Toimitusjohtajan katsaus 5.5.2021

Harvian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat poikkeuksellisen voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuoteryhmissä. Koko Harvian tiimi ja erityisesti tuotanto ja toimitusketju tekivät upeaa työtä ja onnistuivat lisäämään tuotantovolyymiä ja tuottavuutta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

Tyypillisesti ensimmäinen vuosineljännes on vahva sauna- ja spa-liiketoiminnassa. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuoteryhmissä. Koko Harvian tiimi ja erityisesti tuotanto ja toimitusketju tekivät upeaa työtä ja onnistuivat lisäämään tuotantovolyymiä ja tuottavuutta, vaikka koronapandemia ja rajoitukset aiheuttivat haasteita raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudelle. Työn tulokset näkyvät liikevaihdon huomattavana kasvuna sekä parantuneena kannattavuutena. Haluankin esittää nöyrän ja vilpittömän kiitoksen kaikille, jotka ovat osaltaan tehneet tämän mahdolliseksi. Hieno suoritus koko joukolta!

Harvian liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 39,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi ennätykselliset 19,2 miljoonaa eli 94,6 %. EOS-yrityskaupan vaikutus lukuihin on selkeä, mutta myös orgaanisen liikevaihdon kasvu oli erinomainen 61,9 %. Kaiken kaikkiaan myynti oli niin vahvaa, että olemme nousseet sauna- ja spa-markkinan suurimman toimijan rinnalle tai jopa hieman sen ohi. Tässä yhteydessä onkin hyvä nostaa esiin johdon arvio sauna- ja spa-markkinan kehityksestä. Sen mukaan saunan ja span terveyshyötyjen tunnettuus ja suosio ovat kasvaneet, ja tämä heijastuu jonkin verran sauna- ja spa-markkinan kasvuun. Edelleen on myös hyvä tunnistaa, että osa tästä kysynnästä on niin sanottua aikaistettua kysyntää.

Myynnin vahvan kehityksen lisäksi myös kannattavuutemme parani edelleen voimakkaasti, jopa jonkin verran suunniteltua nopeammin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi 11,0 miljoonaan euroon (liikevoittoprosentti 27,9 %) kasvaen vertailukaudesta huikeat 255 %.

Tärkeimpien raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut ovat aiheuttaneet joitakin muutoksia hankintatoimeemme, ja tämän seurauksena olemme kasvattaneet varastotasojamme kriittisten materiaalien ja komponenttien osalta. Tämä näkyy osittain myös nettokäyttöpääomamme kehityksessä. Saatavuuden vaihtelun odotetaan jatkuvan toistaiseksi. Myös joidenkin tärkeimpien raaka-aineiden, kuten teräksen, puutavaran ja elektroniikan, hinnat ovat vaihdelleet huomattavasti. Olemme analysoineet tilannetta yksityiskohtaisesti hyvässä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme toteuttaneet toimintasuunnitelman, jonka puitteissa olemme saavuttamassa tasapainon osto- ja myyntihintojen välillä. Vakaan ja vahvan kysynnän vuoksi olemme pidentäneet joitakin toimitusaikoja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten asiakkaamme ovat käyneet keskustelua asiasta ja ottaneet sen vastaan.

EOS Groupista on tulossa olennainen osa konsernia, integraatio on edennyt hyvin ja yhteistyö on kehittynyt hyvälle tasolle. Pandemiasta huolimatta EOS-tuotteiden myynti uusilla markkinoilla etenee, ja odotamme saavamme tuotehyväksynnät valituille lippulaivatuotteille Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla suunnitelman mukaisesti ennen vuoden 2021 loppua.

Tuotantokapasiteetin osalta olemme saaneet asennettua uudet koneet ja laitteet Renickin tehtaalle Yhdysvalloissa, Romanian saunatehtaalle ja Muuramen kiuastehtaalle. Viimeistelimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Muuramen tehtaan laajentamissuunnitelmat ja uuden teollisuuskiinteistön oston Yhdysvalloista, Länsi-Virginian Lewisburgista. Olemme kasvattaneet käytettävissä olevaa kapasiteettia myös lisäämällä työvoimaa ja uusia joustavia vuorotyömalleja. Harvian kysyntä näyttää jatkuvan vahvana keskipitkällä aikavälillä, ja saatamme joutua harkitsemaan lisäinvestointeja erityisesti saunojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi.

Jatkamme vuoden 2021 ajan katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä keskittymällä keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiviteetti lisääntyi vuoden 2020 aikana. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen