Osingonjako

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Osingon määrittelemiseksi hallitus on arvioinut Harvia Oyj:n maksukykyisyyttä ja taloudellista asemaa tilikauden päättymisen jälkeen.

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta (yhteensä 3 364 962,48 euroa). Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingon täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euroa osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä lisäosingon jakamisesta 17.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan.

NASDAQ Helsinki
18.02.2020 klo 18:29
11.40 EUR
-2.56%