Osingonjako

Osinkopolitiikka

Harvian osinkopolitiikan tavoitteet ovat seuraavat:

  • Säännöllisesti kasvavat osingot
  • Osingonmaksu kahdesti vuodessa

Osingonjako vuodelta 2022

Harvia Oyj:n yhtiökokous päätti 20.4.2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,64 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 2.5.2023.

Toinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 19.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 23.10.2023 ja osingon maksupäivä 30.10.2023.

Harvia Oyj:n tilikaudelta 2022 maksettavaksi tuleva osinko on yhteensä 11 964 311 euroa (vuonna 2022 maksettu: 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 11 216 542 euroa).

NASDAQ Helsinki
26.02.2024 klo 18:29
33.80 EUR
+1.20%