Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen

Vastuullisuusohjelma 2022-2025

Vuonna 2021 Harvia määritteli vastuullisuussitoumuksensa vuosille 2022-2025. Prosessin vaiheita olivat sidosryhmien ja heidän tarpeidensa kartoitus, tiedonkeruu, vertailuanalyysi ja olennaisuusanalyysi, joista saatiin tietoja tavoitteiden asettamista varten. Harvia toteutti kokeneen ESG-asiantuntijayrityksen kanssa arvion tämänhetkisistä CO2-päästövaikutuksista. Tulokset osoittivat, että Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat hiilidioksidijalanjäljen pienentämiseen, ja yhtiö on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen.

Tutkimusvaiheen perusteella tunnistettiin neljä sitoumusta, jotka palvelevat sekä ihmisiä että maapalloa.

#1 Hyvä ja terve elämä

  • Vaikutamme tarjoomallamme myönteisesti ihmisten terveyteen ja pitkäikäisyyteen.
  • Jaamme aktiivisesti tieteeseen perustuvaa tietoa lämmön terveysvaikutuksista ja kannustamme pitämään terveyttä yllä saunomalla säännöllisesti.

#2 Vastuullinen kokemus ja nautinto

  • Ohjeistamme aktiivisesti loppukäyttäjiämme käyttämään tuotteitamme vastuullisesti.
  • Panostamme päästöjä vähentävien ja energiankulutusta optimoivien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen.
  • Käytämme vastuullisia ja vastuullisesti hankittuja materiaaleja.

#3 Ekologisen jalanjälkemme minimoiminen

  • Pyrimme vähentämään toimintamme kasvihuonepäästöjä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi sekä osallistumaan maailmanlaajuisiin ympäristönsuojelutoimiin.

#4 Turvallinen ja lämmin yhteisö

  • Uskomme, että tekemällä yhteistyötä ja tukemalla toisiamme luomme hyvinvointia ja pitkiä suhteita niin työntekijöidemme, asiakkaidemme kuin kumppaneidemme kanssa.
  • Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta, tasa-arvosta ja osaamisen kehittämisestä.