Hallitus

Heiner Olbrich
Hallituksen puheenjohtaja

Heiner Olbrich

Hallituksen puheenjohtaja
Taloustieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri
s. 1965, Saksan kansalainen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Hallituksen jäsen vuodesta 2022, varapuheenjohtaja 2023–2024

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 2 000 kpl

Työhistoria:

 • Mielen myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja 2011–2014
 • Adidaksen globaalista myynnistä vastaava johtaja 2009–2010 sekä EMEA-alueen myynnistä vastaava johtaja 2006–2009
 • Roland Bergerin strategiakonsultti ja osakas, vastuualueenaan kuluttajatuotteet ja jälleenmyyntiliiketoiminta 1995–2006
 • Kaufhofin Holdingin sisäinen konsultti ja projektipäällikkö 1993–1995

Luottamustoimet:

 • Björn Borgin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2015
 • Eckes-Graninin hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018
Catharina Stackelberg-Hammarén
Hallituksen varapuheenjohtaja

Catharina Stackelberg-Hammarén

Hallituksen varapuheenjohtaja
Kauppatieteiden maisteri
s. 1970, Suomen kansalainen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 1 485 kpl

Työhistoria:

 • Senior Vice President, Knowit Insight Oy 2022−
 • Marketing Clinic Oy:n perustaja; päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019 −2022 (Marketing Clinic Oy myyty Knowit Insight Oy:lle 2022); toimitusjohtaja vuosina 2004–2019
 • Coca-Cola Finlandin toimitusjohtaja 2003−2004 sekä 2000−2002, Coca-Cola AB:n toimitusjohtaja 2002−2003, Coca-Cola Nordic & Baltic -divisioonan markkinointijohtaja vuonna 2000, Coca-Cola Finlandin kuluttajamarkkinointipäällikkö 1996−2000

Luottamustoimet:

 • Alma Median hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2009
 • Hallituksen jäsen Royal Unibrew A/S:ssa vuodesta 2019 ja Purmo Group Oyj:ssä vuodesta 2021
 • Kojamo Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2024
 • Marimekon hallituksen jäsen 2014–2022
Anders Holmén
Hallituksen jäsen

Anders Holmén

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri
s. 1977, Suomen kansalainen
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 1 685 kpl

Työhistoria:

 • Fyrklöver-Invest Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2013
 • CapMan Oyj:ssä yrityskauppoihin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä tehtävissä 2007−2013 ja vuosina 2013−2020 osa-aikaisesti ulkopuolisena asiantuntijana CapManin sijoituskohteissa
 • Nordic Environment Finance Corporationin sijoituspäällikkö 2002−2007
 • Stålbox Ltd:ssä myyntitehtävissä 1999−2002

Luottamustoimet:

 • LED Tailor Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
 • Hallituksen jäsen K Hartwall AB:ssä vuodesta 2017, Etukodit Oy:ssä vuodesta 2017 ja Agora Networks Oy Ab:ssä vuodesta 2021
 • Hallituksen jäsen Oy Lunawood Ltd:ssä 2010–2019, Mawell Oy:ssä 2011–2018 ja Profit Software Oy:ssä 2011–2014, sekä aikaisempi hallitusjäsenyys Mirasys Oy:ssä
Hille Korhonen
Hallituksen jäsen

Hille Korhonen

Hallituksen jäsen
tekniikan lisensiaatti
s. 1961, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 5 106 kpl

Työhistoria:

 • Nokia Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja 2017–2020
 • Alko Oy:n toimitusjohtaja 2012–2017
 • Fiskars Oyj:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja 2008–2012
 • Iittala Groupissa johtajana 2003–2008
 • Nokia-konsernissa logistiikan johtotehtävissä 1996–2003
 • Outokumpu Copperissa logistiikan ja markkinoinnin kehitys- ja johtotehtävissä 1993–1996

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja Asuntosalkku Oyj:ssä vuodesta 2022
 • Hallituksen puheenjohtaja Olokoto Oy:ssä vuodesta 2020
 • Hallituksen jäsen Luja-yhtiöissä vuodesta 2021
 • Hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen Nokian Renkaat Oyj:ssä 2006–2017 ja Lassila & Tikanojalla 2009–2015
 • Hallituksen jäsen llmarinen Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä 2015–2018 ja Suomen Rahapaja konsernissa 2008–2010
Markus Lengauer
Hallituksen jäsen

Markus Lengauer

Hallituksen jäsen
Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
s. 1965, Itävallan kansalainen
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: ‒

Työhistoria:

 • Oras Groupin toimitusjohtaja 2017−2018
 • Yksityinen LVI-alan konsultti vuodesta 2013
 • Rettig ICC:n toimitusjohtaja 2004−2013
 • Itävaltalaisen Vogel & Noot Wärmetechnik AG:n toimitusjohtaja 1999−2004
 • McKinsey & Companyn konsultti 1997−1999

Luottamustoimet:

 • Oras Groupin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019
 • Uponor Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018−2023 sekä hallituksen jäsen 2015−2023
Olli Liitola
Hallituksen jäsen

Olli Liitola

Hallituksen jäsen
diplomi-insinööri
s. 1957, Suomen kansalainen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksen puheenjohtaja 2014–2024, jäsen vuodesta 2014

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 46 873 kpl

Työhistoria:

 • CapMan Oyj Senior Advisor 2017-, Senior Partner 2010-2017, varatoimitusjohtaja 2005-2009 sekä talousjohtaja 1991-2007.

Luottamustoimet:

 • CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019
 • Hallituksen puheenjohtaja Tapaus Oy:ssä 2014–2019 ja Oy LunawoodLtd:ssä 2012–2019
 • Bright Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2018 sekä hallituksen jäsen 2019–2021
 • Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä 2008–2013
 • Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallituksen työjärjestys

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee myös yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Itsearviointi toteutettiin myös vuonna 2023.

Hallituksen kokoonpano

Harvian varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2024 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer, Olli Liitola, Heiner Olbrich ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Harvian nimitystoimikunta ottaa työssään ja ehdotuksissaan huomioon hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen ottaen huomioon Harvian toimialan ja yhtiön kehitysvaiheen.

Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta. Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä.

Yhtiön hallituksessa on edustettuina molempia sukupuolia. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2024 valitseman hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi on naisia ja neljä miehiä.

Tarkastusvaliokunta

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön taloudellisen raportoinnin osalta seurata yhtiön tilinpäätös- ja taloudellisen raportoinnin prosessia sekä konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, käsitellä budjetti sekä käsitellä tilinpäätös, toimintakertomus, osavuosikatsaukset sekä vuosikertomus. Valiokunta seuraa sisäistä valvontaa ja tarkastusta sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, seuraa lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä muita kuin tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita ja valmistelee tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiön vastuullisuuteen ja kestävyysraportointiin liittyviä raportointiprosesseja sekä kestävyysraportoinnin varmentamista, valmistelee kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa, valvoo kestävyysraportoinnissa noudatettujen menettelyiden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokuutta sekä arvioi ja käsittelee yleisiä vastuullisuusasioita.

Vuonna 2024 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Hille Korhosen (puheenjohtaja), Anders Holménin ja Markus Lengauerin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, joka avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä ilman hallituksen erikseen antamaa valtuutusta.

Yhtiön hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja voi osallistua valiokunnan kokouksiin valiokunnan pyynnöstä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan saa osallistua mihinkään päätöksiin, jotka koskevat hänen omaa palkkaansa, eläkettään tai muita työsuhteensa ehtoja. Valiokunnan puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin myös muita osallistujia.

Työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntan tehtäviin kuuluu toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu, toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu sekä seuraajasuunnittelu, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi, muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu sekä yrityksen organisaation ja henkilöstöasioiden seuraaminen ja kehittäminen. Näiden tehtävien lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Tehtäviä hoitaessaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos valiokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Vuonna 2024 hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Heiner Olbrichin (puheenjohtaja), Olli Liitolan ja Catharina Stackelberg-Hammarénin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Harvian 2.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Siinä tapauksessa, että yhden suurimman osakkeenomistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Harvia tiedotti 18.9.2023, että osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty Juho Lipsanen (Onvest Oy), Jarno Käyhkö (WestStar Oy), Timo Harvia (Tiipeti Oy) ja Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.