Johdon osakkeenomistus

Harvian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä tai niihin liittyviä johdannaisia tai muita rahoitusvälineitä

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Liiketoimen toteuttamisen jälkeen Harvialle ja Finanssivalvonnalle. Harvia julkaisee ilmoitukset pörssitiedotteella, joka toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsinki Oy:lle viipymättä, viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee ja säilyttää kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden (5) vuoden ajan.

Jotta Harvialle varattaisiin riittävästi aikaa tutustua ilmoituksiin pörssitiedotteen tekemistä varten, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä tulisi ilmoittaa liiketoimet viipymättä liiketoimea seuraavana työpäivänä. Ilmoitus tehdään lähettämällä Finanssivalvonnalle toimitettava lomake Harvialle osoitteeseen liiketoimi-ilmoitukset@harvia.fi.

Ilmoituksen tekeminen

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnan verkkosivuilta osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf ladattavalla sähköisellä lomakkeella.

 

Täytetty lomake lähetetään suojattua sähköpostia (https://securemail.bof.fi) käyttäen Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi ja yhtiölle sähköpostiosoitteeseen liiketoimi-ilmoitukset@harvia.fi.

 

Lomakkeelle on täytettävä seuraavat tiedot:

  • Yhtiön LEI-tunnus 7437002ULTBOWQQOXL69
  • ISIN-tunnus FI4000306873, mikäli ilmoitus koskee sellaista yhtiön rahoitusvälinettä, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena (esim. Harvian osakkeet). Muussa tapauksessa lomakkeelle merkitään, että rahoitusvälineellä ei ole ISIN-tunnusta.