Yhtiöjärjestys

HARVIA OYJ

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Harvia Oyj ja englanninkielisenä Harvia Plc.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Muurame.

3 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on konsernihallinto ja holdingyhtiötoiminnot. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata rahoitusvälineitä ja kiinteistöjä.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä saavat edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi halutessaan antaa oikeuden yhtiön edustamiseen nimeämilleen henkilöille.

7 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

8 § TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

10. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.