Markkinat ja toimintaympäristö

Globaalin sauna- ja spa-markkinan koko on yli 3 miljardia euroa ja se on kasvanut historiallisesti noin 5 prosentin vuosivauhtia

Sauna- ja spa-markkinan koko

Globaalin sauna- ja spa-markkinan arvo on yli kolme miljardia euroa. Harvia on globaali johtaja sauna- ja spa-markkinoilla. Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2022 Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta kasvoi entisestään ollen arviolta 5 %, ja yhtiön osuus kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta oli arviolta 21 %. Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 18 miljoonaa saunaa. Tämä suuri saunakanta mahdollistaa merkittävän liiketoiminnan saunojen ja kiukaiden uusimisen seurauksena.

Vakaa ja ei-syklinen markkina

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa suuren saunakannan ja erityisesti kiukaiden tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän takia.

Kiukaiden vaihdon taajuus riippuu pitkälti siitä, missä ja miten saunaa käytetään. Kovassa ammattikäytössä, kuten esimerkiksi kylpylöissä, kiukaat vaihdetaan usein 3-4 vuoden välein.

 

Markkina kasvanut historiallisesti noin 5 % vuodessa

Sauna- ja spa-markkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin 5 % vuosittain. Kiukaiden säännöllisen uusimistarpeen luoman vakaan kysynnän ansiosta sauna- ja spa-markkina on ollut perinteisesti hyvin vakaa taloudellisissa laskusuhdanteissa. Näin on erityisesti kypsillä saunamarkkinoilla.

Viime vuosina sauna- ja spa-markkina kasvoi huomattavasti historiallista kasvuvauhtiaan nopeammin. Markkinan kasvua ovat kiihdyttäneet saunan terveyshyötyjen tunnettuuden kasvu sekä koronapandemian vauhdittama kodinkunnostusbuumi. Uusien saunojen ja laitteiden kasvanut kysyntä sekä vähäisemmässä määrin myös korvauskysyntä edistivät tätä niin sanottua aikaistettua kysyntää.

Vuonna 2022 sauna- ja spa-markkinaan vaikutti kaksi merkittävää kehityssuuntausta. Ensinnäkin pandemian aikainen aikaistettu kysyntä loppui vuoden toisen neljänneksen aikana, kun pandemian aikaisia rajoituksia poistettiin päämarkkinoilla ja pandemian vaikutus kuluttajakysyntään väheni. Toiseksi taloudellinen epävarmuus kasvoi ja kuluttajaluottamus heikentyi selkeästi vuoden 2022 aikana sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Markkinan keskeisiä kasvutekijöitä ovat uusien saunojen rakentaminen ja vanhojen saunojen, kiukaiden ja saunakomponenttien korvaaminen.

Uusien sauna- ja spa-ratkaisujen markkinan kasvutekijöitä ovat:

  • tietoisuuden lisääntyminen saunan ja saunomisen terveysvaikutuksista
  • asuntojen kasvanut uudisrakentaminen
  • saunojen lisääntynyt rakentaminen kaupalliseen käyttöön

Saunojen myynnin kappalemääräistä volyymiä kasvattavien tekijöiden lisäksi saunamarkkinan arvoa kasvattavat myös keskimääräisen hankinnan hinnan nousu ja laajempien saunakokonaisuuksien hankkiminen.

Kehittyneillä sauna- ja spa-markkinoilla uusien saunojen rakentamiseen vaikuttaa erityisesti asuinrakennusten sekä liikekiinteistöjen määrän kasvu.

Kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla saunan ja saunomisen kasvavan tunnettuuden ennustetaan vauhdittavan kasvua uusien saunojen levinneisyyden kasvaessa niin uudessa kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa.

NASDAQ Helsinki
11.12.2023 klo 16:24
24.98 EUR
-1.96%