Vuosikertomus 2023

Kasvoimme Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla ja saavutimme vahvan operatiivisen tuloksen vaihtelevassa markkinaympäristössä

Toimitusjohtaja Matias Järnefeltin katsaus vuoteen 2023

Aloitin Harvian toimitusjohtajana kesäkuussa 2023. Olen ylpeä saadessani olla osa Harvia-tiimiä ja haluan kiittää tiimiä erinomaisesta työstä, joka auttoi meitä saavuttamaan vahvan kannattavuuden ja kassavirran vuonna 2023.

Avainluvut
150.5 M€
Liikevaihto
33.7 M€
Oikaistu liikevoitto
44.6 M€
Operatiivinen vapaa kassavirta
51.0 %
Omavaraisuusaste
22.4 %
Oikaistu liikevoittoprosentti
1.25 EUR
Osakekohtainen tulos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2023

Jatkoimme jalansijan kasvattamista Japanissa ja perustimme esimerkiksi yhteisyrityksen Bergman Ltd:n kanssa. Edistääksemme kasvua ja hyödyntääksemme synergiaetuja koko konsernissa valmistauduimme uuteen organisaatiorakenteeseen, joka astui voimaan 1.1.2024. Hankimme myös kiukaisiin sähkömekaanisia ajastimia valmistavan Phoenix El-Mec srl:n Italiasta vahvistamaan toimitusketjua.

Strategia

Strategiamme mukaisesti keskityimme menestyksekkäästi keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä operatiivisen tehokkuuden parantamiseen vuonna 2023. Meillä on hyvät edellytykset vahvistaa asemaamme alan johtavana toimijana.

Pohjois-Amerikka
Myynti Pohjois-Amerikassa kasvoi voimakkaasti vuonna 2023 kokonaisten saunaratkaisujen siivittämänä, ja alueesta tuli Harvian suurin markkina-alue.
Megatrendit
Harvia on tunnistanut neljä megatrendiä, joiden odotetaan ohjaavan markkinoiden kysyntää myös tulevina vuosina. Nämä liittyvät eliniän pidentymiseen, kasvavaan keskiluokkaan, ympäristötietoisuuteen ja digitalisaatioon.
Harvia sijoituskohteena
Harvialla on vahva asema globaaleilla, kasvavilla sauna- ja spa-markkinoilla. Maailmanlaajuinen hyvinvointitrendi on yksi sen keskeisistä liiketoiminnan ajureista.

Tuotteet ja innovaatiot

Keskeisiä innovaatioteemoja vuonna 2023 olivat muun muassa energiatehokkuus ja puulämmitteisten kiukaiden palamisprosessin optimointi. Selvitimme myös, miten hyvinvointiteknologiat voisivat entisestään parantaa saunakokemusta, sekä tutkimme sekä saunan parantavan lämmön että kylmäaltistusterapian terveyshyötyjä. Lisäksi toimme uusia tuotteita eri markkinoille.

Vastuullisuus

Jatkoimme määrätietoisesti työtä Harvian tuotteiden ja toiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi edelleen ja valmistauduimme tuleviin EU:n kestävän kehityksen raportointivaatimuksiin. Tavoitteenamme on edistää vastuullisuutta koko toimialalla.

Ladattavat materiaalit
Harvia Oyj Vuosikertomus 2023
Harvia Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Harvia Oyj Palkitsemisraportti 2023
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 XHTML