Toimitusjohtajan katsaus 17.3.2023

Harvia 2022: Vakaa suoritus haastavassa markkinaympäristössä

Markkinatilanne on ollut poikkeuksellisen myrskyisä ja haastava, mutta Harvian tiimi on osoittanut ihailtavaa sitoutumista ja venynyt hienosti säilyttäen vahvan kannattavuutemme.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

Olen erittäin ylpeä Harvian suorituksesta vuonna 2022. Markkinatilanne oli poikkeuksellisen myrskyisä ja haastava, mutta Harvian tiimi osoitti ihailtavaa sitoutumista ja venyi hienosti säilyttäen vahvan kannattavuutemme. Haluankin välittää parhaat kiitokseni koko Harvialle ja kaikille kumppaneillemme.

Onnistuimme toimimaan ketterästi ja sopeutumaan markkinan muutoksiin nopeasti. Sopeutimme kapasiteettia ja kulurakennetta sekä lisäsimme panostuksia ammattilais- ja premium-tuotteiden valikoimaan ja asiakaskuntaan. Koko toimitusketjumme osoitti erinomaista joustavuutta ja sopeutumiskykyä.

Harvian tiimi saavutti kaksijakoisessa ja epävarmassa liiketoimintaympäristössä 36,5 miljoonan euron liikevoiton eli 21,1 % liikevaihdosta. Liikevaihto oli 172,4 miljoonaa euroa, jossa laskua oli 3,7 %.

KAKSIJAKOINEN MARKKINA

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio ja matala kuluttajaluottamus vaikuttivat suoritukseemme vuoden aikana. Poistuimme Venäjän markkinalta kokonaan kahdessa vaiheessa. Markkina oli edelleen kaksijakoinen: vaikutukset näkyivät voimakkaimmin Saksassa ja DACH-alueella yleisesti, kun taas kiinnostus ja kasvu jatkuivat vahvana Pohjois-Amerikassa ja joillakin uudemmilla saunamarkkinoilla.

Strategisesti merkittävä saunamyynti jatkoi vahvaa kehitystä vuonna 2022 erityisesti Pohjois-Amerikassa. Kiukaiden myynti hidastui kaikilla päämarkkinoilla, erityisesti Euroopassa ja alemman hintaluokan kiukaissa. Korkea inflaatio yhdistettynä kehittyvään energiapulaan heikensi kuluttajien luottamusta ja vaikutti negatiivisesti myyntiin Euroopan markkinoilla. Muiden tuoteryhmien, varaosien ja palveluiden myynti kehittyi hyvin erityisesti kiuaskivissä, mikä johtui Sauna-Euroxin hankinnasta elokuussa 2021.

Loppuvuodesta puulämmitteisissä kiukaissa nähtiin myynnin ajankohdalle ennennäkemätön kasvu, mikä tuki koko kiuasliikevaihdon kehitystä erityisesti Keski-Euroopassa, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tämä osoittaa, että jopa vaativassa taloustilanteessa kuluttajat pitävät saunomista arvossa ja ovat valmiita valitsemaan ketterästi vaihtoehtoisia energianlähteitä.

LIIKETOIMINTAMALLIN JA TOIMINTOJEN OPTIMOINTI

Pysyimme valppaina ja sopeutimme resurssejamme sekä kulurakennettamme vastaamaan markkinan kehitystä. Tämän mukaisesti olemme optimoineet kustannuksia sekä sopeuttaneet toimintaamme useissa toimintamaissa ja tuotantoyksikoissa.

Tavoitteenamme on jatkossakin saavuttaa yli 20 %:n liikevoittomarginaali jopa nykyisessä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Varastotasot jakelukanavissamme palautuivat vuoden aikana vähitellen entiselleen ja palasivat yleisesti jälleen normaalille, terveelle tasolle. Muutamien Keski-Euroopan verkkokauppa-alustojen alemman hintaluokan kiukaiden ja komponenttien varastot olivat yhä tavanomaista korkeammat vuoden 2022 lopussa. Ennakoivat toimenpiteet käyttöpääoman ja etenkin varastojen palauttamisessa normaalille tasolle onnistuivat tavoitteiden mukaisesti.

Meillä on perinteisesti ollut erinomainen kyky tuottaa kassavirtaa. Vuonna 2022 Harvian kassavirta oli 34 miljoonaa euroa kasvaen 66,2 % edellisvuodesta. Tämän ja normaalitasolle palanneiden investointien seurauksena kassavirtasuhteemme oli hyvin korkea, 79,1 %, sekin suuri parannus edellisvuoden 38,5 %:iin.

Ukrainan sodan alkamisesta lahtien olemme arvioineet konkreettisia ja kestäviä vaihtoehtoja Venäjältä poistumiseksi. Keskeytimme liiketoimintamme maaliskuun alussa Harvia-brändin osalta ja marraskuun alussa viimeistelimme poistumisen, kun saimme myytyä 80 %:n omistusosuutemme EOS Russiasta. Kauppa toteutui maaliskuussa 2023 Venäjän viranomaisten hyväksynnän saamisten jälkeen.

TIE ETEENPÄIN

Kaikkien muiden tämänhetkisten toimenpiteiden lisäksi kohdistamme myyntitoimintaamme ja tarjoomaamme jatkossa vastaamaan entistä paremmin premium- ja ammattimarkkinan kysyntää. Se tarjoaa Harvialle tällä hetkellä enemmän mahdollisuuksia kuin alemman hintaluokan markkina. Keski-Euroopan markkina pysynee haastavana vielä jonkin aikaa, joten olemme suunnanneet ja aiomme suunnata toimintaa enemmän vahvistamaan vakaata kasvuamme Pohjois-Amerikassa ja muilla uusilla ja vahvasti kehittyvillä saunamarkkinoilla. Työskentelemme myös saunan energiatehokkuuteen liittyvien mahdollisuuksien parissa. Olemme hyödyntäneet onnistuneesti käytössämme olevia keinoja vakaan kannattavuuden varmistamiseksi ja olemme valmiina käyttämään näitä keinoja jatkossakin tarpeen vaatiessa.

Vaikka markkinaympäristö on edelleen haastava ja lyhyen aikavalin näkyvyys heikko, se ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavalin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Liiketoiminnan orgaanisen kasvattamisen lisäksi jatkamme strategisten yrityskauppamahdollisuuksien tutkimista. Innovaatiotyömme on vahvaa ja jatkaa erinomaisten tuotteiden ja konseptien tuomista markkinoille.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen