Vastuullinen kokemus ja nautinto

Harvia panostaa vastuullisuuteen tuotteiden suunnittelussa, tuotannossa ja logistiikassa. Kestävä tuote on itsessään vastuullinen pitkän käyttöikänsä ansiosta. Tuotteet on suunniteltu korjattaviksi, ja Harvia tarjoaa niille varaosapalvelua. Toinen merkittävä tekijä on tuotteissa käytettävien materiaalien ja itse tuotteen hyvä kierrätettävyys. Suomessa ja Saksassa tuotteet valmistetaan yli 90-prosenttisesti kierrätetystä teräksestä, ja ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää.

Harvia asettaa tuotteiden laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden etusijalle.

Kaikki kiukaat täyttävät kohdemarkkinalla sovellettavan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Harvia testaa tuotteitaan jatkuvasti, jotta ne ovat turvallisia ja vastaavat paikallisia määräyksiä ja vaatimuksia. Lisäksi Harvia tutkii sähkökiukaiden energiankulutusta erilaisissa olosuhteissa omissa testisaunoissaan.

Harvia osallistuu aktiivisesti toimialan kansainväliseen standardointityöhön erilaisten tutkimushankkeiden ja -komiteoiden jäsenenä. Yhtiö on mukana myös asuinkiinteistöjen tulisijoihin liittyvässä EU-tason standardointityössä, joka kattaa puhtaamman palamisen. Harvian pitkäjänteinen osallistuminen puhtaampaan palamiseen liittyviin tutkimushankkeisiin tukee yrityksen pyrkimystä täyttää Euroopan unionin kiristyvät päästövaatimukset, jotka astuvat voimaan vuoden 2024 jälkeen.

On tärkeää, että loppuasiakkaamme valitsevat aina tarpeisiinsa sopivan tuotteen — ja että he osaavat käyttää, ylläpitää ja kierrättää tuotteitamme kestävällä tavalla.

Timo Harvia, innovaatio- ja teknologiajohtaja

Harvia kiinnittää erityistä huomiota puulämmitteisten ja sähkökiukaiden oikeaoppista käyttöä koskevaan ohjeistukseen. Vuonna 2023 ohjeistuksessa keskityttiin energiatehokkuuteen, jotta voidaan auttaa kuluttajia löytämään tarpeisiinsa oikea tuote. Harvia teetti Itä-Suomen yliopistolla toimeksiantona pro gradu -tutkielman, jossa tarkasteltiin kiukaiden päästöjä ja sitä, miten ne poikkeavat muista kodin päästölähteistä. Tulosten perusteella kiukaista ei pääse sisäilmaan enempää pienhiukkasia kuin muistakaan kodinkoneista.

74 % Harvian nykyisistä tavaran- ja palvelujen toimittajista noudattaa toimintatapaohjetta.

Harvia edellyttää kaikilta toimittajiltaan vastuullisia toimintatapoja ja sopimustoimittajiltaan sitoutumista toimintatapaohjeeseen (Harvia Supplier and Partner Code of Conduct), jonka osa-alueita ovat eettisyys, korruptio, työvoima, terveys ja turvallisuus sekä ympäristö. Vuonna 2022 myös palveluiden toimittajat otettiin osaksi sitoumusta ja toimintatapaohjetta alettiin soveltaa kaikkiin Harvia-konsernin yhtiöihin. Valtaosa (74 %) Harvian nykyisistä tavaran- ja palvelujen toimittajista on ilmoittanut noudattavansa toimintatapaohjetta, ja ohjeen noudattamista edellytetään kaikilta uusilta toimittajilta. Yhtiön tavoitteena on, että kaikki toimittajat, joilta Harvia ostaa tavaroita tai palveluja vähintään 20 000 eurolla vuodessa, sitoutuvat noudattamaan toimintatapaohjetta vuoteen 2027 mennessä.