Strategia

Jatkamme johtavan asemamme vahvistamista
kansainvälisillä sauna- ja spa-markkinoilla

Harvia on jatkanut viime vuosina markkinaosuutensa kasvattamista, ja Harvia on noussut liikevaihdolla mitattuna sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi toimijaksi. Harvian strategia on vahvasti kasvuhakuinen, ja yhtiön tähtäimessä on edelleen vahvistaa asemaansa myös kokonaisvaltaisena sauna- ja spa-toimijana. Strategiamme kolme kulmakiveä ovat:
1) asiakkaiden keskiostoksen arvon kasvattaminen,
2) maantieteellinen laajentuminen ja
3) tuottavuuden jatkuva tehostaminen.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuonna 2022 Harvian liikevaihto laski 3,7 prosenttia, sen oikaistu liikevoittoprosentti oli 21,1, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,3. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • KASVU: liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti yli 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAANTUMISASTE: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

 

KUINKA PÄÄSEMME TAVOITTEISIIMME

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Harvian asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Kuvaamme alla näiden toteuttamiseen tähtääviä suunnitelmiamme tarkemmin.

 

1) Asiakkaan keskiostoksen kasvattaminen

Tavoitteenamme on kasvattaa keskiostoksen arvoa tarjoamalla ominaisuuksiltaan edistyksellisempiä kiukaita ja laajempia saunakokonaisuuksia sekä oheistuotteita, joita ovat ohjauskeskukset, saunatarvikkeet sekä käyttöturvallisuutta ja saunomismukavuutta parantavat tarvikkeet.

Vuonna 2022 Harvia jatkoi keskiostoksen arvon onnistunutta kasvattamista, mistä hyvänä esimerkkinä on Pohjois-Amerikan saunamyynnin erittäin vahva kasvu, erityisesti suoramyyntikanavassa ja verkkokaupassa. Myös kiuas- ja komponenttiliiketoiminta kehittyi hyvin sekä Pohjois-Amerikassa että monilla muilla uudemmilla saunamarkkinoilla.

EOS Groupin enemmistön ostaminen paransi asemaamme ammattilaiskanavassa. Yritysoston myötä valikoimamme täydentyi korkeamman hintaluokan premium-ammattilaistuotteilla, mikä osaltaan tuki keskiostoksen arvon kasvattamista.

 

2) Maantieteellinen laajentuminen

Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikilla päämarkkinoillamme Suomessa, Skandinaviassa, Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Keskitymme kehittämään jatkuvasti jälleenmyyntiverkostoamme ja sen myötä parantamaan kullekin markkinalle räätälöidyn valikoiman saatavuutta ja näkyvyyttä.

EOS Groupin osto vahvisti asemaamme Keski-Euroopassa entisestään. Yritysosto luo jatkossa uusia mahdollisuuksia myös Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

 

3) Tuottavuuden tehostaminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuottavuuttamme kehittämällä prosessejamme. Käytännössä teemme tätä tehostamalla tuotevalikoimaamme, optimoimalla hankintoja, parantamalla tuotannon tehokkuutta ja kehittämällä logistiikkaa edelleen.

NASDAQ Helsinki
08.12.2023 klo 18:29
25.48 EUR
+1.92%