Toimitusjohtajan katsaus

Harvian vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko sujui COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta erittäin vahvasti ja vakaasti. Olemme pitäneet aktiivisesti huolta henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja näin onnistuneet säilyttämään toimintakykymme hyvänä.

Katsauskaudella Harvian liikevaihto kasvoi hienosti 45,9 miljoonaan euroon, missä oli kasvua yli 25 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden toisella neljänneksellä myynnin kasvu kiihtyi, ja saavutimme myynnissä 25,5 miljoonan euron tason. Kasvua viime vuoden toiseen vuosineljännekseen 50,1 prosenttia, mistä orgaanisen kasvun osuus oli 32 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu oli erittäin hyvää kiukaiden tuoteryhmässä, joka kasvoi puolivuotiskaudella 26,6 prosenttia. Kiukaiden tuoteryhmässä hyvän Harvian kehityksen lisäksi olemme saaneet mukaan touko- ja kesäkuun osalta myös vahvat EOS:n kiukaiden myyntiluvut. Puolivuotiskaudella saunojen tuoteryhmä kasvoi 40,3 prosenttia, missä kasvu oli vahvinta Yhdysvalloissa sekä Keski-Euroopassa. Almost Heaven Saunasin osalta kysyntä jatkui korkealla tasolla tilauskannan ollessa vahva. Vahvan kasvun sekä hyvän asiakaspalvelukykymme ylläpitämiseksi teimme katsauskauden lopulla investointipäätöksen, jolla AHS:n kapasiteettiin tulee selkeä lisäys. Suunnitelman mukaan lisäkapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2020 lopulla. Arabimaiden, Aasian ja osin Venäjän markkinoiden haastavasta tilanteesta johtuen höyrygeneraattoreiden myynti jäi selvästi viime vuoden tasosta.

Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, Pohjois-Amerikassa sekä Saksassa. Strategiamme mukainen keskiostoksen kasvattaminen sekä jakelun laajentaminen ovat tukeneet myynnin kasvua hyvin. Kasvanut kiinnostus kodinparannus- ja korjausprojekteihin sekä kuluttaja- että ammattikanavassa näkyivät selvästi Suomen, muiden Pohjoismaiden sekä Saksan myönteisessä myynnin kasvussa. Kotimaan kokonaismyynti kasvoi hienosti, ja korkeamman hintaluokan uutuustuotteemme, puhtaammin palava Harvia Legend Greenflame, otettiin markkinalla hyvin vastaan.

COVID-19 ei näytä vaikuttaneen erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena. Vaikka osa avainmarkkinoistamme on ollut käytännössä miltei suljettuina, on sauna- ja spa-markkinaan kohdistunut kiinnostus ja aktiviteetti kasvanut merkittävästi. Tietyillä markkinoilla kiinnostus ja toimeliaisuus on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Arviomme mukaan osa tästä kiinnostuksesta ja kysynnästä on kuitenkin niin sanottua aikaistettua kysyntää emmekä näe, että pitkän aikavälin sauna- ja spa-markkinan kasvuajurit tai tavoitteet olisivat merkittävästi muuttuneet.

Liiketoimintamme tuloksellisuus on myös ollut hyvää, ja onnistuimme parantamaan kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Oikaistu liikevoittomme nousi 9,8 miljoonaan euroon, missä kasvua oli 44,3 prosenttia viime vuoden tasoon verrattuna. Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 98,7 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus kehittyi suotuisasti ja puolivuotiskauden liikevoittoprosentti oli 21,3 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 21,9 prosenttia.

Tilaus- ja toimitusketjumme on pystynyt vastaamaan tehokkaasti COVID-19-pandemiasta johtuviin kysynnän vaihteluihin, ja olemme onnistuneet toteuttamaan tuottavuuden jatkuvaa parantamista sekä ylläpitämään asiakaspalvelukyvyn hyvällä tasolla. Kaikkien tehtaiden henkilöstö on jälleen kerran osoittanut erinomaista sitoutumista oman toimintakyvyn ja terveyden ammattimaiseen ylläpitoon COVID-19-ympäristössä.

Saksalaisen EOS Groupin hankinta saatiin päätökseen huhtikuun lopussa. Yritysoston jälkeinen integraatio on edennyt hyvässä yhteishengessä, ja integraation kaikki osa-alueet on saatu liikkeelle suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa.

Kulunut vuosineljännes oli monessa suhteessa Harvialle hyvin poikkeuksellinen. Poikkeusolosuhteissa koko henkilöstömme venyi erinomaiseen suoritukseen. Saumaton yhteistyö sekä tiivis kommunikaatio avainasiakkaidemme sekä avainkumppaniemme kanssa on mahdollistanut sen, että olemme kyenneet yhdessä onnistuneesti toteuttamaan strategiaamme sekä samalla vastaamaan selvästi normaalia suurempiin kysynnän muutoksiin. Jälleen kerran on enemmän kuin paikallaan esittää nöyrä kiitos koko tiimille erinomaisesta joukkuesuorituksesta. Kiitos!

Sauna- ja spa-markkina ei näytä olevan COVID-19-vaikutuksille kaikkein herkimpiä, ja olemmekin vaiheittain, markkina kerrallaan siirtymässä uuteen normaaliin. Jatkamme toimintakykyä sekä terveyttä edistäviä ja turvaavia toimenpiteitä kaikessa toiminnassamme ja varaudumme edelleen jatkuvaan normaalia suurempaan kysynnän vaihteluun. Seuraamme markkinaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa erittäin herkällä korvalla, jotta voimme jatkossakin säilyttää toiminnan nopeuden ja ketteryyden. Tuotteidemme kysyntä on vahvaa, mutta arviomme mukaan osa myynnistä on aikaisettua kysyntää.

Luonnollisesti jatkamme erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme strategiaamme keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. EOS:n yritysoston jälkeinen integraatio jatkuu suunnitelman mukaan korkealla prioriteetilla. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen