Harvia sijoituskohteena

Harvian kasvua tukevat saunamarkkinoiden suuri korvauskysynnän osuus sekä globaali hyvinvointitrendi

Harvia on johtava kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Harvia on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti useina viime vuosina sekä orgaanisesti että yritysostoin, ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 36,5 miljoonaa euroa.

 

Harvian strategiset tavoitteet

Harvian tavoitteena on vahvistaa asemaa globaalisti johtavana sauna- ja spa-alan toimijana. Tämän saavuttamiseksi keskeiset strategiset painopisteemme ovat:

1) keskiostoksen kasvattaminen

2) maantieteellinen laajentuminen

3) tuottavuuden tehostaminen

 

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2022 Harvian liikevaihto laski 3,7 prosenttia, sen oikaistu liikevoittoprosentti oli 21,1, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,3. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • KASVU: vuosiliikevaihdon kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia
  • KANNATTAVUUS: oikaistu liikevoittoprosentti yli 20 % (=liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • VELKAVIPU: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x–2,5x*

* Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia

Taloustietoa

MIKSI SIJOITTAA HARVIAAN?

Harvialla on vahvat lähtökohdat liiketoimintansa laajentamiseen globaalilla sauna- ja spa-markkinalla, joka on kooltaan yli 3 miljardia euroa. Markkinan historialliseksi pitkän aikavälin kasvuksi on arvioitu keskimäärin 5 prosenttia vuodessa. Alle olemme kiteyttäneet tärkeimpiä syitä sijoittaa Harviaan.

1)VAKAASTI KASVAVA JA SUHDANNEVAKAA SAUNA- JA SPA-MARKKINA
2) VAHVA MARKKINA-ASEMA YDINMARKKINOILLA
3) VAHVAT BRÄNDIT, KOKONAISVALTAINEN TUOTEVALIKOIMA JA UUDET INNOVAATIOT
4) TEHOKAS LIIKETOIMINTAMALLI
5) PITKÄT ASIAKASSUHTEET JA MONIPUOLISET JÄLLEENMYYNTIKANAVAT
6) VAHVA KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA
7) AMMATTITAITOINEN JA KOKENUT JOHTORYHMÄ JA HENKILÖSTÖ
NASDAQ Helsinki
22.09.2023 klo 18:29
24.34 EUR
+0.41%