Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Uutiset | 11.11.2022
Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden taustalla on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävakaus, Euroopan taantunut taloustilanne, sekä energian hintapaine ja sen vaikutukset kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Näiden syiden yhteisvaikutuksen takia Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia ja muita henkilöstöresursseja.

Neuvotteluiden tuloksena Harvia on vahvistanut vähentämistarpeeksi kolmetoista vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi sopeuttamista toteutetaan yli 90 päivän lomautuksin ja vuosilomajärjestelyin Harvia Finland Oy:ssä, Velha Oy:ssä ja Harvia Group Oy:ssä. Tällä hetkellä ei aloiteta uusia lomautusohjelmia, mutta neuvottelutuloksen mukaisesti työajan lyhennysohjelma voidaan aloittaa, jos tuotannolliset tai taloudelliset syyt sitä vaativat.

Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 210 henkilöä Suomessa. Harvia-konsernin palveluksessa on yhteensä noin 700 henkilöä.