Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Groop. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Deloitte Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.