Toimitusjohtajan katsaus 5.5.2022

Vahva liikevaihdon kasvu ja vakaa kannattavuus saunamyynnin vauhdittamana

Saavutimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimman yhden vuosineljänneksen liikevaihdon, ja kannattavuutemme oli vakaalla tasolla.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

Ensimmäinen vuosineljännes on historiallisesti ollut hyvä sauna- ja spa-alalla. Tämä kävi toteen myös vuonna 2022, kun saavutimme kaikkien aikojen korkeimman yhden vuosineljänneksen liikevaihdon ja kannattavuutemme oli vakaalla tasolla. Tulos oli jälleen erinomainen, ja haluan vilpittömästi kiittää kaikkia mukana olleita.

Aiempaa hieman haastavammasta ympäristöstä huolimatta onnistuimme kasvamaan markkinassa sekä kasvattamaan liikevaihtoa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 28,2 % eli 11,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Meillä on vahva ote markkinasta, ja olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme ja vahvistaneet asemaamme entisestään.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä erittäin vahvasti Suomessa, muiden maiden markkina-alueella, muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa olemme onnistuneet ennakkomyynnissä, ja Yhdysvaltojen sauna- ja kiuasvalikoima on hyvässä iskussa. Väkevän alun jälkeen Venäjän myynti laski rajusti, kun keskeytimme liiketoimintamme Venäjällä maaliskuun alussa. Keski-Euroopassa ja Saksassa kasvu hidastui edellisvuodesta, sillä markkinassa oli jonkin verran pehmeyttä etenkin paikallisten verkkokauppojen alemman hintaluokan tuotteiden myynnissä.

Tämä heijastui myös kiukaiden liikevaihtoon, joka oli vain hieman edellisvuotta suurempi. Saunoissa hyvä suorittaminen jatkui ja myynnin kasvu katsauskaudella oli vahvaa. Myös höyrygeneraattoreiden myynti jatkoi vakaata kasvua.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa eli 1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Saunojen osuus myyntimixistä kasvoi ja kustannukset nousivat, minkä seurauksena oikaistun liikevoiton mukainen suhteellinen kannattavuus laski 23,8 prosenttiin (28,1) liikevaihdosta. Toimitusketjun lisääntyneen epävakaisuuden vuoksi kasvatimme edelleen kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden varastoja. Tämä kasvatti myös yhtiömme nettokäyttöpääomaa ja vaikutti kassavirtasuhteeseen.

Kuluneen vuoden aikana olemme oppineet toimimaan erittäin epävakaassa ja korkean inflaation toimitusympäristössä. Tästä kokemuksesta huolimatta kohtasimme ensimmäisellä neljänneksellä uusia muuttujia, joita kukaan meistä ei osannut ennustaa ja joihin kukaan ei osannut varautua. Ukrainan sodan lisäksi perusraaka-aineiden, kuten teräksen ja puutavaran, hinnannousut ja saatavuusongelmat kasvoivat poikkeuksellisen suuriksi. Hyvän varautumisen ja runsaiden varastojen ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme lähes normaaliin tapaan. Vaikka meillä on varsin hyvä tilanne useimpien raaka-aineiden ja komponenttien suhteen, tiettyjen teräslaatujen ja puutavaran saatavuus ja hinnat aiheuttavat huolta.

Olemme panostaneet huomattavasti saatavuusongelmien sekä raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousun vaikutusten korjaamiseksi. Tilanteen epävakaus ja poikkeuksellisen laaja mittakaava ovat ovat kuitenkin tehneet lähes mahdottomaksi torjua vaikutukset kokonaan. Olemme reagoineet tilanteeseen, ja toimenpiteet näkyvät hinnoittelussamme pienellä viiveellä. Liiketoiminnan keskeyttäminen Venäjällä on tehnyt Harvian alkuperäisiin liiketoimintasuunnitelmiin selvän särön. Aiomme vähentää sen vaikutusta keskittymällä entistä enemmän muihin markkinoihin ja tehostamalla jakelua nykyisillä markkinoilla. Kysyntä vaikuttaa olevan normaalilla tasolla, mutta seuraamme kuluttajien luottamuksen kehittymistä erittäin tiiviisti ja olemme lisänneet herkkyyttä ja ketteryyttä toiminnassamme. Kasvatamme markkinaa ja parannamme kannattavuuttamme vaiheittain aiemman suunnitelman mukaisesti. Innovaatioportfoliomme on vahva ja uusien markkinoiden avaukset etenevät lupaavasti.

Tämän lisäksi keskitymme edelleen vahvasti strategiamme kulmakiviin – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinassa yrityskauppoja tehdään edelleen aktiivisesti. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu osana Harvian tammi−maaliskuun 2022 osavuosikatsausta.

 

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen