Ekologisen jalanjälkemme minimoiminen

Harvia pyrkii vähentämään toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi sekä osallistumaan maailmanlaajuisiin ympäristönsuojelutoimiin. Tämä edellyttää järjestelmällisiä toimia monilla eri osa-alueilla, kuten energiankäytössä, logistiikassa ja hankinnassa.

Harvian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Harvian päästölaskenta suoritetaan GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) standardien ja ohjeiden mukaisesti. Harvian konsernitason Scope 1 CO2-päästöt vuonna 2022 olivat 1 196 tCO2 (1 269) ja Scope 2 -päästöt 749 tCO2 (1 292). Kokonaispäästöt ovat vähentyneet 24 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Harvia-konsernin CO2 päästöt (tCO2)

Lisäksi Harvian tavoitteena on 100-prosenttisesti päästötön sähkönkulutus konsernitasolla vuoteen 2030 mennessä kaikissa toimipisteissä, joissa se on mahdollista. Yhtiön vertailukohtana on vuosi 2020, jolloin 68 % sen käyttämästä sähköstä oli päästötöntä. Vuonna 2022 päästöttömän sähkön osuus oli 73 %.

Pyrimme toiminnassamme hiilineutraaliuteen rajoittaaksemme ilmaston lämpenemistä ja edistääksemme globaaleja toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Mika Suoja, tuotanto- ja hankintajohtaja

Vuonna 2022 Harvia toteutti tutkimuksen koko konsernin energiankäytöstä. Tuloksia on jo hyödynnetty ja energiankulutusta on pystytty pienentämään muun muassa ottamalla käyttöön energiaa säästävää valaistusta, uusimalla ilmastointijärjestelmiä ja vähentämällä tehtaiden laitteistojen joutokäyntiä.