Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2018 PricewaterhouseCoopers Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Markku Launis. Vuonna 2018 maksetut tilintarkastuspalkkiot PricewaterhouseCoopers Oy:lle olivat yhteensä 75 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot yhteensä 409 tuhatta euroa.