Strategia

Jatkamme johtavan asemamme vahvistamista
kansainvälisillä sauna- ja spa-markkinoilla

Harvia on johtavia kansainvälisiä sauna- ja spa-yhtiöitä sekä kiuasvalmistajana maailman ykkönen. Harvian strategia on vahvasti kasvuhakuinen, ja yhtiön tähtäimessä on edelleen vahvistaa asemaansa myös kokonaisvaltaisena sauna- ja spa-toimijana. Strategiamme kolme kulmakiveä ovat:
1) asiakkaiden keskiostoksen kasvattaminen, 2) maantieteellinen laajentuminen, sekä 3) tuottavuuden jatkuva tehostaminen.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuonna 2020 Harvian liikevaihto kasvoi 47,3 prosenttia, sen oikaistu liikevoittoprosentti oli 22,4, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,1. Harvia pyrkii jatkamaan ennustamaansa kasvupolkua. Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • KASVU: vuosiliikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAVIPU: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

 

KUINKA PÄÄSEMME TAVOITTEISIIMME

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Harvian asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Kuvaamme alla näiden toteuttamiseen tähtääviä suunnitelmiamme tarkemmin.

 

1) Asiakkaan keskiostoksen kasvattaminen

Tavoitteenamme on kasvattaa keskiostoksen arvoa tarjoamalla ominaisuuksiltaan edistyksellisempiä kiukaita ja laajempia saunakokonaisuuksia sekä oheistuotteita, joita ovat ohjauskeskukset, saunatarvikkeet sekä käyttöturvallisuutta ja saunomismukavuutta parantavat tarvikkeet.

Vuonna 2020 keskiostoksen arvon kasvattaminen eteni suotuisasti, mistä erittäin hyvänä esimerkkinä on saunaliiketoiminnan vahva kasvu sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltojen kiuas- ja komponenttiliiketoiminta kehittyi hyvin, ja lisäksi AlmostHeaven Saunas -saunaliiketoiminta ja erityisesti sen oma verkkokauppa ja suoramyynti ovat menestyneet erinomaisesti.

EOS Groupin enemmistön ostaminen paransi asemaamme ammattilaiskanavassa. Yritysoston myötä valikoimamme täydentyi korkeamman hintaluokan premium-ammattilaistuotteilla, mikä osaltaan tuki keskiostoksen arvon kasvattamista.

 

2) Maantieteellinen laajentuminen

Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikilla päämarkkinoillamme Suomessa, Skandinaviassa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Pohjois-Amerikassa.

Keskitymme kehittämään jatkuvasti jälleenmyyntiverkostoamme ja sen myötä parantamaan kullekin markkinalle räätälöidyn valikoiman saatavuutta ja näkyvyyttä.

EOS Groupin osto vahvisti asemaamme Keski-Euroopassa entisestään. Yritysosto luo jatkossa uusia mahdollisuuksia myös Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Venäjällä.

 

3) Tuottavuuden tehostaminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuottavuuttamme kehittämällä prosessejamme. Käytännössä teemme tätä tehostamalla tuotevalikoimaamme, optimoimalla hankintoja, parantamalla tuotannon tehokkuutta ja kehittämällä logistiikkaa edelleen.

NASDAQ Helsinki
08.12.2021 klo 18:31
57.50 EUR
+1.77%