Harvian omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmän palkkioiksi

Pörssitiedotteet | 12.05.2021

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 12.5.2021 klo 15.30


Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 4.5.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat yhtiön vuonna 2018 perustetun kannustinjärjestelmän ansaintajaksoa 2018‒2020.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 42 943 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 7 057 omaa osaketta.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta osakeomistuksiin.

Kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 21.5.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä päätöksestä koskien omien osakkeiden hankkimista kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi 24.11.2020 annetulla pörssitiedotteella. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com