Vastuullisuuden johtaminen

HALLITUS

  • Vahvistaa ja hyväksyy vastuullisuusohjelman ja pitkän aikavälin tavoitteet.
  • Seuraa ja arvioi säännöllisesti sitä, että vastuullisuus kehittyy vastuullisuusohjelman mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

  • Valvovat vastuullisuuden kehitystä, asettavat tavoitteita ja seuraavat edistymistä säännöllisesti.

KONSERNIN VASTUULLISUUSTYÖRYHMÄ

  • Kehittää vastuullisuusohjelmaa ja ohjaa sen toteutusta koko konsernissa.
  • Koordinoi raportointia ja tarjoaa asiantuntija-apua.

PAIKALLISET TUOTANTOYKSIKÖT JA LIIKETOIMINNOT

  • Toteuttavat vastuullisuusohjelmaa ja raportoivat sen edistymisestä konsernin vastuullisuustyöryhmälle.

KAIKKI HARVIA-KONSERNIN TYÖNTEKIJÄT

  • Ovat vastuussa sen varmistamisesta, että työskentelemme aina arvojemme, toimintatapaohjeemme ja vastuullisuussitoumuksiemme mukaisesti.