Markkinat ja toimintaympäristö

Globaalin sauna- ja spa-markkinan koko on noin 3 miljardia euroa
ja se kasvaa n. 5 prosentin vuosivauhtia

Sauna- ja spa-markkinoiden sekä kiuas- ja komponenttimarkkinoiden koko

Harvian kansainvälisellä johdon konsulttiyhtiöllä vuonna 2017 teettämän markkinaselvityksen mukaan globaalin sauna- ja spa-markkinan koko vuonna 2016 oli noin 2,7 miljardia euroa, josta noin 380 miljoonaa euroa koostui kiukaista ja saunakomponenteista.

Asentamisen, rakentamisen ja muun työn osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin puolet. Lisäksi sauna- ja spa-markkina sisältää sauna- ja spa-huoneet ja rakenteet sekä ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet.
Harvian kohdemarkkinoita ovat kiukaat ja saunakomponentit mukaan lukien höyrygeneraattorit ja infrapunasäteilijät, saunahuoneet, ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet.

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa. Harvian osuus kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta on EOS Groupin oston myötä noin 16 % ja sauna- ja spa-markkinasta noin 3 %.

Vakaa ja ei-syklinen markkina

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa suuren saunakannan ja erityisesti kiukaiden tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän takia.

Yllä mainitun konsulttiselvityksen mukaan globaalista sauna- ja spa-markkinasta saunojen ja spa-tilojen korvaamisen osuus vuonna 2016 oli noin 61 prosenttia. Vuonna 2016 korvaavaa markkinaa globaalista kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta oli noin 77 prosenttia.

Saunojen ja spa-tilojen uudismarkkinan osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin 39 prosenttia.

 

Markkinoiden kasvuennuste keskimäärin 5 prosenttia vuodessa 2016-2022

Globaalin sauna- ja spa-markkina ennustetaan kasvavan vuosina 2016-2022 keskimäärin viisi prosenttia vuosittain.

Markkinan keskeisiä kasvutekijöitä ovat uusien saunojen rakentaminen ja vanhojen saunojen, kiukaiden ja saunakomponenttien korvaaminen

Uusien saunojen ja spa-ratkaisuden markkinan kasvutekijöitä ovat:

  • tietoisuuden lisääntyminen saunan ja saunomisen terveysvaikutuksista
  • asuntojen kasvanut uudisrakentaminen
  • .saunojen lisääntynyt rakentaminen kaupalliseen käyttöön.

Saunojen myynnin kappalemääräistä volyymiä kasvattavien tekijöiden lisäksi saunamarkkinan arvoa kasvattavat myös keskimääräisen hankinnan hinnan nousu ja laajempien saunakokonaisuuksien hankkiminen.

Kehittyneillä sauna- ja spa-markkinoilla uusien saunojen rakentamiseen vaikuttaa erityisesti asuinrakennusten sekä liikekiinteistöjen määrän kasvu.

Kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla saunan ja saunomisen kasvavan tunnettuuden ennustetaan vauhdittavan kasvua uusien saunojen levinneisyyden kasvaessa niin uudessa kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa.

NASDAQ Helsinki
24.01.2022 klo 18:29
43.40 EUR
-9.68%