisin tai jotta ne pystytään estämään.

Harvian sisäisen valvonnan välineitä ovat sisäiset politiikat ja ohjeistukset ja ohjeet sekä manuaaliset ja järjestelmiin rakennetut kontrollit. Lisäksi sisäistä valvontaa toteutetaan erilaisten seurantaraporttien ja -kokousten muodossa.

Harvian hallitus vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta. Konsernin johtoryhmä ja jokaisen erillisyhtiön toimitusjohtajat vastaavat siitä, että käytössä on toimivat valvontamenettelyt.

Harvia konsernissa ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallitus arvioi vuosittain sisäisten tarkastustoimenpiteiden tarpeen ja voi tarvittaessa käyttää yhtiön sisäisiä resursseja tai ulkoisia palvelun tuottajia sisäisen tarkastuksen toimenpiteisiin.