Markkinat ja toimintaympäristö

Globaalin sauna- ja spa-markkinan koko on yli 3 miljardia euroa ja se on kasvanut historiallisesti noin 5 prosentin vuosivauhtia

Sauna- ja spa-markkinan koko

Globaalin sauna- ja spa-markkinan arvo on yli kolme miljardia euroa. Harvia on globaali johtaja sauna- ja spa-markkinoilla. Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2023 Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta kasvoi entisestään ollen arviolta 5 %, ja yhtiön osuus kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta oli yli 20 %. Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 18 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän jälkimarkkinan saunojen ja kiukaiden myyntiin. Kiukaiden säännöllisen uusimistarpeen luoman vakaan kysynnän ansiosta sauna- ja spa-markkina on ollut perinteisesti hyvin vakaa taloudellisissa laskusuhdanteissa. Näin on erityisesti kypsemmillä saunamarkkinoilla.

Vakaa ja ei-syklinen markkina

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa suuren saunakannan ja erityisesti kiukaiden tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän takia.

Kiukaiden vaihdon taajuus riippuu pitkälti siitä, missä ja miten saunaa käytetään. Kovassa ammattikäytössä, kuten esimerkiksi kylpylöissä, kiukaat vaihdetaan usein 3-4 vuoden välein.

 

Markkina kasvanut historiallisesti noin 5 % vuodessa

Sauna- ja spa-markkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin 5 % vuosittain. Vuotta 2022 edeltäneiden koronasulkujen aikana sauna- ja spa-markkina kasvoi kuitenkin huomattavasti historiallista kasvuvauhtiaan nopeammin, kun markkinan kasvua kiihdyttivät saunan terveyshyötyjen tunnettuuden kasvu sekä pandemian vauhdittama kodinkunnostusbuumi. Saunan ja sen terveyshyötyjen tunnettuuden kasvu on jatkunut pandemian jälkeen.

Yleisesti ottaen sauna- ja spa-markkinalla on ollut tyypillisesti jonkin verran kausivaihtelua siten, että kysyntä on hieman voimakkaampaa vuoden alku- ja loppupuolella ja heikompaa kesäkuukausina. Tämä oli pandemian aikana heikosti havaittavissa, mutta vuonna 2023 nähtiin merkkejä siitä, että kysynnän kausivaihtelu on palannut lähemmäksi historiallista kaavaa.

Etenkin Euroopassa sauna- ja spa-markkinaan on vaikuttanut vahvasti Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 ja sen jälkeinen laajempi taloudellinen kehitys. Vuoden 2022 loppua kohti ja vuoden 2023 aikana suuri taloudellinen epävarmuus, koholla olevat korot ja inflaatio sekä matala kuluttajaluottamus vaikuttivat Euroopan sauna- ja spa-markkinaan laajasti kaikissa tuoteryhmissä. Negatiiviset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet yhtä voimakkaita kaikissa Euroopan maissa. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä markkinaolosuhteissa alkoi näkyä tasoittumisen merkkejä Keski-Euroopassa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa kysyntä on perinteisesti ollut hyvin vakaata taloudellisissa laskusuhdanteissa, markkinaolosuhteet säilyivät haastavina, kun korkeat korot, haasteet rakennusalalla ja matala kuluttajaluottamus jatkuivat.

Sauna- ja spa-markkina on jatkanut kasvuaan Euroopan ulkopuolella myös pandemian jälkeen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Pohjois-Amerikan markkinan vahvaa kasvua on voimakkaasti tukenut kasvava tietoisuus saunasta ja sen terveyshyödyistä sekä vahva kuluttajaluottamus ja taloudelliset olosuhteet. Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla kysyntä painottuu edelleen enemmän korkeamman hintaluokan tuotteisiin, etenkin Suomeen verrattuna. Saunan suosion kasvu, saunojen alhainen mutta kasvava yleisyys sekä korkeamman hintaluokan tuotteiden vakaa kysyntä tukevat edelleen markkinan kasvua kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla.

Markkinan keskeisiä kasvutekijöitä ovat uusien saunojen rakentaminen ja vanhojen saunojen, kiukaiden ja saunakomponenttien korvaaminen.

Uusien sauna- ja spa-ratkaisujen markkinan kasvutekijöitä ovat:

  • tietoisuuden lisääntyminen saunan ja saunomisen terveysvaikutuksista
  • asuntojen kasvanut uudisrakentaminen
  • saunojen lisääntynyt rakentaminen kaupalliseen käyttöön

Saunojen myynnin kappalemääräistä volyymiä kasvattavien tekijöiden lisäksi saunamarkkinan arvoa kasvattavat myös keskimääräisen hankinnan hinnan nousu ja laajempien saunakokonaisuuksien hankkiminen.

NASDAQ Helsinki
19.06.2024 klo 18:29
37.75 EUR
-0.13%