Yhtiökokous

Harvian ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää. Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa tai Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinainen yhtiökokous päättää:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
  • yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
  • omien osakkeiden hankkimisesta
  • osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttamien päättämään niistä

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi Yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Harvialla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 8.4.2021 klo 10.00. Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 2.4.2020 klo 10.00 Musiikkitalon Harjoitussali Paavossa osoitteessa Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua 23.3.2020 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa).

Lue lisää tästä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2019 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää ja lataa materiaalit