Osingonjako

Osinkopolitiikka

Harvian osinkopolitiikan tavoitteet ovat seuraavat:

  • Säännöllisesti kasvavat osingot
  • Osingonmaksu kahdesti vuodessa

Osingonjako vuodelta 2023

Harvia Oyj:n yhtiökokous päätti 26.4.2024 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,68 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 8.5.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 17.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 21.10.2024 ja osingon maksupäivä 28.10.2024.

Harvia Oyj:n tilikaudelta 2023 maksettavaksi tuleva osinko on yhteensä 12 712 080,48 euroa (vuonna 2023 maksettu: 0,64 euroa osakkeelta, yhteensä 11 964 311 euroa).

NASDAQ Helsinki
19.06.2024 klo 18:29
37.75 EUR
-0.13%