Osingonjako

Osinkopolitiikka

Harvian osinkopolitiikan tavoitteet ovat seuraavat:

  • Säännöllisesti kasvavat osingot
  • Osingonmaksu kahdesti vuodessa

Osingonjako vuodelta 2021

Harvia Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2022 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 20.4.2022.

Toinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2022. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 14.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 18.10.2022 ja osingon maksupäivä 25.10.2022.

Harvia Oyj:n tilikaudelta 2021 maksettavaksi tuleva osinko on yhteensä 11 216 542 euroa (vuonna 2021 maksettu: 0,51 euroa osakkeelta, yhteensä 9 570 600 euroa).

NASDAQ Helsinki
31.03.2023 klo 18:29
21.92 EUR
+2.33%