Ekologisen jalanjälkemme minimoiminen

Harvia pyrkii vähentämään toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi sekä osallistumaan maailmanlaajuisiin ympäristönsuojelutoimiin. Tämä edellyttää järjestelmällisiä toimia monilla eri osa-alueilla, kuten energiankäytössä, logistiikassa ja hankinnassa.

Harvian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Harvian päästölaskenta suoritetaan GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) standardien ja ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2023 Harvian konsernitason Scope 1 CO₂-päästöt olivat 998 tCO₂ (1 196) ja Scope 2 -päästöt 745 tCO₂ (749). Kokonaispäästöt vähentyivät 11,4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Harvia-konsernin CO2-päästöt (tCO2)

Harvian tavoitteena on 100-prosenttisesti päästötön sähkönkulutus konsernitasolla vuoteen 2030 mennessä kaikissa toimipisteissä, joissa se on mahdollista. Yhtiön vertailukohtana on vuosi 2020, jolloin 68 % sen käyttämästä sähköstä oli päästötöntä. Vuonna 2023 päästöttömän sähkön osuus oli 75 %.

Pyrimme toiminnassamme hiilineutraaliuteen rajoittaaksemme ilmaston lämpenemistä ja edistääksemme globaaleja toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Mika Suoja, tuotantojohtaja

Tuotannon automatisoinnin kasvun ansiosta Harvia kykenee jatkuvasti optimoimaan omaan energiankäyttöään ja vähentämään jätteen määrää. Jokainen yhtiön tehdas kykenee seuraamaan sähkönkulutustaan reaaliaikaisesti, minkä ansiosta huoltohenkilöstö voi suorittaa korjaavat toimenpiteet välittömästi.