Toimitusjohtajan katsaus 8.2.2024

Harvia Q4 2023: Liikevaihto palasi kasvuun, kannattavuus ja kassavirta vahvat

Harvian vuotta 2023 kuvasi vahvan kannattavuuden ja kassavirran saavuttaminen vaihtelevassa markkinaympäristössä. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Harvian liikevaihto palasi kasvuun samalla, kun pidimme yllä vahvaa kannattavuutta ja rakensimme pohjaa tulevalle kasvulle.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Harvian liikevaihto palasi kasvuun samalla, kun pidimme yllä vahvaa kannattavuutta ja rakensimme pohjaa tulevalle kasvulle.

Liikevaihtomme oli viimeisellä vuosineljänneksellä 39,4 milj. euroa kasvaen 3,4 % edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikuttivat erityisesti vahva kasvu Pohjois-Amerikassa sekä Keski-Euroopan parantunut myynti. Orgaaninen kasvu oli 5,2 %. Poistuminen Venäjältä vuonna 2022 sekä valuuttakurssien kehitys liittyen pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja euron valuuttakurssimuutoksiin vaikuttivat liikevaihtoomme negatiivisesti.

Markkinaolosuhteissa oli eroja myös viimeisellä vuosineljänneksellä, ja kehitys Euroopan markkinoilla oli yleisesti heikompaa kuin Euroopan ulkopuolella. Keski-Euroopassa alkoi kuitenkin näkyä tasoittumisen merkkejä pitkän heikon kauden jälkeen. Myyntikanavamme varastotasot laskivat normaaleiksi ja B2B-kanavan asiakkaat olivat aiempaa luottavaisempia tilaamaan tuotteita. Markkinaolosuhteet olivat kuitenkin vaikeat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa korkeat korot, matala kuluttajaluottamus ja rakennusalan haasteet näkyivät yhä selvästi kaikkien tuoteryhmien myynnissä.

Euroopan ulkopuolella Harvia jatkoi ja jopa kiihdytti jo valmiiksi vahvaa kasvuaan. Pohjois-Amerikan markkina kasvoi edelleen nopeaa vauhtia, mikä tuki erinomaista myyntisuoritustamme alueella. Suurin osa liiketoiminnastamme PohjoisAmerikassa muodostuu kokonaisratkaisujen myynnistä pelkkien kiukaiden myymisen sijaan. Tämä näkyy saunamyynnin kasvavana osuutena koko myynnistämme. Myyntiponnistelumme tuottivat tulosta myös Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa myynti kasvoi hyvin suotuisasti ja suunnitelmien mukaan. Muut maat -markkina-alueen liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 33 % Aasian ja Tyynenmeren maiden johdolla, kun myyntiä Venäjällä vuonna 2022 ei huomioida.

Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 9,5 milj. euroa kasvaen 20,1 % vertailukaudesta ja ollen 24,2 % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu tuki kannattavuuttamme, mutta siinä heijastuu myös systemaattinen työ, jota olemme tehneet hinnoittelun sopeuttamiseksi, toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi ja operatiivisen toimintamme optimoimiseksi. Lisäksi kustannusten nousupaineet ovat hellittäneet joissakin keskeisissä materiaaleissa ja komponenteissa. Harvian operatiivinen vapaa kassavirta oli jälleen vahva, 15,5 milj. euroa. Onnistuimme lisäksi pienentämään varastojamme edelleen, mikä näkyy poikkeuksellisen korkeassa 138,9 %:n kassavirtasuhteessa. Haluan kiittää koko Harvia-tiimiä ja kumppaneitamme upeasta työstä viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuonna 2023.

Harvia jatkaa systemaattista työtä tulevaisuuden kannattavan kasvun perustan vahvistamiseksi. Pohjois-Amerikan vahvan myyntisuorituksen ylläpitäminen on meille hyvin tärkeää. Lisäksi jatkamme aktiivisesti kasvun vauhdittamista Japanissa ja laajemmin Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Työskentelemme myös lujasti hyödyntääksemme mahdollisimman tehokkaasti Euroopan kotimarkkinoidemme tarjoamat mahdollisuudet. Myynnin kasvun lisäksi keskitymme säilyttämään erittäin hyvän operatiivisen suorituskykymme, joka on yksi Harvian keskeisistä kilpailueduista. Nostamme myös tavoitetasoamme uusien innovaatioiden tuomisessa markkinoille. Uusi, strategian jalkauttamista tukeva organisaatiorakenteemme astui voimaan 1.1.2024. Olemme myös jatkaneet määrätietoista työtä kehittääksemme Harvian tuotteiden ja toiminnan vastuullisuutta yhä pidemmälle sekä valmistautuaksemme tuleviin EU-tason vastuullisuusraportointivaatimuksiin.

Harvian vuotta 2023 kuvasi vahvan kannattavuuden ja kassavirran saavuttaminen vaihtelevassa markkinaympäristössä. Kasvumme oli vahvaa Pohjois-Amerikassa koko vuoden ajan, ja siitä tuli suurin raportoitu markkina-alueemme vuonna 2023. Vuoden lopulla Pohjois-Amerikan kehitys yhdessä Keski-Euroopan parantuneen myyntisuorituksen kanssa auttoivat meitä kääntämään liikevaihdon takaisin kasvuun. Tulevaisuuteen katsottaessa sauna- ja spa-ala tarjoaa Harvialle jatkossakin useita mahdollisuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Vauhditamme alan konsolidaatiota ja haemme kasvumahdollisuuksia aktiivisesti myös yrityskaupparintamalla. Harvialla on hyvät valmiudet vahvistaa asemaansa alan johtavana toimijana.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen