Harvia täydentää taloudellisia tietoja Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan ostosta

Pörssitiedotteet | 21.12.2018

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.12.2018 KLO 16:30                                            

Almost Heaven Saunas on yksi Yhdysvaltain johtavista sauna- ja spa-tuotteisiin erikoistuneista yrityksistä. Yrityskaupalla Harvia mahdollistaa paremman ja laajemman palvelun Harvian Pohjois-Amerikan asiakkaille.

Liittyen Harvian 21.12.2018 julkistamaan pörssitiedotteeseen, Harvia täydentää Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan ostoa koskevia taloudellisia tietoja. Almost Heaven Saunas on perustettu vuonna 1978 ja se on ollut nykyisen omistajansa omistuksessa vuodesta 2007.  Yhtiö on viime vuosina kasvanut nopeasti. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 3,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja vuonna 2017 noin 9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yrityksen päätuotteet ovat Yhdysvalloissa valmistetut edullisemman hintaluokan ulko- ja sisäsaunat. Harvian Pohjois-Amerikan liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3 miljoonaa euroa, mistä noin puolet tuli Almost Heaven Saunan kautta.

Almost Heaven Saunan nopea kasvu on tapahtunut kannattavuuden kustannuksella, ja kahden viimeisen vuoden aikana (2017 ja 2018) käyttökate on ollut negatiivinen. Kehitystoimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi alkavat välittömästi, kun kauppa on saatu päätökseen. Tärkeitä toimenpiteitä ovat kannattamattomien tuotteiden lopettaminen, malliston uudistaminen ja hankinnan kehittäminen.  

Oikaistuja avainlukuja ostetusta liiketoiminnasta:

 • Liikevaihto 2017 = 8,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Liikevaihto 2016 = 6,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
   
 • Käyttökate (EBITDA) 2017 = -0,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (-2,4 % liikevaihdosta)
 • Käyttökate (EBITDA) 2016 = +0,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ( +1,1 % liikevaihdosta)
   
 • Liikevoitto (EBIT) 2017 = -0,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (-3,5 % liikevaihdosta)
 • Liikevoitto (EBIT) 2016 = +0,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (+0,4 % liikevaihdosta)

Liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien yhteissumma on noin 3,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jakautuen seuraavasti:

 • Myyntisaamiset = 0,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Vaihto-omaisuus = 1,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Käyttöomaisuus = 0,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Muut omaisuuserät = 0,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Aineettomat oikeudet (IFRS) = 1,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Kauppahinta, noin 4,6 miljoonaa dollaria (noin 4 miljoonaa euroa), jakautuu:

 • Maksu kaupanteon hetkellä n. 1,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Velkoja siirtyy ostajan vastuulle n. 3,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
 • Siirtyvistä veloista on n. 2,7 miljoona Yhdysvaltain dollaria yrityksen toimintaan liittyviä ostovelkoja ja muita vastaavia korottomia velkoja.
 • Korollisia velkoja siirtyy kaupan jälkeen ostajalle 0,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

              
Harvia rahoittaa kaupan yhteydessä maksettavan kauppahinnan osan kassavaroistaan, eikä ota uutta korollista velkaa kaupan rahoittamiseksi. 

Harvia on perustanut Yhdysvaltoihin kaksi omaa 100 prosenttisesti omistamaansa tytäryhtiötä, Harvia US Holdings Inc.:in, ja sen tytäryhtiön Harvia US Inc.:in. Harvian tytäryhtiö Harvia US Inc. ostaa liiketoiminnan ja jatkaa sitä omaan lukuunsa. Almost Heaven Saunas -liiketoiminta, siihen liittyvät asiakassuhteet, tuotemerkki ja teknologia siirtyvät Harvialle. Kaupasta syntyy n. 1,4 miljoonan Yhdysvaltain dollarin liikearvo, ja ostettujen aineettomien oikeuksien poistot tulevat olemaan vuodessa n. 0,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.  

Ostetun liiketoiminnan mukana tuleva organisaatio, vuokrattava Länsi-Virginiassa sijaitseva tuotantolaitos ja varastot mahdollistavat Harvialle USA:ssa laajemman ja nopeamman tuotteiden jakelun myös muille asiakkaille ja muissa tuotesegmenteissä kuin vain edullisemman pään saunoissa ja kiukaissa, joita Almost Heaven Saunas on etupäässä myynyt tähän asti. Kauppa tukee Harvian kasvustrategiaa Pohjois-Amerikassa.

Lisätietoja

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 505 0440

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 380 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.