Toimitusjohtajan katsaus

Harvian liiketoiminta jatkui vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä erittäin vahvana. Koko Harvian henkilöstö on yhdessä kumppaneidemme kanssa tehnyt erittäin huikean suorituksen, jotta asiakkaamme ja asiakkaidemme asiakkaat ovat päässeet nauttimaan saunan tuomasta luontaisesta hyvinvoinnista ja rentouttavista hetkistä. Tästä lämmin ja erityinen kiitos kaikille!

Kolmannella vuosineljänneksellä Harvian liikevaihto kasvoi vahvasti 63,8 prosenttia saavuttaen 28,0 miljoonan euron tason. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 68,1 prosenttia. EOS-yrityskaupan vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon on luonnollisesti merkittävä, mutta erityisen tyytyväinen olen siihen, että orgaanisen kasvun osuus oli yli 35 prosenttia tilanteessa, jossa markkinat reagoivat kovin erilaisesti COVID-19-tilanteeseen.

Liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä hyvää kaikissa tuoteryhmissä. Erityisen vahvaa se oli ohjauskeskusten (+98,2 %) ja kiukaiden tuoteryhmässä (+61,4 %). Vahvasta ja vaihtelevasta kysynnästä huolimatta olemme säilyttäneet asiakaspalvelukykymme näissä tuoteryhmissä hyvänä, vaikkakin toimitusajat ovat joissain tapauksissa olleet normaalia pidempiä. Myös saunojen tuoteryhmä jatkoi vahvaa kasvuaan, ja kysyntä on ainakin tilapäisesti ylittänyt odotuksemme. Toisella vuosineljänneksellä tehty investointipäätös Yhdysvaltojen AHS:n tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tehtiin juuri optimaaliseen aikaan. Romanian saunatehtaalla lisätuotantoa varten tehdyt laiteinvestoinnit ovat menossa asennukseen juuri ennen pääsesongin käynnistymistä. Arabimaiden, Aasian ja Venäjän markkinoiden tilanne jatkui edelleen haastavana, mikä heijastui höyrygeneraattoreiden myyntiin.

Liikevaihdosta jo lähes 75 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta, huolimatta Suomen markkinan vahvasta kasvusta (+22,5 % kolmannella vuosineljänneksellä). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Saksassa ja muissa Euroopan maissa oli erityisen vahvaa. Saksan markkinan orgaaninen kasvu oli 78,5 prosenttia ja kun mukana on EOSin myynti, on kasvua 224,7 prosenttia. Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui erittäin suotuisana, ja kasvua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 82,9 prosenttia.

Liiketoimintamme tuloksellisuus on ollut erittäin hyvä, ja paransimme edelleen kannattavuutta vuoden kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomme nousi 6,1 miljoonaan euroon, missä kasvua oli 108,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi–syyskuun oikaistu liikevoitto nousi hienosti 13,7 miljoonaan euroon ylittäen koko viime vuonna toteutuneen oikaistun liikevoiton. Suhteellinen kannattavuutemme on myös parantunut hyvin, ja oikaistu liikevoittoprosenttimme nousi kolmannella vuosineljänneksellä 21,8 prosenttiin viime vuoden vastaavan jakson 17,2 prosentista. Tammi–syyskuun suhteellinen kannattavuus on myös parantunut 3 prosenttiyksikköä ollen 21,2 prosenttia.

Pidemmällä aikajänteellä COVID-19 ei edelleenkään näytä vaikuttavan erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena. Markkinoiden väliset erot ovat edelleen erittäin suuria ja osin jopa paikallisia. Harvian osalta vaikutukset ovat kokonaisuutena olleet poikkeuksellisen suotuisia, ja tietyillä markkinoilla kiinnostus sekä toimeliaisuus on ollut jopa erittäin korkealla tasolla. Arviomme mukaan osa tästä kiinnostuksesta ja kysynnästä on kuitenkin niin sanottua aikaistettua kysyntää. Ammattikanavassa ja osin myös DIY-kanavassa kysynnässä on nähtävissä normalisoitumisen merkkejä. Tämän perusteella oletamme, että pitkän aikavälin sauna- ja spa-markkinan kasvuajurit eivät ole merkittävästi muuttuneet.

Tilaus- ja toimitusketjumme on ollut erittäin ketterä ja pystynyt vastaamaan kasvaneeseen, mutta erittäin vaihtelevaan kysyntään tehokkaasti COVID-19-pandemian aiheuttamista lisähaasteista huolimatta. Tuottavuuden jatkuva parantaminen on edennyt suunnitelman mukaan. Nopeasti kasvanut kysyntä on aiheuttanut jossain määrin normaaleja pidempiä toimitusaikoja ja kapasiteettia on asteittain nostettu kaikissa tuotantoyksiköissämme. Olemme myös rekrytoineet noin 40 uutta työntekijää, joista suurin osa Muuramen kiuas- ja komponenttitehtaalle. Lisäksi varaudumme edelleen jatkuvaan normaalia suurempaan kysynnän vaihteluun ja kriittisten komponenttien osalta olemme nostaneet puskurivarastojamme säilyttääksemme tarvittavan ketteryyden.

Voidaan todeta, että toiminta jatkui COVID-19-pandemian pitkittyessä kolmannella vuosineljänneksellä poikkeusolosuhteissa, ja pandemian vastaisia toimia kiristettiin katsauskauden loppua kohden entisestään. Samalla olemme varautuneet siihen, että COVID-19-pandemian liitännäisvaikutukset, kuten esimerkiksi mahdollisesti karanteenit, voivat pidentää toimitusaikojamme entisestään. Olen enemmän kuin tyytyväinen voidessani kertoa, että olemme onnistuneet pitämään koko Harvian henkilöstön terveenä ja toimintakykyisenä.

Saksalaisen EOS Groupin integraatio on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan, vaikka valtaosa integraatioprosessista on tehty täysin virtuaalisesti etätyökaluilla. Tässä yhteinen tilannekuva ja hyvä yhteishenki ovat edesauttaneet myönteistä kehitystä merkittävästi.

Luonnollisesti jatkamme erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme strategiaamme keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Strategiamme mukaisesti orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Strategia
Strategiset painopistealueemme kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi
Lue lisää
Keskiostoksen kasvattaminen
Maantieteellinen laajentuminen
Tuottavuuden parantaminen