Vastuullisuusohjelma 2022–2025

Toimimme vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen

Vastuullisuusohjelma 2022–2025

Harvian vastuullisuusohjelma 2022–2025 pohjautuu sidosryhmien ja heidän tarpeidensa kartoitukseen, tiedonkeruuseen sekä vertailu- ja olennaisuusanalyysiin, joista saatiin tietoja tavoitteiden asettamista varten. Harvia toteutti lisäksi vuonna 2023 kaksoisolennaisuuden arvioinnin tunnistaakseen konsernin tärkeimmät vastuullisuusaiheet sekä vaikutukset ympäröivään maailmaan (ulkoiset vaikutukset) ja sen, miten vastuullisuuden eri osa-alueet vaikuttavat Harvia-konserniin.

Harvia on sitoutunut edistämään hyvää ja tervettä elämää, tarjoamaan vastuullisia kokemuksia ja nautintoja, minimoimaan hiilijalanjälkensä sekä luomaan tärkeimmille sidosryhmilleen turvallisen ja lämminhenkisen yhteisön. Harvian vastuullisuusohjelma 2022–2025 perustuu näihin neljään tukipilariin, jotka palvelevat sekä ihmisiä että maapalloa.

Neljä vastuullisuussitou- mustamme ja pitkän aikavälin tavoitteemme
Kaikilla on mahdollisuus saunoa
Kestävästi hankittu
Päästötön
Nolla tapaturmaa

#1 Hyvä ja terve elämä

  • Vaikutamme tarjoomallamme myönteisesti ihmisten terveyteen ja pitkäikäisyyteen.
  • Jaamme aktiivisesti tieteeseen perustuvaa tietoa lämmön terveysvaikutuksista ja kannustamme pitämään terveyttä yllä saunomalla säännöllisesti.

Lue lisää

#2 Vastuullinen kokemus ja nautinto

  • Ohjeistamme aktiivisesti loppukäyttäjiämme käyttämään tuotteitamme vastuullisesti.
  • Panostamme päästöjä vähentävien ja energiankulutusta optimoivien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen.
  • Käytämme vastuullisia ja vastuullisesti hankittuja materiaaleja.

Lue lisää

#3 Ekologisen jalanjälkemme minimoiminen

  • Pyrimme vähentämään toimintamme kasvihuonepäästöjä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi sekä osallistumaan maailmanlaajuisiin ympäristönsuojelutoimiin.

Lue lisää

#4 Turvallinen ja lämmin yhteisö

  • Tekemällä yhteistyötä ja tukemalla toisiamme luomme hyvinvointia ja pitkiä suhteita niin työntekijöidemme, asiakkaidemme kuin kumppaneidemme kanssa.
  • Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta, tasa-arvosta ja osaamisen kehittämisestä.

Lue lisää