Osake ja osakkeenomistajat

Harvian osake ”HARVIA” on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Harvian rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja yhtiöllä on 18 694 236 osaketta. Harvialla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Harvian osakerekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

NASDAQ Helsinki
19.06.2024 klo 18:29
37.75 EUR
-0.13%