Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020

Pörssitiedotteet | 13.08.2020

Harvia Oyj, Puolivuosikatsaus 13.8.2020 klo 9.00

Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat merkittävästi poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa toisella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti–kesäkuu 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 50,1 % ja oli 25,5 milj. euroa (17,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 50,8 % ja oli 25,6 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 32,3 %.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,4 milj. euroon (2,8) ja oli 21,1 % (16,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 5,3 milj. euroon (20,9 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,7) eli 17,9 % (15,8) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,5 milj. euroa (2,2).
 • Harvia saattoi 30.4.2020 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti enemmistön saksalaisesta EOS Groupista. EOS Groupin luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin kaupan päätöshetkestä alkaen.

Tammi‒kesäkuu 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 26,5 % ja oli 45,9 milj. euroa (36,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 26,1 % ja oli 45,8 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 18,1 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 9,6 milj. euroa (6,8) eli 20,9 % (18,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 39,7 % ja oli 9,5 milj. euroa (20,7 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 7,7 milj. euroa (6,5) eli 16,7 % (18,0) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 10,4 milj. euroa (3,9).
 • Nettovelka oli 43,6 milj. euroa (33,9). Velkaantumisaste oli 2,2 (2,3).
 • Omavaraisuusaste oli 41,3 % (56,0). Harvia nosti katsauskaudella uutta pitkäaikaista lainaa 20,0 milj. euroa EOS Groupin yritysoston rahoitukseen.
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluiden jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta olemme säilyttäneet toiminta- ja asiakaspalvelukykymme normaalilla tasolla.

  

Avainluvut

Milj. euroa4-6/20204-6/2019Muutos1-6/20201-6/2019Muutos2019
Liikevaihto25,517,050,1 %45,936,326,5 %74,1
Käyttökate 5,63,562,1 %9,68,118,3 %16,4
% liikevaihdosta22,0 %20,4 % 20,8 %22,2 % 22,2 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *0,80,1529,4 %1,90,3646,8 %0,6
Oikaistu käyttökate **6,43,678,8 %11,58,337,5 %17,0
% liikevaihdosta25,2 %21,1 % 24,9 %22,9 % 22,9 %
Liikevoitto4,62,770,6 %7,76,517,7 %13,3
% liikevaihdosta17,9 %15,8 % 16,7 %18,0 % 18,0 %
Oikaistu liikevoitto **5,42,891,6 %9,66,841,3 %13,9
% liikevaihdosta21,1 %16,5 % 20,9 %18,7 % 18,7 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)0,170,1066,9 %0,300,2423,5 %0,51
Operatiivinen vapaa kassavirta4,52,2103,6 %10,43,9164,5 %15,2
Kassavirtasuhde70,8 %62,2 % 91,2 %47,4 % 89,3 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,4-0,6-36,6 %-0,7-1,1-35,4 %-1,8
Nettovelka 43,633,928,7 %43,633,928,7 %28,3
Velkaantumisaste2,22,3 2,22,3 1,7
Nettokäyttöpääoma22,320,59,0 %22,320,59,0 %16,8
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)43,4 %30,6 % 43,4 %30,6 % 38,2 %
Omavaraisuusaste41,3 %56,0 % 41,3 %56,0 % 56,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 563***40439,4 %563***40439,4 %395

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää EOS Groupin henkilöstön, joka oli 30.6.2020 150 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että huolimatta siitä, että COVID-19-pandemian aikana erilaiset kodinparannus- ja korjausprojektit ovat lisääntyneet voimakkaasti, ei tällä uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko sujui COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta erittäin vahvasti ja vakaasti. Olemme pitäneet aktiivisesti huolta henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja näin onnistuneet säilyttämään toimintakykymme hyvänä.

Katsauskaudella Harvian liikevaihto kasvoi hienosti 45,9 miljoonaan euroon, missä oli kasvua yli 25 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden toisella neljänneksellä myynnin kasvu kiihtyi, ja saavutimme myynnissä 25,5 miljoonan euron tason. Kasvua viime vuoden toiseen vuosineljännekseen 50,1 prosenttia, mistä orgaanisen kasvun osuus oli 32 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu oli erittäin hyvää kiukaiden tuoteryhmässä, joka kasvoi puolivuotiskaudella 26,6 prosenttia. Kiukaiden tuoteryhmässä hyvän Harvian kehityksen lisäksi olemme saaneet mukaan touko- ja kesäkuun osalta myös vahvat EOS:n kiukaiden myyntiluvut. Puolivuotiskaudella saunojen tuoteryhmä kasvoi 40,3 prosenttia, missä kasvu oli vahvinta Yhdysvalloissa sekä Keski-Euroopassa. Almost Heaven Saunasin osalta kysyntä jatkui korkealla tasolla tilauskannan ollessa vahva. Vahvan kasvun sekä hyvän asiakaspalvelukykymme ylläpitämiseksi teimme katsauskauden lopulla investointipäätöksen, jolla AHS:n kapasiteettiin tulee selkeä lisäys. Suunnitelman mukaan lisäkapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2020 lopulla. Arabimaiden, Aasian ja osin Venäjän markkinoiden haastavasta tilanteesta johtuen höyrygeneraattoreiden myynti jäi selvästi viime vuoden tasosta.

Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, Pohjois-Amerikassa sekä Saksassa. Strategiamme mukainen keskiostoksen kasvattaminen sekä jakelun laajentaminen ovat tukeneet myynnin kasvua hyvin. Kasvanut kiinnostus kodinparannus- ja korjausprojekteihin sekä kuluttaja- että ammattikanavassa näkyivät selvästi Suomen, muiden Pohjoismaiden sekä Saksan myönteisessä myynnin kasvussa. Kotimaan kokonaismyynti kasvoi hienosti, ja korkeamman hintaluokan uutuustuotteemme, puhtaammin palava Harvia Legend Greenflame, otettiin markkinalla hyvin vastaan.

COVID-19 ei näytä vaikuttaneen erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena. Vaikka osa avainmarkkinoistamme on ollut käytännössä miltei suljettuina, on sauna- ja spa-markkinaan kohdistunut kiinnostus ja aktiviteetti kasvanut merkittävästi. Tietyillä markkinoilla kiinnostus ja toimeliaisuus on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Arviomme mukaan osa tästä kiinnostuksesta ja kysynnästä on kuitenkin niin sanottua aikaistettua kysyntää emmekä näe, että pitkän aikavälin sauna- ja spa-markkinan kasvuajurit tai tavoitteet olisivat merkittävästi muuttuneet.

Liiketoimintamme tuloksellisuus on myös ollut hyvää, ja onnistuimme parantamaan kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Oikaistu liikevoittomme nousi 9,8 miljoonaan euroon, missä kasvua oli 44,3 prosenttia viime vuoden tasoon verrattuna. Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 98,7 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus kehittyi suotuisasti ja puolivuotiskauden liikevoittoprosentti oli 21,3 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 21,9 prosenttia.

Tilaus- ja toimitusketjumme on pystynyt vastaamaan tehokkaasti COVID-19-pandemiasta johtuviin kysynnän vaihteluihin, ja olemme onnistuneet toteuttamaan tuottavuuden jatkuvaa parantamista sekä ylläpitämään asiakaspalvelukyvyn hyvällä tasolla. Kaikkien tehtaiden henkilöstö on jälleen kerran osoittanut erinomaista sitoutumista oman toimintakyvyn ja terveyden ammattimaiseen ylläpitoon COVID-19-ympäristössä.

Saksalaisen EOS Groupin hankinta saatiin päätökseen huhtikuun lopussa. Yritysoston jälkeinen integraatio on edennyt hyvässä yhteishengessä, ja integraation kaikki osa-alueet on saatu liikkeelle suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa.

Kulunut vuosineljännes oli monessa suhteessa Harvialle hyvin poikkeuksellinen. Poikkeusolosuhteissa koko henkilöstömme venyi erinomaiseen suoritukseen. Saumaton yhteistyö sekä tiivis kommunikaatio avainasiakkaidemme sekä avainkumppaniemme kanssa on mahdollistanut sen, että olemme kyenneet yhdessä onnistuneesti toteuttamaan strategiaamme sekä samalla vastaamaan selvästi normaalia suurempiin kysynnän muutoksiin. Jälleen kerran on enemmän kuin paikallaan esittää nöyrä kiitos koko tiimille erinomaisesta joukkuesuorituksesta. Kiitos!

Sauna- ja spa-markkina ei näytä olevan COVID-19-vaikutuksille kaikkein herkimpiä, ja olemmekin vaiheittain, markkina kerrallaan siirtymässä uuteen normaaliin. Jatkamme toimintakykyä sekä terveyttä edistäviä ja turvaavia toimenpiteitä kaikessa toiminnassamme ja varaudumme edelleen jatkuvaan normaalia suurempaan kysynnän vaihteluun. Seuraamme markkinaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa erittäin herkällä korvalla, jotta voimme jatkossakin säilyttää toiminnan nopeuden ja ketteryyden. Tuotteidemme kysyntä on vahvaa, mutta arviomme mukaan osa myynnistä on aikaisettua kysyntää.

Luonnollisesti jatkamme erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme strategiaamme keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. EOS:n yritysoston jälkeinen integraatio jatkuu suunnitelman mukaan korkealla prioriteetilla. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 13.8.2020 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2020-q2-results.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 55761802#

Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, ja EOSin kanssa yhteen laskettu liikevaihto on arviolta yli 90 miljoonaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite