Harvia Oyj: Uusi osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle

Pörssitiedotteet | 21.05.2018

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 21.5.2018 klo 16.00

 

Harvia Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt Harvia Oyj:n toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet, sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä osakepalkkiot maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, jotka ostetaan markkinoilta, eikä kannustinjärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun ja liiketulosmarginaaliin. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 125 000 Harvia Oyj:n osaketta, mikä tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastaa noin 715 000 euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2021.

 

Harvia Oyj

Hallitus


 

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi

 

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.