Toimitusjohtajan katsaus 10.8.2023

Harvia H1 2023: Kannattavuus säilyi vakaana, haastavat markkinaolosuhteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoon

Harvia osoitti jälleen erinomaista kykyä säilyttää vakaa kannattavuus ja kassavirta haastavissa ja vaihtelevissa markkinaolosuhteissa

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä Harvia osoitti jälleen erinomaista kykyä säilyttää vakaa kannattavuus ja kassavirta haastavissa ja vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Myyntisuoritustamme heikensivät yhä matala kuluttajaluottamus, koholla oleva inflaatio sekä korkeat korot usealla avainmarkkinalla.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä liikevaihtomme oli 35,8 miljoonaa euroa, missä oli laskua 22,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Markkinaolosuhteet ja myyntisuorituksemme vaihtelivat yhä voimakkaasti eri markkina-alueiden välillä vuoden toisella neljänneksellä. Euroopassa matala kuluttajaluottamus, koholla oleva inflaatio, korkeat korot ja tästä seurannut varovaisuus harkinnanvaraisessa kuluttamisessa vaikuttivat myyntiimme negatiivisesti erityisesti DACH-alueella, mutta laskua oli myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaikutus tuntui läpi tuoteryhmien, vaikkakin höyrygeneraattorien ja kiuaskivien myynti oli verrattain vakaampaa. Olemme lisäksi nähneet joitain merkkejä siitä, että sauna- ja spa-markkinan kausivaihtelu on siirtymässä kohti pandemiaa edeltävää kaavaa, jossa kysyntä on hieman matalampaa kesällä ja korkeampaa vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Pohjois-Amerikassa Harvia kasvoi vahvasti koko markkinan pysyessä kasvu-uralla. Pohjois-Amerikan vahva myyntisuoritus tuki koko konsernin saunamyyntiä. Kysyntä Muut maat -alueella oli terveellä tasolla, mutta viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna myyntimme tulokseen alueella vaikuttivat negatiivisesti poistuminen Venäjältä sekä matalampi projektilaskutus etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Työmme myynnin vauhdittamiseksi monilla Aasian markkinoilla edistyi kuitenkin hyvin ja suunnitelmien mukaisesti, mukaan lukien jalansijan kasvattaminen Japanissa yhteisyrityksen avulla.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa, missä oli laskua 9,3 % viime vuodesta. Oikaistu liikevoitto oli 22,3 % liikevaihdosta. Onnistuimme jälleen kerran sopeuttamaan hyvin toimintamme, kustannuksemme ja hinnoittelumme vallitsevaan markkinaympäristöön − heikentämättä palvelutasoamme. Vaikka inflaatio pysyi koholla toisella vuosineljänneksellä, kustannuspaine hellitti hieman joissakin keskeisissä materiaaleissa ja komponenteissa. Toimenpiteemme käyttöpääoman hallinnan osalta yhdessä maltillisen investointitason kanssa vaikuttivat positiivisesti Harvian operatiiviseen vapaaseen kassavirtaan, joka oli vahva 9,1 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Kaikki tämä heijastaa Harvian tiimin ja kumppaneidemme erinomaista työtä, josta haluan ilmaista kiitokseni ja arvostukseni.

Kaikkien nykyisten toimenpiteiden lisäksi panostamme jatkossa entisestään kasvua tukeviin toimiin etenkin vahvalla Pohjois-Amerikan markkinalla sekä Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Vaikka markkinaolosuhteet DACH-alueella ja laajemmin Euroopassa eivät näytä vielä elpymisen merkkejä, on alueita, joilla voimme toimia kasvattaaksemme asemaamme edelleen. Lisäksi jatkamme markkinakysynnän sekä kustannusten kehityksen tarkkaa seuraamista ja mukautamme ketterästi hinnoitteluamme, toimintaamme sekä kustannusrakennettamme myös tulevaisuudessa.

Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat muuttumattomat. Haemme edelleen orgaanista kasvua edistämällä myyntiämme ja innovaatiotyötämme. Jatkamme aktiivisesti strategisten mahdollisuuksien tunnistamista ja arviointia yrityskaupparintamalla. Katsoessani tulevaisuuteen olen vakuuttunut, että Harvia jatkaa ykköspelurin asemansa vahvistamista houkuttelevalla sauna- ja spa-markkinalla.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen