Harvian omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmän palkkioiksi

Pörssitiedotteet | 12.05.2022

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 12.5.2022 klo 18.30


Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 4.5.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat yhtiön vuonna 2019 perustetun kannustinjärjestelmän ansaintajaksoa 2019‒2021.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 45 983 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 5 074 omaa osaketta.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta osakeomistuksiin.

Kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 17.12.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä päätöksestä koskien omien osakkeiden hankkimista kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi 2.12.2021 annetulla pörssitiedotteella. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.


Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.com


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com