Osingonjako

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Osingon määrittelemiseksi hallitus on arvioinut Harvia Oyj:n maksukykyisyyttä ja taloudellista asemaa tilikauden päättymisen jälkeen.

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,51 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko jaetaan kahteen osaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti 0,20 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 19.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,12 euron osakekohtaisen juhlaosingon jakamisesta Harvian 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Juhlaosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Juhlaosinko maksetaan 19.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,19 euron lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 16.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Lisäosinko maksetaan arviolta lokakuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

NASDAQ Helsinki
25.01.2022 klo 09:04
43.40 EUR
-9.68%