Harvia sijoituskohteena

Harvian kasvua tukevat saunamarkkinoiden suuri korvauskysynnän osuus sekä globaali hyvinvointitrendi

Harvia on johtava kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Harvia on kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti sekä orgaanisesti että yritysostoin, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 24,4 miljoonaa euroa.

 

Harvian strategiset tavoitteet

Harvian tavoitteena on vahvistaa asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat:

1) keskiostoksen kasvattaminen

2) maantieteellinen laajentuminen

3) tuotannon tehostaminen

 

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2020 Harvian liikevaihto kasvoi 47,3 prosenttia, sen oikaistu liikevoittoprosentti oli 22,4 ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,1. Harvia pyrkii jatkamaan ennustamaansa kasvupolkua. Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • KASVU: vuosiliikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAVIPU: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

Taloustietoa

MIKSI SIJOITTAA HARVIAAN?

Harvialla on vahvat lähtökohdat liiketoimintansa laajentamiseen globaaleilla sauna- ja spa-markkinoilla, joka on kooltaan noin 3 miljardia euroa. Markkinan kasvuksi on arvioitu keskimäärin 5 prosenttia vuodessa. Alle olemme kiteyttäneet tärkeimpiä syitä sijoittaa Harviaan.

1) HARVIA TOIMII VAKAALLA JA KASVAVALLA MARKKINALLA
2) JOHTAVA ASEMA YDINMARKKINOILLA
3) VAHVA BRÄNDI SEKÄ MONIPUOLINEN JA KATTAVA TUOTETARJONTA
4) INTEGROITU JA TEHOKAS LIIKETOIMINTAMALLI
5) PITKÄT ASIAKASSUHTEET JA MONIPUOLISET JÄLLEENMYYNTIKANAVAT
6) VAKAA JA VAHVA KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA
7) AMMATTITAITOINEN JA KOKENUT JOHTORYHMÄ JA HENKILÖSTÖ
NASDAQ Helsinki
17.09.2021 klo 18:29
51.90 EUR
+0.78%