Strategia

Jatkamme johtavan asemamme vahvistamista
kansainvälisillä sauna- ja spa-markkinoilla

Harvia on jatkanut viime vuosina markkinaosuutensa kasvattamista, ja Harvia on noussut liikevaihdolla mitattuna sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi toimijaksi. Harvian strategia on vahvasti kasvuhakuinen, ja yhtiön tähtäimessä on edelleen vahvistaa asemaansa myös kokonaisvaltaisena sauna- ja spa-toimijana. Strategiamme kolme kulmakiveä ovat:
1) asiakkaiden keskiostoksen arvon kasvattaminen,
2) maantieteellinen laajentuminen ja
3) tuottavuuden jatkuva tehostaminen.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuonna 2022 Harvian liikevaihto laski 3,7 prosenttia, sen oikaistu liikevoittoprosentti oli 21,1, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,3. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • KASVU: liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti yli 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAANTUMISASTE: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

 

KUINKA PÄÄSEMME TAVOITTEISIIMME

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Harvian asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Kuvaamme alla näiden toteuttamiseen tähtääviä suunnitelmiamme tarkemmin.

 

1) Asiakkaan keskiostoksen kasvattaminen

Tavoitteenamme on kasvattaa keskiostoksen arvoa tarjoamalla ominaisuuksiltaan edistyksellisempiä kiukaita ja muita tarvikkeita kuten ohjauskeskuksia sekä laajempia saunakokonaisuuksia. Lisäksi Harvia tarjoaa oheistuotteita ja komponentteja jotka parantavat sekä käyttöturvallisuutta ja saunomismukavuutta.

Vuonna 2023 Harvia jatkoi keskiostoksen arvon onnistunutta kasvattamista, mistä hyvänä esimerkkinä on Pohjois-Amerikan saunamyynnin erittäin vahva kasvu, erityisesti suoramyyntikanavassa ja verkkokaupassa. Myös kiuas- ja komponenttiliiketoiminta kehittyi hyvin sekä Pohjois-Amerikassa että monilla muilla uudemmilla saunamarkkinoilla.

2) Maantieteellinen laajentuminen

Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikilla päämarkkinoillamme Pohjois-Euroopassa, Manner-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian-Tyynenmeren ja Lähi-idän alueella.

Keskitymme kehittämään jatkuvasti jälleenmyyntiverkostoamme ja sen myötä parantamaan kullekin markkinalle räätälöidyn valikoiman saatavuutta ja näkyvyyttä.

3) Tuottavuuden tehostaminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuottavuuttamme kehittämällä prosessejamme. Käytännössä teemme tätä tehostamalla tuotevalikoimaamme, optimoimalla hankintoja, parantamalla tuotannon tehokkuutta ja kehittämällä logistiikkaa edelleen.

NASDAQ Helsinki
21.05.2024 klo 18:29
43.60 EUR
-2.68%