Markkinat ja toimintaympäristö

Globaalin sauna- ja spa-markkinan koko on noin 3 miljardia euroa
ja se kasvaa n. 5 prosentin vuosivauhtia

Sauna- ja spa-markkinoiden sekä kiuas- ja komponenttimarkkinoiden koko

Harvian kansainvälisellä johdon konsulttiyhtiöllä vuonna 2017 teettämän markkinaselvityksen mukaan globaalin sauna- ja spa-markkinan koko vuonna 2016 oli noin 2,7 miljardia euroa, josta noin 380 miljoonaa euroa koostui kiukaista ja saunakomponenteista.

Asentamisen, rakentamisen ja muun työn osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin puolet. Lisäksi sauna- ja spa-markkina sisältää sauna- ja spa-huoneet ja rakenteet sekä ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet.
Harvian kohdemarkkinoita ovat kiukaat ja saunakomponentit mukaan lukien höyrygeneraattorit ja infrapunasäteilijät, saunahuoneet, ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet.

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa. Yhtiön johto arvioi Harvian osuuden sauna- ja spa-markkinasta olevan 5 %, ja osuuden kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta olevan 20 % (2021). Vuoden 2021 liikevaihdon perusteella yhtiön johto arvioi Harvian nousseen sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi toimijaksi.

Vakaa ja ei-syklinen markkina

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa suuren saunakannan ja erityisesti kiukaiden tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän takia.

Yllä mainitun konsulttiselvityksen mukaan globaalista sauna- ja spa-markkinasta saunojen ja spa-tilojen korvaamisen osuus vuonna 2016 oli noin 61 prosenttia. Vuonna 2016 korvaavaa markkinaa globaalista kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta oli noin 77 prosenttia.

Saunojen ja spa-tilojen uudismarkkinan osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin 39 prosenttia.

 

Markkinan odotetaan kasvavan keskipitkällä aikavälillä historiallista kasvuvauhtia nopeammin

Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin 5 % vuosittain. Harvian mukaan markkina kasvaa tällä hetkellä selkeästi saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin panostamisen ja kotoilun trendin myötä, joka alkoi jo aikaisemmin mutta on kiihtynyt COVID-19-pandemian aikana.

Harvian johto arvioi markkinan jonkin verran historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan keskipitkällä aikavälillä eli muutaman seuraavan vuoden ajan.

Markkinan keskeisiä kasvutekijöitä ovat uusien saunojen rakentaminen ja vanhojen saunojen, kiukaiden ja saunakomponenttien korvaaminen.

Uusien saunojen ja spa-ratkaisuden markkinan kasvutekijöitä ovat:

  • tietoisuuden lisääntyminen saunan ja saunomisen terveysvaikutuksista
  • asuntojen kasvanut uudisrakentaminen
  • saunojen lisääntynyt rakentaminen kaupalliseen käyttöön.

Saunojen myynnin kappalemääräistä volyymiä kasvattavien tekijöiden lisäksi saunamarkkinan arvoa kasvattavat myös keskimääräisen hankinnan hinnan nousu ja laajempien saunakokonaisuuksien hankkiminen.

Kehittyneillä sauna- ja spa-markkinoilla uusien saunojen rakentamiseen vaikuttaa erityisesti asuinrakennusten sekä liikekiinteistöjen määrän kasvu.

Kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla saunan ja saunomisen kasvavan tunnettuuden ennustetaan vauhdittavan kasvua uusien saunojen levinneisyyden kasvaessa niin uudessa kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa.

NASDAQ Helsinki
06.07.2022 klo 18:29
26.58 EUR
+1.61%