Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2019

Pörssitiedotteet | 08.11.2019

Harvia Oyj osavuosikatsaus 8.11.2019 klo 9.00

Vahvaa kasvua – hyvällä kannattavuudella

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 17,1 milj. euroa (14,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 21,2 % ja oli 17,0 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (2,3) eli 17,2 % (16,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 2,9 miljoonaan euroon (16,9 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,2 milj. euroa (2,6).

Tammi–syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 16,7 % ja oli 53,4 milj. euroa (45,7). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi  16,2 % ja oli 53,1 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (8,0) eli 18,2 % (17,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 9,4 miljoonaan euroon (17,6 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,1 milj. euroa (5,0).
  • Nettovelka oli 30,2 milj. euroa (29,7). Velkaantumisaste oli 2,0 (2,3).
  • Omavaraisuusaste oli 57,4 % (57,5).

Avainluvut

Milj. euroa7-9/20197-9/2018Muutos, %1-9/20191-9/2018Muutos, %2018
Liikevaihto17,114,022,3 %53,445,716,7 %61,9
Käyttökate *3,72,829,3 %11,78,242,8 %11,5
% liikevaihdosta21,4 %20,3 % 22,0 %18,0 % 18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät **0,00,1-7,2 %0,31,4-77,9 %1,5
Oikaistu käyttökate ***3,72,928,6 %12,09,625,5 %13,0
% liikevaihdosta21,7 %20,7 % 22,6 %21,0 % 21,0 %
Liikevoitto2,92,326,0 %9,46,642,0 %9,4
% liikevaihdosta16,9 %16,4 % 17,6 %14,5 % 15,1 %
Oikaistu liikevoitto ***2,92,325,2 %9,78,021,4 %10,9
% liikevaihdosta17,2 %16,7 % 18,2 %17,5 % 17,5 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)****0,110,0933,4 %0,360,3018,3 %0,41
Operatiivinen vapaa kassavirta4,22,660,6 %8,15,064,4 %10,0
Kassavirtasuhde112,9 %90,4 % 67,6 %51,6 % 77,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,4-0,41,2 %-1,4-1,219,9 %-1,6
Nettovelka *30,229,71,7 %30,229,71,7 %30,3
Velkaantumisaste2,02,3 2,02,3 2,3
Nettokäyttöpääoma19,620,8-5,9 %19,620,8-5,9 %17,5
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)32,5 %30,9 % 32,5 %30,9 % 31,6 %
Omavaraisuusaste57,4 %57,5 % 57,4 %57,5 % 56,3 %
Henkilöstö kauden lopussa3893763,5 %3893763,5 %400

* IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksesta käyttökate parani tammi−syyskuussa 432 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelka oli 2,6 milj. euroa syyskuun 2019 lopussa.

** Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

*** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

**** Listautumisen jälkeisellä osakemäärällä laskettu osakekohtainen tulos tammi−syyskuulta 2018 oli 0,26 euroa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian kasvu oli katsauskaudella vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja lähes kaikilla avainmarkkinoillamme. Saavutimme 53,4 miljoonan euron liikevaihdon, jossa kasvua vertailukauteen oli 16,7 prosenttia. Kasvu oli hyvää myös kolmannella vuosineljänneksellä, ja liikevaihto kasvoi 17,1 miljoonaan euroon ylittäen 22,3 prosentilla edellisvuoden vastaavaan jakson liikevaihdon.

Matka kiuasyhtiöstä kokonaisvaltaseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi etenee suunnitellusti. Katsauskaudella liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä muissa Euroopan maissa. Saunojen tuoteryhmä jatkaa edelleen vakaata ja vahvaa kasvuaan, ja saavutimme katsauskaudella saunoissa hienon, yli 85 prosentin liikevaihdon kasvun. Tämän lisäksi kiuastuoteryhmän menestys sekä ammatti- että kuluttajakanavissa näkyi katsauskaudella suotuisana 8,7 prosentin kasvuna. Höyrygeneraattoreissa kolmas vuosineljännes oli erityisen vahva ja myynti kasvoi 38,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

Olen erittäin tyytyväinen, että olemme vahvan kasvun lisäksi onnistuneet parantamaan liiketoimintamme kannattavuutta. Katsauskaudella oikaistua liikevoittoa kertyi 9,7 miljoonaa euroa (8,0), ja kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto 2,9 milj. euroa kasvoi 25,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (2,3). Suhteellinen kannattavuutemme on myös kehittynyt myönteiseen suuntaan.

Yhdysvaltojen markkinan kysyntä jatkui vahvana, ja kannattava kasvu jatkui niin saunojen, kiukaiden kuin komponenttienkin osalta. Valikoimamme on kehittynyt suotuisasti, ja olemme avanneet uusia kanavia Yhdysvaltojen saunamyynnille. Kotimaassa tuoteuutuuksien, kuten etäohjattavan Cilindro Plus Spotin jakelu ja markkinointipanostukset ovat alkaneet. Pohjoismaissa olemme laajentaneet asiakaskuntaamme ja saaneet korkeamman hintaluokan tuotteitamme paremmin tarjolle markkinoille. Saksan liikevaihdon kehitys jäi vertailukaudesta toimitusten ajoituksesta johtuen ja kysynnän painottuessa edullisemman hintaluokan tuotteisiin. Saksan markkinan kysyntätilanne heijastui myös osin ohjauskeskusten kysyntään. Venäjän markkinan kehityksen arvioidaan jatkuvan osin herkkänä, vaikka kulunut vuosineljännes oli Harvialle varsin onnistunut.

Yhdysvaltojen liiketoimintojen integraatio on edennyt suunnitelmien mukaan ja toiminnan kannattavuutta on onnistuttu kehittämään jopa hieman suunniteltua nopeammin. Tuottavuuden jatkuva kehittäminen on edennyt myös muissa yksiköissämme hyvin. Muuramen tehtaan ja logistiikan osalta kulunut syksy on ollut erittäin vahva osoitus systemaattisesta ja jatkuvasta toiminnan kehittämisestä.

Kulunut vuosineljännes on jälleen kerran hyvä esimerkki määrätietoisesta, yhdessä avainasiakkaidemme kanssa tehdystä työstä. Saunamarkkinan sesonki on juuri meneillään ja Harvia on hyvin valmistautunut tulevaan kauteen. Pidämme katseen tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja jatkamme strategiamme toteuttamista määrätietoisesti, keskittyen keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Strategiamme mukaisesti tutkimme orgaanisen kasvun ohella aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta. 

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle perjantaina 8.11.2019 klo 12.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q3-results.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Liite