Harvia sijoituskohteena

GLOBAALI HYVINVOINTITRENDI ON TÄRKEÄ HARVIAN LIIKETOIMINNAN AJURI

Harvia on johtava kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 33,7 miljoonaa euroa.

 

Harvian strategiset tavoitteet

Harvian tavoitteena on vahvistaa asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat:

1) keskiostoksen arvon kasvattaminen

2) maantieteellinen laajentuminen

3) tuottavuuden tehostaminen

 

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2023 Harvian liikevaihto laski 12,7 prosenttia, oikaistu liikevoittoprosentti oli 22,4 ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 0,9. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • KASVU: vuosiliikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti yli 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAANTUMISASTE: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

Taloustietoa

MIKSI SIJOITTAA HARVIAAN?

Harvialla on vahvat lähtökohdat liiketoimintansa laajentamiseen globaalilla sauna- ja spa-markkinalla, joka on kooltaan yli 3 miljardia euroa. Markkinan historialliseksi pitkän aikavälin kasvuksi on arvioitu keskimäärin 5 prosenttia vuodessa. Alle olemme kiteyttäneet tärkeimpiä syitä sijoittaa Harviaan.

1) KASVAVA SAUNA- JA SPA-MARKKINA
2) VAHVA MARKKINA-ASEMA YDINMARKKINOILLA
3) VAHVAT BRÄNDIT, KOKONAISVALTAINEN TUOTEVALIKOIMA JA UUDET INNOVAATIOT
4) TEHOKAS LIIKETOIMINTAMALLI
5) PITKÄT ASIAKASSUHTEET JA MONIPUOLISET JÄLLEENMYYNTIKANAVAT
6) VAHVA KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA