Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Harvian hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimii 1.6.2023 alkaen Matias Järnefelt.

JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtajan tukena toimiva konsernin johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti kuukausittain ja tarvittaessa, ja keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategisiin kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, yritysvastuuseen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

MATIAS JÄRNEFELT
Toimitusjohtaja

MATIAS JÄRNEFELT

Toimitusjohtaja

tuotantotalouden diplomi-insinööri
s. 1974, Suomen kansalainen
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1.6.2023 alkaen
Osakkeita: –

Työhistoria:
9Lives Oy:n toimitusjohtaja 2022−2023, Hiltin Pohjois-Euroopan ja Ison-Britannian toimitusjohtaja, 2018−2021, muissa johtavissa tehtävissä Hilti-konsernissa 2013–2018, johtavissa tehtävissä Nokia-konsernissa 2005–2013.

ARI VESTERINEN
Talousjohtaja

ARI VESTERINEN

Talousjohtaja

diplomi-insinööri, MBA
s. 1963, Suomen kansalainen
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Osakkeita: 149 482 kpl

Työhistoria:
LEAD Partners Oy:n liikkeenjohdon konsultti 2011–2014, talousjohtaja TylöHelo-konsernissa 1995–2011 ja useissa eri tehtävissä konserniyhtiöissä, muun muassa talousjohtaja Saunatec Oyj:ssä sen ollessa listattuna Helsingin Pörssissä, talousjohtajan toimen ohella Helo Oy:n toimitusjohtaja 2010–2011 sekä Helo GmbH:n toimitusjohtaja 1993–2006.

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen TylöHelo Group Oy:ssä 2009–2011 sekä useissa konsernin tytäryhtiöiden hallituksissa.

DAVID AHONEN
Vientijohtaja

DAVID AHONEN

Vientijohtaja

yo-merkonomi
s. 1966, Suomen kansalainen
Vientijohtaja vuodesta 2016, johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Osakkeita: 120 943 kpl

Työhistoria:
Harvia Oy vientipäällikkö 1996–2016.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Killerin Tenniskeskuksessa vuodesta 2010, hallituksen jäsen Benlop Oy:ssä vuodesta 2012.

TIMO HARVIA
Teknologiajohtaja

TIMO HARVIA

Teknologiajohtaja

diplomi-insinööri
s. 1978, Suomen kansalainen
Tuotekehitys- ja laatujohtaja vuodesta 2016 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Osakkeita: 138 525 kpl

Työhistoria:
Harvia Oy tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja 2014–2016, tuotekehityspäällikkö 2010–2014 ja tuotesuunnittelija 2004–2010.

Luottamustoimet:
Hallituksen varajäsen Tiipeti Oy:ssä vuodesta 2014.

TOMAS HJÄLMEBY
Skandinavian myyntijohtaja

TOMAS HJÄLMEBY

Skandinavian myyntijohtaja

puutalorakentamisen tekninen koulutus
s. 1968, Ruotsin kansalainen
Skandinavian myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen marraskuusta 2018
Osakkeita: 4 280 kpl

Työhistoria:
TylöHelo AB:n Skandinavian myyntijohtaja 2015–2018, Inwido Sweden AB:n alueellinen myyntipäällikkö 2013–2015, GGM Plast AB:n myyntipäällikkö 2011–2013, erilaiset myynnin ja markkinoinnin esimiestehtävät rakennustuotteita tarjoavissa yrityksissä.

PÄIVI JUOLAHTI
Innovaatio- ja markkinointijohtaja

PÄIVI JUOLAHTI

Innovaatio- ja markkinointijohtaja

Kauppatieteiden maisteri
s. 1976, Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Osakkeita: 2398 kpl

Työhistoria:
Uuden liiketoiminnankehittämisen ja innovaatiotoiminnan johtotehtävissä Fazer-konsernissa 2015-2020, markkinoinnin, uuden liiketoiminnankehittämisen ja tuotehallinnan johtotehtävissä F-Secure Oyj:ssä 2000-2015

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen Silmux Oy:ssä vuodesta 2016, hallituksen jäsen Solar Foods Oy:ssä 2019-2020

RAINER KUNZ
EOS Groupin toimitusjohtaja

RAINER KUNZ

Lakiopintoja
s.1964, Saksan kansalainen
EOS Groupin toimitusjohtaja vuodesta 2013
Harvian johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Osakkeita: 12 496 kpl

Työhistoria:
Rainer Kunz Immobilien toimitusjohtaja 1992-2016, Saunatechnik GmbH -toimitusjohtaja 2011-2013, Günther Groupin toimitusjohtaja 2003-2011.

Luottamustoimet:
Family Office Günther Groupin asiamies Günther Groupissa 2003–2011, hallituksen puheenjohtaja; IVA Federal Association 2005–2011, hallituksen jäsen; ttz Federal Association 2004–2011 ja WIB Federal Association 2005–2011.

ANSSI PELKONEN
Suomen myyntijohtaja

ANSSI PELKONEN

Suomen myyntijohtaja

yo-merkonomi
s. 1964, Suomen kansalainen
Suomen myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Osakkeita: 66 049 kpl

Työhistoria:
Harvia Oy Suomen, Ruotsin ja Norjan myyntijohtaja vuodesta 2014 marraskuuhun 2018, Carlson Oy:n myymälänjohtaja 2010–2014, Harvian myyntipäällikkö 2000–2010, Black & Decker Oy:n myyntiedustaja 1995–1999.

MIKA SUOJA
Tuotanto- ja hankintajohtaja

MIKA SUOJA

Tuotanto- ja hankintajohtaja

insinööri (ylempi AMK)
s. 1975, Suomen kansalainen
Tuotanto- ja hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
Osakkeita: 36 447 kpl

Työhistoria:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin materiaalitoimen johtaja vuonna 2016, Pikval Oy:n Chief Operating Officer 2015–2016 ja tuotantojohtaja 2012–2015, Kojair Tech Oy:n teknologiajohtaja 2010–2012, Sovella Oy:ssä muun muassa tuotantopäällikkönä 2004–2009.

MARKUS WÖRMANSEDER
Keski-Euroopan myyntijohtaja

MARKUS WÖRMANSEDER

Keski-Euroopan myyntijohtaja

kemiantekniikan opintoja Johannes Kepler University Linz, Itävalta
s. 1974, Itävallan kansalainen
Harvian Keski-Euroopan myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, Sentiotec GmbH:n toimitusjohtaja vuodesta 2007
Osakkeita: 115 000 kpl

Työhistoria:
Myynti- ja markkinointitehtävät AXAVIA Software GmbH:ssa, BEKO Engineeringissa sekä Cadison Software GmbH:ssa.

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen Österreichishes Sauna Forumissa 2019 alkaen.