Toimitusjohtajan katsaus 3.11.2022

Harvia Q3: Markkinaolosuhteet vaikuttivat sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen

Olemme onnistuneet jatkamaan markkinaosuuden kasvattamista myös haastavassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan syntyneet suorat ja epäsuorat vaikutukset tuntuivat edelleen toiminnassamme vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Harvian liikevaihto oli ajanjaksolla 37,4 miljoonaa euroa laskien 18,9 prosenttia vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä. Erityisesti Euroopassa korkea inflaatio yhdistettynä kasvavaan energiapulaan heikensi kuluttajaluottamusta. Tällä on ollut vaikutusta sekä saunojen että kiukaiden ja komponenttien kysyntään. Lisäksi pandemian aiheuttama niin sanottu aikaistettu kysyntä loppui.

Kolmannen neljänneksen epäsuotuisa myynnin kehitys johtui pääasiassa Saksan ja sen naapurimarkkinoiden kysynnän hidastumisesta ja Euroopassa vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta. Hidastuminen on havaittavissa erityisesti niiden jälleenmyyjien, saunanrakentajien ja merkittävien verkkokauppa-asiakkaiden myynnissä, jotka ovat keskittyneet pääasiassa alemman hintaluokan tuotteisiin. Joillakin Euroopan markkinoilla etenkin suurimpien kumppaniemme varastojen voimakas pienentäminen ja käyttöpääoman optimointiohjelmat vaikuttivat liiketoimintamme volyymiin. Vaikutukset näkyivät myös markkinoilla, joilla tuotteiden kysyntä oli melko vakaata. Euroopassa luksus- ja ammattilaismarkkinan kysyntä on säilynyt lähellä normaalia tasoa.

Euroopan ulkopuolella liiketoiminta jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä. Kasvumme oli vahvaa Pohjois-Amerikan suurella ja merkittävän potentiaalin markkinalla. Olemme myös kasvattaneet myyntiponnistelujamme uudemmilla saunamarkkinoilla ja edistyneet hyvin esimerkiksi arabimaissa, Japanissa ja muilla valituilla markkinoilla. Olemme onnistuneet jatkamaan markkinaosuuden kasvattamista myös haastavassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Lisäksi saunan ja sen terveyshyötyjen tunnettuus ja suosio jatkavat kasvuaan. Harvian tiimi ja pitkäaikaiset kumppanimme ovat kohdanneet haastavan markkinatilanteen vahvalla ammattitaitoisella otteella ja hyvässä hengessä.

Olemme keskeyttäneet Venäjällä liiketoiminnan Harvia-brändin alla kokonaan. EOS Russia on saattamassa loppuun vahvaa käynnissä olevien ja ennakkoon maksettujen projektien kantaansa. Tavoitteenamme on saada projektit päätökseen ja luopua Venäjän liiketoiminnasta kokonaan vuoden lopussa.

Kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa jääden vertailukauden korkeasta 11,8 miljoonasta eurosta ja vastaten 20,4 % liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuutemme heikkeni laskeneen myyntivolyymin ja jossain määrin epäsuotuisan myyntimixin seurauksena. Saunojen myynti kehittyi positiivisesti, mikä tukee Harvian strategiaa, mutta kannattavampien kiukaiden ja komponenttien myynti oli edelleen verkkaista. Kun suoritustamme verrataan pandemiaa edeltävään aikaan, sekä liikevaihtomme että oikaistu liikevoittomme ovat kuitenkin kasvaneet erittäin voimakkaasti, myös pro forma -lukujen valossa.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme, kustannusrakennettamme ja nettokäyttöpääomaamme katsauskauden aikana mukauttaaksemme toimintaamme markkinaympäristön, kysynnän ja inflaation muutoksiin. Suurin osa näihin liittyvistä toimenpiteistä on nähtävissä kokonaisuudessaan loppuvuoden aikana, mutta ensimmäiset vaikutukset näkyivät jo kolmannen neljänneksen lopulla. Nettokäyttöpääoman lasku näkyi kassavirtasuhteessa, joka oli vahva 105,6 %. Olemme myös olleet aloitteellisia ja ottaneet kustannusten nousun täysimääräisesti huomioon hinnoittelussamme. Lisäksi olemme kasvattaneet myyntiponnisteluja uusilla markkinoilla sekä keskittyneet nykyisillä markkinoilla aiempaa vahvemmin ammatti- ja premium-valikoimaan ja -asiakkaisiin. Sopeutamme jatkossakin tarvittaessa kapasiteettia ja kustannusrakennetta aktiivisesti. Inflaatio pysyy toistaiseksi korkeana maailmanlaajuisesti, vaikkakin se näyttää olevan tasoittumassa joidenkin keskeisten raaka-aineiden osalta.

Vaikka markkinaympäristö on haastava, se ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Liiketoiminnan orgaanisen kasvattamisen lisäksi jatkamme strategisten yrityskauppamahdollisuuksien tutkimista. Innovaatiotyömme jatkaa erinomaisten tuotteiden tuomista markkinoilla, ja työskentelemme parhaillaan myös energiatehokkuuteen ja älykkään energiankäytön saunoihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien parissa.

Missiomme edistää pitkää ja hyvää elämää terveyttä lämmöllä -filosofiamme avulla on saanut lisätukea ja vahvistusta uusista tutkimustuloksista. Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa osoitettiin, että fyysisen harjoittelun yhdistäminen saunomiseen tuottaa positiivisia terveysvaikutuksia.

Sauna- ja spa-markkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa taloudellisesti haastavina aikoina, ja saunan tunnettuuden sekä koko sauna- ja spa-markkinan myönteiset pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu osana Harvian tammi−syyskuun 2022 osavuosikatsausta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen