Liputusilmoitukset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja pörssiyhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Pörssiyhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputussäännöksellä pyritään turvaamaan osakkeenomistajien mahdollisuus saada tietoa pörssiyhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputustiedoilla voi olla olennainen vaikutus pörssiyhtiön osakkeen arvoon, joten liputusten kautta osakkeenomistajalle turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Liputusilmoitukset toimitetaan Harvialle lähettämällä sähköposti osoitteeseen ir@harvia.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Yhteenveto liputusilmoituksista

Transaktion päivämäärä Omistaja Omistus liputusilmoituksen jälkeen Liputusperuste
22.3.2022 Kempen Capital Management N.V. 5,00 % Omistus ylitti 5 %
Pörssitiedote 23.3.2022
22.10.2021 Handelsbanken Fonder AB 4,94 % Omistus alitti 5 %
Pörssitiedote 26.10.2021
1.9.2021 Onvest Oy 4,40 % Omistus alitti 5 %

Pörssitiedote 2.9.2021

19.7.2021 Lannebo Fonder AB 4,94 % Omistus alitti 5 %

Pörssitiedote 23.7.2021

30.1.2020 Lazard Freres Gestion SAS 4,97 % Omistus alitti 5 %

Pörssitiedote 31.1.2020

NASDAQ Helsinki
19.06.2024 klo 18:29
37.75 EUR
-0.13%